Brulboei nr.25 – 19 maart 2018

Thema van de weekWaar hoop je op?Marcus 10 en 11
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om met God te kunnen leven. Het antwoord is niet wat hij gehoopt had: ‘Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen.’ Bartimeüs roept het uit als Jezus voorbij komt. Jezus vraagt hem: ‘Wat wil je dat ik voor je doe? Waar hoop je op?’ Bij de poorten van Jeruzalem zwaaien de mensen met palmtakken en ze juichen Jezus toe. Waar hopen zij op?

Lied van de week – Liedjes voor Pasen

Project: Home Sweet Home
www.homesweethomeuganda.nl              

PBS groep 5/6 - Respect – betrokkenheid – plezier onze drie kernwaarden zijn ook in groep 5/6 erg belangrijk. De maandagmorgen begint voor onze groep in de sporthal met een gymles. Na het gymmen gaan we in de klas in de kring zitten om over het weekend te vertellen. Tijdens dit kringmoment staat ook PBS centraal. We bespreken met elkaar hoe het gaat en wat de regel van de week wordt. We werken dan een of twee weken aan het inoefenen van deze regel. Hierdoor hebben we geleerd om binnen vijf tellen het stilteteken over te nemen, dat is belangrijk voor respect in de klas. We luisteren zo goed naar elkaar. De betrokkenheid is goed te zien bij ons werk. We zijn een helpende klas en verdienen daar regelmatig muntjes mee. Dat zorgt ervoor dat we een fijne klas zijn, waar ook ruimte is voor plezier. We doen regelmatig een tussendoorspelletje en doen ook mee aan leuke projecten. Zo hadden we vorige week plezier van de kangoeroewedstrijd en ons Mondriaanproject. De drie kernwaarden zorgen ervoor dat we goed kunnen leren en ons fijn voelen in de klas.

Open dag - Op 21 maart is het zover: dan zijn ouders met kinderen jonger dan 4 jaar van harte welkom om een kijkje te nemen bij ons op school! We zijn ’s morgens van 9.00-12.00 uur open, loop gerust even binnen met uw kind om een indruk te krijgen van onze school. Kunt u niet op 21 maart dan is er altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken met de directeur. 
Wie van de Lichtschipouders kent nog ouders in Ens die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. Wilt u ons helpen en ouders wijzen op onze open dag?

Boomfeestdag Woensdag 28 maart worden er in het Voorsterbos nieuwe boompjes geplant voor de landelijke boomfeestdag. De kinderen van groep 6 en 7 worden op deze ochtend opgehaald met een bus om te gaan helpen. Het vertrek staat gepland op 8.30 uur en in de loop van de morgen komen de kinderen weer terug in Ens. Welke ouder wil mee om een groep van 10 kinderen te begeleiden bij het planten en de speurtocht? Opgeven bij Janneke Z. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Meer Muziek in de Klas – Groep 7 heeft de afgelopen weken hard geoefend op “Popcorn” met  flesjes water. De act is door naar de audities, dus binnenkort is groep 7 on tour. Wie weet staan ze in december in Ahoy, tijdens het Kerstmuziekgala.
Bekijk hier de inzending nog een keer.

Herinnering 2e schoonmaakavond – Dinsdag 27 maart, zie lijsten bij directiekamer of in de bijlage van vorige week. Welkom vanaf 19.00 uur.

Klasselunch – Een goed ontbijt is erg belangrijk, maar een gezonde lunch hoort er ook bij. Donderdag doen weer honderden groepen (7)/8 mee aan de klasselunch en onze 7/8 is daar één van. In de klas besteden we aandacht aan gezonde voeding. De kinderen moeten zelf bord, beker en bestek meenemen. Meer informatie over deze heerlijke lunch is te vinden op: https://www.ikeethetbeter.nl/groep-8/klasselunch

MondriaanDe hele school ademt de sfeer van Mondriaan uit. Om het rood, geel en blauw kan niemand meer heen. Het wordt prachtig.
Wie kan ons nog een schildersezel lenen en een zwart schort? De kinderen van groep 7/8 hebben daar plannen mee.

Data

21 maart                Open ochtend voor nieuwe ouders
22 maart                Klasselunch groep 7/8
27 maart                Tweede schoonmaakavond
28 maart                Boomfeestdag gr. 6 en 7
29 maart                Paasviering
30 maart                Goede Vrijdag
1 en 2 april            Pasen          
4 april                     Studiedag op het Lichtschip (de leerlingen zijn vrij)
5 april                     Afsluiting project Mondriaan
9 april                     Oefenwedstrijd schoolvoetbal
11 april                    Schoolvoetbal meisjes
20 april                   Koningsspelen
28 t/m 31 mei        Avondvierdaagse

Brulboei nr. 24 – 12 maart 2018

Thema van de weekWie begrijpt dit? Marcus 9 en 10
Rondom Jezus gebeuren dingen die niemand kan begrijpen. Bovenop een berg verschijnen twee mensen van vroeger: Mozes en Elia. De stem van God klinkt uit de hemel. Het is niet erg als je dat niet allemaal kunt begrijpen. Jezus zet de kinderen vooraan: Het koninkrijk van God ontvang je als een kind.

Lied van de week – Liedjes voor Pasen

Project: Home Sweet Home
www.homesweethomeuganda.nl

Welkom –  Morgen komt Jazzlynn groep 1 versterken. Zij is vorige week vanuit Lelystad in Ens komen wonen. Haar broertje, Brendon, is vanmiddag meteen gestart in groep 3. Wij vinden het erg leuk dat zij bij ons op het Lichtschip zijn en wensen hen heel veel plezier de komende jaren.

Open dag - Op 21 maart is het zover: dan zijn ouders met kinderen jonger dan 4 jaar van harte welkom om een kijkje te nemen bij ons op school! We zijn ’s morgens van 9.00-12.00 uur open, loop gerust even binnen met uw kind om een indruk te krijgen van onze school. Kunt u niet op 21 maart dan is er altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken met de directeur. 
Wie van de Lichtschipouders kent nog ouders in Ens die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. Wilt u ons helpen en ouders wijzen op onze open dag?

