Uit de collectie van Nieuw LAnd

Het archief van het openbaar lichaam ‘De Noordoostelijke Polder’ uit de periode 1942-1965 is vanaf nu vrijelijk toegankelijk.

Bron: http://www.ansichtkaartenvandezeebodem.nl/

Ens, bijzonder onderwijs, stukken betreffende de stichting van een protestants-christelijke lagere school te Ens, 1950-1962, met tekeningen; Bouw en inrichting alsmede de bouw van een rijwielstalling, 1950-1953, 1960-1962

Klik hier om het bestand te openen.

Ook moest er een kleuterschool komen.

Ens, bijzonder onderwijs: Stukken betreffende de stichting van een protestants-christelijke kleuterschool te Ens, 1956-1959; Stichting, 1957-1958

Klik hier om het bestand te openen.

Bron: collectie.nieuwlanderfgoed.nl