Brulboei nr. 17 - 2018-2019

Agenda
Donderdag 23 mei                                           Verkiezingen Europees Parlement
Dinsdag 28 mei                                                 Auditie groep 6/7 MeeR MuZieK iN De KlaS
Donderdag 30 mei                                           Hemelvaart
Vrijdag 31 mei                                                  Leerlingen vrij
Maandag 3 juni                                                Brulboei!
Zondag 9 juni                                                   ENSyfair!

Van de directie…

Beste ouders/verzorgers,

Mogelijk is het u al opgevallen. De verlichting in de groepen 1/2 t/m 5/6 is vervangen. Ook is de middenruimte voorzien van LED-verplichting. Dit zal schelen in de kosten én is een stuk minder aanwezig dan de oude lichtbakken. Wij vinden het een veel mooier gezicht en zijn er erg blij mee.
Vorige week hebben de meeste leerlingen (en ouders) flink wat meters gemaakt tijdens de Avondvierdaagse. De sfeer was goed en het weer was prima. Dank aan de AC ouders die het inschrijven voor onze school hebben geregeld. Dank daarvoor!
Afgelopen dinsdag mocht ik mee op de fiets met groep 8 voor het verkeersexamen. Een mooie fietstocht met een mooi resultaat. Bijna iedereen is geslaagd en kan dus de verkeersregels voldoende toepassen in het verkeer. Terug fietsten we over Schokland. Wat is de polder toch mooi!!
Ook werden er donderdag mooie plaatjes geschoten. De groepsfoto’s zullen op een creatieve manier eruit gaan zien. Ook mede dankzij de AC ouders verliep dit weer vlekkeloos!
Donderdag 23 mei zijn er Europese verkiezingen, ook nu zal ons speellokaal worden opgebouwd tot stemlokaal.

Lief en Leed
Onze laatste kleuter van dit schooljaar is ingestroomd in groep 1/2B. We wensen Esmée veel plezier toe in de groep én bij ons op school! Welkom!  
Helaas is Leon uit groep 6 de maand mei minder gelukkig gestart, hij brak nl. zijn enkel. Inmiddels is hij weer met krukken/rolstoel op school om weer mee te doen in de groep. We hopen dat het herstel voorspoedig verloopt.

Pietronella van Dijk-Jongbloed
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’

Project: Home Sweet Home
We sparen nog steeds voor ons project Home Sweet Home.
Vanaf maart hebben we alweer € 57,42 gespaard. Een mooi bedrag! Hartelijk dank hiervoor! Geeft u uw kind ook af en toe wat kleingeld mee naar school? Kleine beetjes bij elkaar maken ook een groot bedrag!

Kind op Maandag
Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstige vorming. De methode wijdt kinderen in in de traditie van het Christendom. Er is dan ook voor gekozen om de Bijbelverhalen centraal te stellen. 
Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Daarnaast zijn steeds meer werkvormen te vinden op de website, voor gebruik op het digibord. Het materiaal is verdeeld in vier bouwen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke week zijn er vertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er gespreksvragen, knutseltips, werkbladen en nog veel meer.

Periode-overzicht nr. 6 (23-04 t/m 07-06)
Tussen Pasen en Pinksteren lezen we hoe Jezus na zijn opstanding opnieuw bij zijn leerlingen kwam. Uiteindelijk gaat hij naar de hemel en ontvangen zijn leerlingen de heilige Geest. Ook lezen we het verhaal van Ruth, de vrouw uit Moab die met haar schoonmoeder mee ging naar Bethlehem. In alle verhalen speelt toekomstperspectief een belangrijke rol. De toekomst is al lang begonnen!

Week 21 ? 20/05 - 24/05 Veel geluk!
Ruth 3: 16-18 en 4: 1-17
Boaz wil met Ruth trouwen. Hij wordt dan de eigenaar van het land van Elimelech. Maar er is een ander familielid dat daar ook recht op heeft. Daarom gaan ze eerst in de stadspoort overleggen. Het andere familielid doet afstand van zijn rechten, zodat Boaz en Ruth samen verder kunnen. Ze krijgen een zoon, een kleinzoon van Noömi. Dat kind zal later de opa zijn van koning David.

Week 22 ? 27/05 - 29/05 Wordt vervolgd Handelingen 1: 1-11
Veertig dagen is Jezus aan zijn leerlingen verschenen. Dan gaat hij naar de hemel, maar dat betekent niet dat het verhaal is afgelopen. Er komt een vervolg waarin zijn leerlingen een belangrijke rol zullen spelen.