Kangoeroerekenen – Aankomende donderdagmiddag gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 hun hersens laten kraken bij allerhande rekenraadsels. Onze school doet namelijk mee met de internationale Kangoeroewedstrijd. Meer info en oefenopgaven op www.w4kangoeroe.nl

Oudercafé Betrokkenheid – Afgelopen 8 maart was er wederom een oudercafé op school. Samen met een aantal ouders hebben we met elkaar stil gestaan bij het thema ‘betrokkenheid’. Het werd een mooie, leerzame, informatieve, leuke, gezellige bijeenkomst. Was je er niet bij? Dan heb je iets gemist! In het staartje van dit schooljaar wordt er nóg een oudercafé georganiseerd. Je kunt haast al uittellen wat het thema van dát café zal zijn……J

Project Geografisch Mondriaan – Vanmorgen zijn we met álle basisschoolkinderen in Ens op onze 3 scholen gestart met het project Geografisch Mondriaan. Initiatiefnemers tot realisatie van dit project zijn Chantelle Buijtendijk, Marleen Smit en Henk Ferbeek. Chantelle, Marleen en Henk zijn zo trots op de Noordoostpolder dat ze de stichting Geografische Mondriaan hebben opgericht. Ze willen hiermee de polder op de kaart zetten. Het trio ontwierp een prachtig project voor basisscholen welke met financiële ondersteuning vanuit verschillende kanalen gestalte kreeg. In dit schooljaar doen álle SCPO én AVES-scholen mee aan dit project.
Bekijk hier het bericht op www.destentor.nl

In Ens doen we het project met de 3 scholen samen. In de komende weken zien jullie vást allerlei, o zo herkenbare, Mondriaankleuren en – lijnen terug in de scholen. Op donderdagmiddag 5 april a.s. worden er tentoonstellingen op de scholen georganiseerd (van 16.00u – 17.30u). Daarover volgt op een ietwat later tijdstip meer informatie.

PBS in groep 4 – Groep 4 bestaat uit een fijne groep met 16 leuke, enthousiaste en hard werkende kinderen. Wij als juffen ervaren een fijne sfeer in de groep. Ook in onze groep werken we daar  hard aan m.b.v. PBS: we geven aandacht aan goed gedrag. We hebben in onze klas 3 verschillende spaarsystemen voor goed gedrag:

  1. Muntjes verdiend met goed gedrag in de algemene ruimtes (gang, wc, plein, kleedkamer bij gym) gaan in de plastic buis, die elke week geleegd wordt door Matthé uit groep 6. Daarmee sparen we met de hele school voor een schoolbrede beloning, meestal bedacht door het Kidsteam.
  2. Muntjes voor goed gedrag in de klas (aardige woorden zeggen, iets aardigs doen voor een ander, iets uit jezelf opruimen, een oplossing bedenken voor een probleem) gaan in het blauwe bakje.
  3. Daarnaast hebben we ook een “doel van de week”. Dat is deze week: “Als het 10 over half 9 is, ruim ik op, ga ik naar mijn eigen plaats en leg ik mijn werk klaar.”

De muntjes hiervoor gaan in het glazen potje. Samen hebben we groepsbeloningen bedacht. Als we het afgesproken aantal muntjes, genoemd onder punt 2 en 3, behaald hebben gaan we wat leuks doen. Dat kan van alles zijn: lekker buiten spelen, extra voorleestijd, het kijken van een leuk filmpje, enz.

Wij als leerkrachten van groep 4 zijn er van overtuigd dat PBS zeker helpt bij het bevorderen van een fijne sfeer in de klas. Wij ervaren, mede dankzij PBS een groot WIJ-gevoel, in de klas, maar ook door de hele school. PBS verbindt!

PBS in groep 7/8 – In groep 7/8 zitten 25 enthousiaste kinderen en een leuke meester. Samen proberen we elke dag de drie kernwaarden “Respect, Betrokkenheid en Plezier” toe te passen. Dat het soms wel eens moeilijk is, dat doet er niet toe, zolang het bespreekbaar is. In de klas hangt een pauzemeter en iedere keer na de pauze hangt de knijper van de kinderen bijna altijd in het groene gedeelte. De pauze was leuk, ik heb fijn kunnen spelen. Uit deze groep komen vier kinderen die een plekje hebben in het Kidsteam en zij denken regelmatig na over hoe het anders en beter kan in de school.
Al met al gaan we iedere dag met plezier naar school, hebben respect voor elkaar een zijn we betrokken bij de dingen die we doen in de klas en in elkaar.

Stakingsdag – Woensdag 14 maart zijn alle leerlingen vrij in verband met de estafettestaking van Overijssel, Flevoland en Noord-Holland.

Zorgteamoverleg – Donderdagochtend 15 maart  2018 is er een zorgteamoverleg. Het zorgteam voor Het Lichtschip bestaat uit Maria van der Zee, jeugdverpleegkundige en Margreet Langebeeke, IBer. Als ouder kun je bij het zorgteam terecht voor allerlei kleine en/of moeilijke vragen wat betreft opvoeding en ontwikkeling. Ook leerkrachten kunnen hun zorgen over kinderen aangeven bij het zorgteam. Als ouder kun je van tevoren aangeven bij de groepsleerkracht of Margreet Langebeeke als je specifieke vragen hebt over jouw kind, de vraag kan dan meegenomen worden in het overleg of we plannen een gesprek met Maria erbij op school.

Schoonmaakavond – Dinsdag 27 maart is er de 2e schoonmaakavond. Als het kan, graag een emmer, doek of schoonmaakmiddel meenemen. Er is van alles op school, maar niet voor zoveel mensen. Dan hoeven we niet op elkaar te wachten. De school is open vanaf 19.00 uur. Wanneer je als ouder aan de beurt bent? De lijst ligt op de plank bij de directiekamer en komt ook weer mee als bijlage (misschien zijn nog niet alle ruilingen verwerkt).

Paasviering – Donderdag 29 maart vieren we het paasfeest op school. ’s Morgens hebben we eerst een gezamenlijke viering in de gemeenschapsruimte. Daarna brengen we met de kinderen een paasgroet aan mensen die in de buurt van onze school wonen. Wie heeft er nog een mand (met hengsel) te leen, waarin de kinderen de paasgroet mee kunnen nemen? We zoeken per groep 2 manden. Graag doorgeven aan de leerkracht. Tussen de middag blijven alle kinderen op school en hebben we een paaslunch. Daarvoor mogen ze allemaal hun eigen bord, beker en bestek (voorzien van naam ) meenemen naar school. Het eten tijdens de paaslunch wordt door de school verzorgd. De kinderen moeten wél zelf eten en drinken meenemen voor de kleine pauze. 

Uitnodiging inloopweek BETROKKENHEID

Voor wie ?
Voor alle ouders/verzorgers van CBS Het Lichtschip.

Wanneer ?
Maandagochtend 19 maart, dinsdagochtend 20 maart en donderdagochtend 22 maart.

Waarom ?
Week van de Betrokkenheid, onze PBS waarde willen we graag uit dragen naar elkaar.

Wat ziet u?
Hoe de ochtend van uw kind eruit ziet op school in de groep.

Hoe kunt u meedoen ?
Bij het lokaal van uw kind hangt een inschrijflijst, u kunt 1 van de 3 ochtenden een deel kiezen om mee te beleven.

U bent er toch ook bij ?
                                      
Kinderen en team CBS Het Lichtschip

Data
13 maart                Theatervoorstelling (groep 3 en 4)
14 maart                Staking – De school is dicht
15 maart                Zorgteamoverleg
15 maart                Kangoeroewedstrijd rekenen
21 maart                Open ochtend voor nieuwe ouders
27 maart                2e schoonmaakavond
29 maart                Paasviering
30 maart                Goede Vrijdag
1 en 2 april            Pasen          
4 april                     Studiedag op het Lichtschip (de leerlingen zijn vrij)
5 april                     Afsluiting project Mondriaan
11 april                   Schoolvoetbal meisjes
20 april                   Koningsspelen
28 t/m 31 mei        Avondvierdaagse

Een signaal: HAND-MOND-VOETZIEKTE
We hebben een signaal binnen gekregen vanmorgen m.b.t. mogelijk HAND-MOND-VOETZIEKTE. Bij deze wat informatie.
Immers ook de waterpokken ‘spoken’ in de rondte…..
Hand-, voet- en mondziekte in het kort. Wat is hand-, voet- en mondziekte?
Hand-voet-mondziekte is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een virus. De ziekte is meestal niet ernstig en komt regelmatig voor in Nederland. Hand-, voet- en mondziekte is niet hetzelfde als mond- en klauwzeer. Dit komt alleen voor bij vee en wordt door een ander virus veroorzaakt.

Wat zijn de klachten bij hand-, voet- en mondziekte? Niet iedereen die hand-voet-mondziekte heeft, krijgt ook klachten.

De klachten kunnen zijn:
? lichte koorts,
? misselijk voelen,
? buikpijn,
? braken,
? keelpijn.

Kort hierna kan iemand hand-, voet- en mondziekte last krijgen van:

? blaasjes in en rond de mond. Deze blaasjes zijn vaak pijnlijk. Ze maken eten en drinken lastig.
? rode vlekjes op de handen en voeten. De vlekjes veranderen in blaasjes. Dit kunnen er een paar zijn, maar ook heel veel.
? soms huiduitslag op de billen.
De tijd tussen het besmet raken en ziek worden is meestal 3 tot 6 dagen. (https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_hand_voet_en_mondziekte)

Hulp gezocht!

Voor enkele gezinnen binnen verloskundepraktijk “De Wijde Wieden” die weinig tot niets hebben te besteden, doordat ze zijn gevlucht en alles hebben moeten achterlaten, zijn we op zoek naar hulp voor de babyuitzet.

Heb je nog wat liggen? Misschien kan en wil je helpen!

Denk hierbij aan:

- babykleertjes (rompertjes, broekjes, truitjes, jasjes, sokjes, muts)

- hydrofiele doeken, omslagdoek, badcape

- kruiken

- babybadje

- aankleedkussen

- wiegje/bedje/ledikantje, beddengoed voor bedje

- luiers

- speelgoed

- speelgoed voor wat oudere kinderen (tot 12jr)

- handdoeken 

De dochter van meester Freerk is verloskundige en zij wil via deze oproep graag enkele gezinnen helpen in de regio Vollenhove, Giethoorn, Hasselt.
Heb je nog schone, nette spulletjes dan mogen ze tot 22 maart worden ingeleverd op school. We zien uw bijdrage graag tegemoet.

Brulboei nr.23 – 5 maart 2018

Thema van de weekIk help je welMarcus 6 en 7
Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor heel veel mensen. Als de leerlingen later in een storm op het meer zijn, komt Jezus over het water naar hen toe. En een dove man wordt door Jezus beter gemaakt. Drie verhalen waarin Jezus tegen mensen zegt: ‘Ik help je wel.’

Lied van de weekHij alleen

Project: Home Sweet Home
We spaarden tot nu toe:

             Groep 1/2           - € 2,20

               Groep 3              - € 1,60

             Groep 4              - € 7,20

               Groep 5/6          - € 6,50

               Groep 7/8          - € 1,10

                               -------------------

               Totaal               - € 18,60

Nieuw op de site – Heel veel Live Lichtschipshow
 
Oudercafé – Op 8 maart as. organiseert het Lichtschip wederom een oudercafé-moment. We beginnen direct aan de start van de ochtend (8.45-9.30 uur). Het thema waar we dit keer bij stilstaan is ‘betrokkenheid’.
Kom je ook? Daar rekenen we namelijk wél op, hoor.
De koffie/thee staat voor je klaar.

Ad interim – Met ingang van 1 maart werkt Heleen op ad interim basis voor SCPO.
Zij is voor 4 dagdelen aan de Stichting verbonden. Zij werkt tot aan de zomervakantie op basis van deze afspraak op haar scholen (CBS de Rank en CBS het Lichtschip).