Parro; aanmelden twee ouder/verzorgers
In de vorige brulboei vertelde ik meer mbt onze hoofdcommunicatie die voornamelijk via Parro gaat verlopen. Ook deed dit daarin een oproep voor het aanmelden van een twee ouder/verzorger. Inmiddels hebben drie! ouders dit gedaan. Prima als u deze behoefte niet heeft, maar toch nog even een extra oproep!
We willen graag de ouders/verzorgers die nog niet gekoppeld zijn oproepen hun mailadres door te geven. Dit kan door een mail te sturen naar cbshetlichtschip@aves.nl onder vermelding van de naam en groep van uw kind. School zorgt er dan voor dat u eenmalig een koppelcode ontvangt in uw mailbox, zodat u zich ook kunt aanmelden voor Parro.

Pluizen – Het is mooi om te kunnen melden, dat we de laatste keer luisvrij waren op school. Maar stoppen met pluizen zit er niet in, want het kan zo weer de kop op steken en dan is het fijn om er meteen iets aan te kunnen doen. We zijn dan ook erg blij met de ouders van de pluisgroep! Willen de ouders van wie de kinderen woensdag 8 mei niet aanwezig waren de haren zelf controleren?

Ensyfair 2019
Op zondag 9 juni wordt de jaarlijkse Ensyfairdienst gehouden.
In de bijlage vindt u meer informatie. Het wordt een mooie dienst met volop inbreng van de leerlingen zelf. Op school oefenen we de liedjes al en de band zal deze begeleiden.
Jullie komen toch ook?

Dikke Banden Race
Op maandag 10 juni is de Dikke Banden Race terug van weggeweest. Om 13.00 uur worden alle deelnemers verwacht bij de Ensyfair tent voor de inschrijving en worden de fietsen gekeurd. 
De Dikke Banden Race is een race van ongeveer 10 minuten op eigen gewone fiets (geen racefiets) per leeftijdscategorie voor kinderen van groep 3 t/m 8.
Voor alle kinderen is er een fietshelm te leen, maar je mag natuurlijk ook je eigen helm meenemen! Na de race krijgen alle kinderen, nadat ze het rugnummerhesje hebben ingeleverd, wat te drinken en een leuke verrassing.  Daarna volgt de prijsuitreiking van de nummers 1, 2 en 3.
Aanmelden kan onder vermelding van je naam, geboortedatum en groep op school. Deze (gele) opgavelijst ligt op het bureau van juf Pietronella. Opgave uiterlijk 4 juni 2019!
Voordat de eerste groep fietsers van start gaat geven de Brandweermannen van ons dorp een spectaculaire demonstratie!

Programma:

13.00 uur:           Deelnemers aanwezig bij de Ensyfair tent (inschrijving + fietskeuring)

13.30 uur:           Demonstratie brandweer Ens op het Ensyfair terrein

14.00 uur:           Start van de jongste deelnemers Dikke Banden Race

Tot dan!

PBS in groep 7/8
In groep 7/8 hebben we veel lol met elkaar en helpen we elkaar goed. Laatst hadden we een energizer. Toen hadden we een maatje gekregen van groep 1, 2, 3, of 4. Daarmee mochten we wel 30 min. buiten of binnen spelen of binnen een spelletje doen.
Bijvoorbeeld: van Moritz en Jasper: Zij hadden gefietst en geklommen op het klimrek.  van Maud met Solane hebben vies en lekkertje gespeeld en Milan en Brandon hebben een spinner en een dj-set  geknutseld. Mieke en Preston hebben gevoetbald en tikkertje gespeeld.
We hebben een leuke klas met leuke kinderen. Onze klas heeft soms wel wat meningsverschillen maar na de bespreking gaat het weer super goed.

Gemaakt door Mees en Peter

Roprarun (herhaling)
Hallo allemaal, 
Ik ben Arrianne Dreves, de moeder van Max (groep 4).
Dit jaar doe ik met een groep vrienden mee met de ROPARUN, dit is een estafette loop van Parijs naar Rotterdam. Ons team heet ‘Ik loop hard’. Dit is een hardloopgroep die op Facebook ontstaan is.
Wij lopen op 8, 9 en 10 juni 2019 deze estafette.
Het doel hiervan is zo veel mogelijk geld in te zamelen ter ondersteuning van projecten die het leven van terminale kankerpatiënten zo aangenaam mogelijk maken.
Onder het motto: “Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven” rennen acht lopers 530 km in ruim 40 uur non stop, ondersteunt door fietsers, fysio, enz, enz.
We kennen allemaal wel iemand die deze nare ziekte heeft gehad, er tegen vecht of de strijd verloren heeft.
In overleg met het team ‘Het Lichtschip’ mag ik voor dit doel collectebussen plaatsen. U heeft vanaf woensdag 8 mei tot en met woensdag 29 mei de mogelijkheid om ons loopteam te steunen door een kleine bijdrage te doen in de collectebussen die in alle groepen komen te staan.
We hopen dat we op u mogen rekenen.  