Voorstelling Groep 5/6 gaat morgen naar Emmeloord om daar de voorstelling ‘Blauw Gras’ te bekijken. Het is een humoristische voorstelling vol Blue Grass muziek en gaat over de angst voor het vreemde en vast willen houden aan dingen die vertrouwd zijn. De voorstelling duurt tot 11.45 uur, dus het kan zijn dat we net iets na twaalf uur weer in Ens arriveren.

Pluizen – As. woensdag gaan we weer pluizen. Geen gel of lak of ingewikkelde kapsels die dag, dat pluist lastig.

Voorstelling groep 3 en 4 – Op dinsdag 13 maart gaan de groepen 3 en 4 naar de voorstelling ‘Foei’ van 13.30-14.30 uur. Het gaat over ………………………
We hebben voor deze leuke gebeurtenis nog vervoer nodig. Wie kan er rijden? De ouders die voor vervoer zorgen, mogen ook meekijken. Vertrek om 13.00 uur bij school.

Uitnodiging inloopweek BETROKKENHEID
Voor wie ?
Voor alle ouders/verzorgers van CBS Het Lichtschip.
Wanneer ?
Maandagochtend 19 maart, dinsdagochtend 20 maart en donderdagochtend 22 maart.
Waarom ?
Week van de Betrokkenheid, onze PBS waarde willen we graag uit dragen naar elkaar.
Wat ziet u?
Hoe de ochtend van uw kind eruit ziet op school in de groep.
Hoe kunt u meedoen ?
Bij het lokaal van uw kind hangt een inschrijflijst, u kunt 1 van de 3 ochtenden een deel kiezen om mee te beleven.
U bent er toch ook bij ?
                                       Kinderen en team CBS Het Lichtschip

De Week van het geld 2018
De Week van het geld 2018 vindt plaats van 12 t/m 16 maart. Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld.
Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Op maandag 12 maart heeft wordt er een les gegeven door een medewerker van de Rabobank.

Zorgteamoverleg – Donderdagochtend 15 maart  2018 is er een zorgteamoverleg. Het zorgteam voor Het Lichtschip bestaat uit Maria van der Zee, jeugdverpleegkundige en Margreet Langebeeke, IBer. Als ouder kun je bij het zorgteam terecht voor allerlei kleine en/of moeilijke vragen wat betreft opvoeding en ontwikkeling. Ook leerkrachten kunnen hun zorgen over kinderen aangeven bij het zorgteam. Als ouder kun je van tevoren aangeven bij de groepsleerkracht of Margreet Langebeeke als je specifieke vragen hebt over jouw kind, de vraag kan dan meegenomen worden in het overleg of we plannen een gesprek met Maria erbij op school.

ONDERZOEK EFFECTEN PBS 
Het Lichtschip neemt deel aan het onderzoek naar SWPBS in Nederland. Er wordt in de periode t/m april 2018 gemeten hoe de leerlingen, leerkrachten en ouders de sociale veiligheid op school ervaren. Daarvoor wordt de OCW Veiligheidsmonitor (VEMO) afgenomen. De VEMO is een instrument dat in opdracht van het Ministerie van Onderwijs gemaakt is. De afname is in handen van Praktikon, onderdeel van de Radboud Universiteit.

De monitor peilt diverse veiligheidsaspecten bij leerlingen van groep 7 en 8, personeel, schoolleiding en ouders. Door deel te nemen aan deze monitor krijgt de school een breed inzicht in het sociale veiligheidsbeleid van de school en de sociale veiligheidsbeleving van alle partijen en voldoet de school aan de eisen die vanuit de onderwijsinspectie hieromtrent worden gesteld.

Personeel, schoolleiding en ouders ontvangen een link via een door de school opgegeven e-mailadres. Leerlingen van groep 7 en 8 ontvangen een document per groep waarmee zij online de vragenlijst in kunnen vullen op school.

Als school leveren we dus uw e-mailadres aan bij Praktikon, zodat zij u een mail kunnen sturen met de link van de vragenlijst. Graag willen we een zo breed mogelijk gedragen onderzoek, ook wij zijn erg benieuwd naar de effecten van PBS. We rekenen op uw medewerking!

Wie niet wil dat het e-mailadres wordt doorgegeven aan Praktikon, graag even een berichtje sturen naar: margreet.langebeeke@scpo-nop.nl

Data
6 maart                  Theatervoorstelling (groep 5/6)
8 maart                  Oudercafé
12 maart                Opening Mondriaanproject op de Horizon
12 maart                Gastles “Week van het geld” groep 7/8
13 maart                Theatervoorstelling (groep 3 en 4)
15 maart                Zorgteamoverleg
21 maart                Open ochtend voor nieuwe ouders
29 maart                Paasviering
30 maart                Goede Vrijdag
1 en 2 april             Pasen          
4 april                     Studiedag op het Lichtschip (de leerlingen zijn vrij)
5 april                     Afsluiting project Mondriaan
11 april                   Schoolvoetbal meisjes
20 april                   Koningsspelen

Brulboei nr.22 – 19 februari 2018

Thema van de weekSta op!Marcus 5
De dochter van Jaïrus is erg ziek. Hij vraagt Jezus om hulp, maar onderweg komt er een vrouw die ook ziek is. Nadat deze vrouw genezen is, krijgt Jaïrus bericht: Zijn dochter is gestorven. Jezus gaat toch naar haar toe en pakt haar hand vast. ‘Sta op!’ zegt hij.

Lied van de weekHij alleen

Project: Home Sweet Home
www.homesweethomeuganda.nl    

Personele zaken – Juf Jeanette is deze week wegens familieomstandigheden afwezig.

Spreekavond – Vanavond en donderdagavond zijn de spreekmomenten op school. Werk van de kinderen van groep 3 t/m 7 ligt klaar om bekeken te worden. Juf Daniëlle doet  de gesprekken van groep 1 en 2.

Live Lichtschipshow – As. woensdag organiseren we de 28ste Live Lichtschipshow. We zullen dan samen met alle kinderen van de school kijken naar verschillende acts. Alle kinderen mogen die dag verkleed op school komen. Ze hoeven geen eten en drinken mee. De activiteitencommissie zorgt voor iets lekkers.
Voor alle deelnemers: 
* Leg dinsdagmiddag alle spullen die je nodig hebt (in plastic tas en voorzien van naam) in het kamertje van juf Margreet. 
* Als je spullen van school nodig hebt (matten, krukken, tafel, e.d.), kom dan op dinsdagmiddag na schooltijd naar juf Janneke Z. en juf Janneke W. om samen de spullen naast het podium neer te zetten.
* Zorg dat je woensdag de kleding voor je act al zoveel mogelijk thuis aan doet.
* Neem na afloop al je spullen weer mee naar huis.
* De Live Lichtschipshow is alleen voor de kinderen en leerkrachten van school. Ouders kunnen foto’s op de site bekijken, bewegende beelden volgen ook.
Alle artiesten die meedoen in de Live Lichtschipshow: veel succes en heel veel plezier! We hebben er zin in !!!!!

Open morgen – Hebt u zich al opgegeven bij de leerkracht van uw kind om een keer een ochtend mee te draaien? U bent van harte welkom! 

ONDERZOEK EFFECTEN PBS 
Het Lichtschip neemt deel aan het onderzoek naar SWPBS in Nederland. Er wordt in de periode t/m april 2018 gemeten hoe de leerlingen, leerkrachten en ouders de sociale veiligheid op school ervaren. Daarvoor wordt de OCW Veiligheidsmonitor (VEMO) afgenomen. De VEMO is een instrument dat in opdracht van het Ministerie van Onderwijs gemaakt is. De afname is in handen van Praktikon, onderdeel van de Radboud Universiteit.

De monitor peilt diverse veiligheidsaspecten bij leerlingen van groep 7 en 8, personeel, schoolleiding en ouders. Door deel te nemen aan deze monitor krijgt de school een breed inzicht in het sociale veiligheidsbeleid van de school en de sociale veiligheidsbeleving van alle partijen en voldoet de school aan de eisen die vanuit de onderwijsinspectie hieromtrent worden gesteld.

Personeel, schoolleiding en ouders ontvangen een link via een door de school opgegeven e-mailadres. Leerlingen van groep 7 en 8 ontvangen een document per groep waarmee zij online de vragenlijst in kunnen vullen op school.

Als school leveren we dus uw e-mailadres aan bij Praktikon, zodat zij u een mail kunnen sturen met de link van de vragenlijst. Graag willen we een zo breed mogelijk gedragen onderzoek, ook wij zijn erg benieuwd naar de effecten van PBS. We rekenen op uw medewerking!

Wie niet wil dat het e-mailadres wordt doorgegeven aan Praktikon, graag even een berichtje sturen naar: margreet.langebeeke@scpo-nop.nl

Schoolvoetbal – Het schiet al weer mooi op. In april is er schoolvoetbaltoernooi in Emmeloord. Dit jaar doet ons meisjeszevental mee. Zij gaan na de voorjaarsvakantie trainen op met Hugo Mulders. Helaas is er dit jaar geen elftal van Het Lichtschip bij het schoolvoetbaltoernooi.

Voorjaarsvakantie – Nog een week naar school en dan de voorjaarsvakantie. Veel plezier allemaal: lekker spelen, lezen en uitrusten. We zien jullie dan maandag 5 maart weer.

Data
19/22 februari        Spreekavond groep 1 t/m 7
21 februari              Live Lichtschipshow
26 feb. – 2 mrt.       Voorjaarsvakantie
5 maart                    Veteraan in de klas (groep 7/8)
6 maart                    Theatervoorstelling (groep 5/6)  
8 maart                    Koffieochtend
4 april                       Studiedag op het Lichtschip (de leerlingen zijn vrij)

Brulboei nr.21 – 12 februari 2018

Thema van de weekStorm! Marcus 4 en 5
Jezus en zijn leerlingen komen in een storm op het meer terecht. Terwijl de leerlingen in paniek raken, ligt Jezus te slapen. Hij brengt de wind en het water tot rust. Aan de overkant van het meer woont een man met een storm in zijn hoofd. Ook deze storm weet Jezus te bedaren.

Lied van de weekStorm op zee

Project: Home Sweet Home
www.homesweethomeuganda.nl    

Vervoer gezocht – Op dinsdag 6 maart mag groep 5/6 een voorstelling bijwonen in het Cultuurbedrijf in Emmeloord. Het vervoer is bijna rond, maar we missen nog één auto. Wie kan ons brengen en halen? We vertrekken om 10.30 uur en hopen rond 12.00 uur weer terug te zijn.

Live Lichtschipshow
Dit jaar organiseren we de 28ste Live Lichtschipshow op woensdag 21 februari. We zullen dan samen met alle kinderen van de school kijken naar verschillende acts. Alle kinderen mogen die dag verkleed op school komen.  De kinderen hoeven geen eten en drinken mee. De activiteitencommissie zorgt voor iets lekkers.

Informatie voor de deelnemers:

-          Muziek kan tot uiterlijk vrijdag 16 februari ingeleverd worden bij meester Freerk.

-          Zet je naam, je actnummer en het nummer van het lied op de USB-stick. Je mag het bestand ook mailen naar meester_freerk@hotmail.com Zet dan ook je naam en actnummer in de mail.

-          De act mag maximaal 5 minuten duren.

-          Als je spullen van school nodig hebt, geef dat dan uiterlijk vrijdag 16 februari door aan juf Daniëlle.

-          Doe de kleding die je voor je act nodig hebt, zoveel mogelijk thuis aan.

-          Spullen die je voor je act nodig hebt en die je van huis meeneemt, moet je dinsdag 20 februari om 15.15 uur (in plastic tas en voorzien van naam) inleveren in het kamertje van juf Margreet.

-          Als je spullen van school nodig hebt (bv. kruk, tafel, matten), kom je dinsdagmiddag 20 februari om 15.15 uur naar juf Janneke Z. en juf Janneke W..

Samen brengen we de spullen dan naar het podium.

Koffieochtend 8 maart 2018
Aan alle ouders van Het Lichtschip,
Na de voorjaarsvakantie  vinden we het leuk om als school en ouders elkaar weer te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Op donderdag 8 maart 2018 bieden we tussen 8.45-9.30 uur hiervoor de gelegenheid. Graag willen we als PBS-school van de gelegenheid gebruik maken om met ouders in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen. We vinden het belangrijk om ervaringen en meningen met ouders uit te wisselen. We hopen zo de betrokkenheid tot elkaar te vergroten. Tijdens deze koffieochtend willen we dan ook met elkaar in gesprek gaan over BETROKKENHEID (leerling-ouders-school).
In mei  2018 willen we nog een koffieochtend houden.

Data
15 februari              Rapporten en mappen mee
19/22 februari         Spreekavond groep 1 t/m 7
21 februari              Live Lichtschipshow
26 feb. – 2 mrt.       Voorjaarsvakantie
5 maart                    Veteraan in de klas (groep 7/8)
4 april                      Studiedag op het Lichtschip (de leerlingen zijn vrij) 

Brulboei nr.20 – 5 februari 2018

Thema van de weekHet groeit zomaarMarcus 3 en 4
Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem kunnen helpen. Hij vertelt over de zaaier die overal zaad zaait, op de ene plek groeit het beter dan de andere. Hij vergelijkt het koninkrijk van God met een mosterdzaadje: dat lijkt misschien klein, maar het wordt een grote plant waarin de vogels kunnen schuilen.

Lied van de weekWie is jouw God?

Project: Home Sweet Home
www.homesweethomeuganda.nl              

Welkom in groep 1 – Bas van Dijk en Preston van Unen. Een hele fijne tijd op Het Lichtschip gewenst.

Spreekavond – Maandag 19 en donderdag 22 februari is er een spreekavond. Opgeven kan t/m as. donderdag 8 februari. De leerlingen van groep 7 mogen op de spreekavond meekomen.

Betaling tussenschoolse opvang (overblijven)14 februari as. wordt het tweede betalingsdeel van de TSO via automatische incasso geïnd. Wilt u er voor zorgen dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat? Ouders die ervoor gekozen hebben zelf het bedrag over te maken, worden verzocht dit vóór 14 februari as. te doen. De bedragen zijn te vinden op de aan u toegestuurde factuur (september jl.). Informatie bij Annet (woensdag) als u de factuur niet meer in uw bezit hebt.

Beloning PBS – Een paar weken geleden telde Matthé (onze muntenteller) 500 muntjes voor goed gedrag, behaald door alle kinderen samen! De beloning liet echter nog even op zich wachten, omdat het Kidsteam bedacht had dat een keer spelen in de hele sporthal (vouwwand omhoog!) met verschillende groepen wel heel leuk zou zijn. Daarvoor moest eerst overlegd worden met de sporthalbeheerder. Maar afgelopen vrijdag hadden we groen licht en konden we met elkaar genieten van allerlei activiteiten in de sporthal. Eerst speelden de kinderen van groep 1 t/m 4 samen en later de kinderen van groep 5 t/m 8. Het samen spelen, ook met jongere broertjes of zusjes, was een groot succes!!!

Open morgen – In de schoolgids kunt u lezen dat de mogelijkheid bestaat een ochtend mee te draaien in de groep van uw kind. Het loopt echter nog geen storm met ouders in de klas. Daarom deze oproep: Wilt u een keer zien en beleven hoe het gaat in de groep van uw kind, overleg dan even met de leerkracht over een geschikt tijdstip. Uw kind vindt het vast leuk als u komt………… en wij ook!

Data
06 februari              Ouderavond Rots en Water (ouders groep 7 en 8)
15 februari              Rapporten en mappen mee
19/22 februari        Spreekavond groep 1 t/m 7
21 februari              Live Lichtschipshow
26 feb. – 2 mrt.       Voorjaarsvakantie
5 maart                    Veteraan in de klas (groep 7/8)
04 april                    Studiedag op het Lichtschip (de leerlingen zijn vrij) 

Brulboei nr.19 – 29 januari 2018

Thema van de weekMag dat wel? Marcus 2 en 3
Jezus doet dingen die niet volgens de regels zijn. Hij eet met tollenaars en zondaars, op sabbat plukken zijn leerlingen graan en in de synagoge maakt hij iemand beter. Mag dat allemaal wel? Jezus vertelt dat het leven voor God het allerbelangrijkst is.

Lied van de weekHeer, U kent mij als geen ander

Project: Home Sweet Home
We spaarden deze maand tot nu toe € 21,00
Dank daarvoor. Op deze manier kunnen we echt iets betekenen voor de kinderen van Home Sweet Home. Een busje voor een kleine bijdrage staat in elke groep.

Spreekavond – Maandag 19 en donderdag 22 februari is er een spreekavond. Het opgavestrookje komt met deze Brulboei mee. Opgeven kan t/m as. donderdag 8 februari. De leerlingen van groep 7 mogen op de spreekavond meekomen.

Rapporten Er zijn nog heel wat rapporten en mappen niet teruggekomen. Graag zo snel mogelijk inleveren bij de leerkracht. Dit geldt voor alle groepen: van 1 t/m 8.
De rapporten gaan mee op 15 februari.

Live Lichtschipshow – Dit jaar organiseren we de 28ste Live Lichtschipshow op woensdag 21 februari. We zullen dan samen met alle kinderen van de school kijken naar verschillende acts. Er hebben zich al heel veel kinderen opgeven, maar er kunnen nog meer bij! Je kunt je deze week nog opgeven bij je juf of meester.
Alle kinderen mogen die dag verkleed op school komen. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee. De activiteitencommissie zorgt voor iets lekkers.

ContainersEr is nog ruimte in de containers voor apparaten, oud ijzer, kleding en frituurvet. De containers staan open onder schooltijd.

Data
30 januari              Open dag Emelwerda College        (vertrek 8.30 uur bij school)
06 februari            Ouderavond Rots en Water (ouders groep 7 en 8)
15 februari            Rapporten en mappen mee
19/22 februari      Spreekavond groep 1 t/m 7
21 februari            Live Lichtschipshow
04 april                  Studiedag op het Lichtschip (de leerlingen zijn vrij)

Brulboei nr. 18 – 22 januari 20

Thema van de weekPak mijn handMarcus 1 en 2

De schoonmoeder van Simon Petrus ligt ziek in bed. Jezus gaat naar haar toe en pakt haar hand vast, zodat ze beter wordt. Ook een man die een ziekte aan zijn huid heeft, wordt op die manier beter gemaakt. En vier mannen brengen hun zieke vriend bij Jezus.

Lied van de weekDe verlamde man (vier mannen en een zieke vriend)

Project: Home Sweet Home
www.homesweethomeuganda.nl

Open dagen VO – Afgelopen donderdag was de eerste open dag bij Aeres. Morgen gaat groep 8 een kijkje nemen op het Vakcollege. Vertrek om 12.30 uur bij school. Terug rond 15.45 uur. De kinderen gaan om half twaalf naar huis of gaan overblijven.
Donderdag om 8.00 uur is het vertrek naar het Zuyderzee Lyceum en rond 12.00 uur zijn ze weer terug.
Maandag is de Boni aan de beurt, vertrek om 12.30 uur bij school, teug rond 15.45 uur.
Er is nog één auto nodig voor de Boni.

Zandbak kleuterplein
Jaaaa! Afgelopen zaterdag heeft Michel Oomen in zijn propvolle werkagenda tijd gevonden om de zandbak op ons kleuterplein aan te pakken. We zijn blij met het resultaat. En het zandbakhuis, dat al een hele poos geparkeerd staat op het plein, kan nu de functie doen waartoe het is aangekocht. Op het moment van dit schrijven, zijn er nog 2 mannen bezig met het straatwerk. Dat duurt niet lang meer, het is bijna klaar. Fijn!

Live Lichtschipshow – Dit jaar organiseren we de 28ste Live Lichtschipshow op woensdag 21 februari. We zullen dan samen met alle kinderen van de school kijken naar verschillende acts. Er hebben zich al verschillende kinderen opgegeven, maar er kunnen nog meer bij! Je kunt je opgeven bij je juf of meester.

Volleybal – Vorige week hebben de kinderen van groep 3 t/m 6 een volleybalclinic gehad.
De komende drie donderdagen (25/1, 1/2, 8/2) mogen de kinderen (ook van groep 7/8) drie lessen mee trainen. Dit kan van 18.00 – 19.00 uur. 

DEN HAAG - Nog eens 49 scholen krijgen te horen dat ze de eretitel 'excellent' mogen voeren. Het aantal uitblinkers komt daarmee totaal op 248.
De grootste groei zit in het voortgezet onderwijs, dat al de meeste uitblinkende scholen telde. De onafhankelijke jury die de predicaten toekent, heeft 31 middelbare scholen of schoolafdelingen aangewezen. Daardoor komt hun aantal op 141. Het basisonderwijs krijgt er zestien uitblinkers bij, wat het aantal excellente basisscholen op 83 brengt. In het kleinere speciaal onderwijs zijn twee nieuwe scholen onderscheiden. Het telt er nu zestien.

Om het predicaat 'excellent' te bemachtigen moet een school niet alleen goed onderwijs bieden, maar bovendien op een of ander manier uitblinken. Sommige scholen vallen op door hun uitmuntende samenwerking met hun buurt. Andere snijden hun onderwijs uitzonderlijk goed toe op hun leerlingen. Weer andere hebben bijzonder inspirerende leerkrachten.

Het Lichtschip heeft een prachtig vakjuryrapport ontvangen. Daar zijn we apetrots op. Tevens harkte de school in mei jl. het resultaat ‘goed’ op het bijbehorende kwalitatieve inspectieonderzoek binnen. Een prestatie van formaat!
We lezen echter in het eindrapport, dat ‘excellentie’ toch (nog) niet kan worden afgegeven. Jammer! Wij vinden, dat zo’n titel prima had gestaan en gepast bij onze school. Helaas ziet de vakjury het tóch een tikkeltje anders.
De kinderen, ouders, teamleden: hartstikke bedankt voor alle ‘efforts’, inspanningen. Wat hebben we een mooi parcours gelopen met elkaar!

Data
23 januari Open dag Vakcollege
24 januari Open dag Greijdanus Zwolle
25 januari Open dag Zuyderzee Lyceum
25 januari Volleybal – meetrainen van 18.00 – 19.00 uur (EvBhal)
27 januari Muziekparade Muzisch Centrum
29 januari Open dag Bonifatius Mavo
30 januari Open dag Emelwerda College  
06 februari Ouderavond Rots en Water (ouders groep 7 en 8)
21 februari Live Lichtschipshow
04 april      Studiedag op het Lichtschip (de leerlingen zijn vrij)

Muziekparade – Zaterdag 27 januari a.s. is het weer zover:
De Parade bij het Cultuurbedrijf in Emmeloord. Het event dat jeugd uit de Noordoostpolder kennis doet maken met het zelf maken van muziek, uitvoeren van dans en meer.
Tijdens deze zaterdagochtend kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar:

-      een kijkje nemen in ons gebouw,

-      onbeperkt onder begeleiding instrumenten uitproberen

-      deelnemen aan workshops Streetjazz

-      en meer!

De Parade start om 10:00 uur met een spetterende openingsact, om 12:00 uur is de slotpresentatie.
Iedereen die meedoet aan de speciale opdracht maakt bovendien kans op een gratis introductiecursus ter waarde van € 59,50!
Voor elke jeugdige bezoeker is er tevens een leuke goodiebag beschikbaar.
Meer informatie op onze website.

Brulboei nr.17 – 15 januari 2018

Thema van de weekIk weet wie je bent Marcus 1
Voordat Jezus zijn werk begonnen is, weet Johannes de Doper al wie hij is. Johannes vertelt over iemand die na hem komt en groter is dan hijzelf. Later ontdekken meer mensen wie Jezus is, zoals de vissers bij het meer.

Lied van de weekJa ja ja ik wil u volgen, Heer

Project: Home Sweet Home
www.homesweethomeuganda.nl

Nieuw op de website - Foto’s van het damtoernooi

Live Lichtschipshow – Wie het leuk vindt om eens op te treden als een echte zanger, zangeres, acteur, actrice, muzikant of andere artiest, kan zich alvast opgeven voor de 28steLive Lichtschipshow op woensdag 21 februari. Zie informatie en opgave onderaan deze Brulboei.

Damtoernooi – In de kerstvakantie deden Jason, Milan, Moritz en Maud mee aan een heus damtoernooi in Emmeloord. In de ochtend waren er voorrondes. Het Lichtschipteam werd in de middag ingedeeld in de 2e klasse, waar ze tegen kinderen met een zelfde niveau moesten spelen. Met een 3e plek in deze poule werd er net naast de beker gegrepen. Het was een leuke en gezellige dag waarin de hersens flink gekraakt werden!

Gevraagd: Kerstkaarten – Doe de gekregen kerstkaarten niet weg, maar neem ze mee naar school. Er staat een doos in de gemeenschappelijke ruimte, waar je ze in kunt deponeren. Van oude kaarten kunnen we aan het eind van het jaar nieuwe kaarten ontwerpen.

Sokken – Groep 1-2 gaat sok-poppen maken. Wie nog (hele) sokken heeft – liefst een bij elkaar horend stel – breng ze naar school, we kunnen ze goed gebruiken. 

Cito-toetsen – Vanaf deze week worden in de verschillende groepen de landelijke cito-toetsen afgenomen voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Deze toetsen laten de voortgang van de kinderen zien. Tijdens de spreekavond worden de resultaten van de toetsen besproken.

Data
17 januari Open dag Pieter Zandt
18 januari Open dag Aeres / Groenhorst
23 januari Open dag Vakcollege
24 januari Open dag Greijdanus Zwolle
25 januari Open dag Zuyderzee Lyceum
29 januari Open dag Bonifatius Mavo
30 januari Open dag Emelwerda College
21 februari  Live Lichtschipshow 
4 april          Studiedag op het Lichtschip (de leerlingen zijn vrij)

Live Lichtschipshow
Dit jaar organiseren we de 28ste Live Lichtschipshow op woensdag 21 februari. Iedereen van groep 1 t/m 8 mag meedoen. Je mag iets bedenken wat je op kunt voeren voor de hele school. Dat kun je alléén doen, maar ook met een groepje. Denk maar eens aan:

-      een circusact opvoeren

-      solozang, groepszang

-      ballet, streetdance, line dance

-      een goocheltruc doen

-      iets over je hobby vertellen

-      iets van je sport laten zien

-      een modeshow organiseren

-      een instrument bespelen

-      op een andere manier muziek maken

-      een kunstje doen

Een quiz doen kost veel tijd en kan daarom niet. Ook kunnen er geen dieren bij een optreden zijn.
Het is de bedoeling dat de leerkrachten jullie niet helpen. Je moet het zelf regelen. Wel is er van tevoren overleg, want het moet wel mogelijk zijn in school en het programma moet afwisselend zijn. Door mee te doen, kun je eens meemaken hoe het is om op een podium te ‘staan’ als een echte artiest. We hopen op een grandioze show met heel veel (live) artiesten!!

Je kunt je opgeven tot vrijdag 2 februari 2018 bij je eigen juf of meester.

 

Brulboei nr.16 – 8 januari 2017

Thema van de weekWat is wijs?Mattheüs 2 en 3
Als je alles weet van de sterren en ook nog ontdekt dat er een koning geboren wordt, moet je wel erg wijs zijn. Maar toch hebben de wijzen nog meer wijsheid nodig: De oude boeken vertellen waar het kind precies geboren is. Zo komen de wijzen uit het oosten bij het kind terecht. Jozef en Maria moeten vluchten omdat Herodes niet wil dat Jezus koning wordt.

Lied van de weekHet lied van de wijzen

Project: Home Sweet Home
De opbrengst van de kerstcollecte (303,28 euro) is onderweg naar Home Sweet Home. Wat zullen ze er blij mee zijn. 

Vandaag zijn de schooldeuren weer open gegaan na twee weken kerstvakantie. Onderwijl is er een nieuw kalenderjaar aangebroken: 2018! Wij wensen u allen álle goeds toe voor in dit nieuwe jaar. Maar er een mooi jaar van!
Vanmorgen zijn we direct goed begonnen met een oudercafé. Onder het genot van koffie/thee én knieperties hebben we met een groep ouders (8 moeders J) gesproken over één van onze kernwaarden: RESPECT. Dat leverde een interessant en mooi gesprek op. Zéker voor herhaling vatbaar! (Alleen dán nemen we een ander thema bij de hoorns natuurlijk).

Pluizen – Aanstaande woensdag is het weer luizenpluistijd. Graag geen lak, gel en ingewikkelde kapsels die dag. We hopen opnieuw op een luisvrije school, maar mocht je eerder iets vinden, geen punt, geef het even door aan leerkracht of pluisouder.

Open dagen – Hieronder staan de data voor de open dagen voor het Voortgezet Onderwijs. Het ligt in de bedoeling dat groep 8 alle scholen gaat bezoeken in Emmeloord. Voor een aantal open dagen is nog vervoer nodig.

Data
10 januari                        Luizen pluizen
17 januari                        Open dag Pieter Zandt
18 januari                        Open dag Aeres / Groenhorst     
23 januari                        Open dag Vakcollege
24 januari                        Open dag Greijdanus Zwolle                  
25 januari                        Open dag Zuyderzee Lyceum       
29 januari                        Open dag Bonifatius Mavo 
30 januari                        Open dag Emelwerda College
21 februari                      Live Lichtschipshow
4 april                              Studiedag op het Lichtschip (de leerlingen zijn vrij)