Met vriendelijke groet,
Arrianne Dreves
www.ikloophardroparun.nl

Vacature GMR AVES
Op verzoek van de GMR hierbij in de bijlage een herhaalde oproep voor een ouder voor de PC-geleding van de GMR. Ten overvloede: het gaat om een ouder die de PC belangen wil vertegenwoordigen.

De volgende Brulboei verschijnt maandag 3 juni 2019!

Brulboei nr. 16 - 2018-2019

Agenda
Woensdag 8 mei                                            Luizenpluizen & start vervangen verlichting

Dinsdag 14 mei                                              Praktisch verkeersexamen groep 8

                                                                         MR-vergadering

Donderdag 16 mei                                         Schoolfotograaf

Donderdag 23 mei                                         Verkiezingen Europees Parlement

Van de directie…

Beste ouders/verzorgers,
Hopelijk heeft een ieder op zijn/haar manier een fijne meivakantie gehad. Het was goed om bijna iedereen weer te zien vandaag.
Op maandagavond 8 april hielden we onze ouderavond in het kader van onze kernwaarden en missie voor de komende schooljaren. Het was een waardevolle en informatieve bijeenkomst, fijn dat er een handje vol geïnteresseerde ouders waren. Jammer genoeg hebben we ook heel veel ouders gemist. Om u toch mee te nemen in onze focus voor de komende schoolplanperiode hebben we een document gemaakt waarin we uitleggen waar we als school voor staan en welke ontwikkelingen/veranderingen die met zich mee brengt. Dit uitgebreide document vindt u in de bijlage, tevens hebben de Powerpoint meegestuurd die we deze avond gebruikt hebben. Mocht u daarover nog vragen hebben, mijn deur staat altijd open. 
Voor de vakantie hebben we een aantal geslaagde activiteiten gehad, schoolvoetbaltoernooi met twee prima presterende teams die een mooie sportieve prestatie hebben neergezet. De sfeer was goed en uiteindelijk heeft het jongensteam de sportiviteitsprijs in de wacht gesleept!
Daarnaast hebben we samen met de leerlingen van ‘de Horizon’ en ‘de Regenboog’ de bewoners rondom school verrast met een paasgroet.
Voor de vakantie hebben we naar onze mening een geweldig mooie Paasviering gehad met alle leerlingen en ouders/verzorgers van de school. Ik ben als directeur ontzettend trots op wat we met elkaar hebben neergezet. De verschillende scènes werden verbeeld op een eigen manier en dankzij de inzet van de ouders van de AC was er een gezellig samenzijn buiten. Hartelijk dank aan iedereen die bijgedragen heeft aan deze mooie Lichtschip-Passion. Mocht u het toch gemist hebben, meester Freerk heeft een eenvoudige compilatie gemaakt van de scenes, te bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=-m25kK-dI68

Aanstaande woensdag wordt er een start gemaakt met het vervangen van de verlichting naar LED. Dit geldt voor het ‘oude’ gedeelte (lokalen groep 1/2 t/m 5/6 + directiekamer en gemeenschapsruimte). Naast het vervangen van de verlichting wordt er in sommige ruimtes ook extra lichtpunten geplaatst omdat het aantal niet voldoet aan nieuwere normen. De overlast voor de leerlingen/leerkrachten wordt zoveel mogelijk beperkt.

Op donderdag 16 mei komt de schoolfotograaf langs. In de bijlage vindt u het overzicht van de broertjes/zusjes foto’s. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u bij Jessie Prins (Activiteitencommissie) terecht.

Lief en Leed
Het lijkt al weer een hele tijd geleden maar op donderdag 11 april stapten juf Janneke en Arnoud samen in het huwelijksbootje. De leerlingen uit groep 5/6 mochten bij het burgerlijk huwelijk in Dronten zijn. Samen met ouders hebben we bogen versierd en corsages gemaakt. De dag zelf was een heel bijzondere ervaring voor de leerlingen. Ze hebben in het gemeentehuis het prachtige lied ‘Ik wens jou’ (https://bandtrinity.bandcamp.com/track/ik-wens-jou) gezongen. Bij de kinderreceptie hebben ze nog een quiz verzorgd met verrassende vragen en het bruidspaar flink verwend met mooie cadeaus. Nadat we een lunchtasje kregen, werden we keurig teruggebracht met de bus.  
Bij de kerkdienst ‘s avonds en het feest waren we als team aanwezig. Het was een prachtige dag om mee te mogen maken en ook juf Janneke en Arnoud hebben het als erg geslaagd ervaren. 
We wensen het bruidspaar dan ook veel liefde en gezondheid toe!

Na de meivakantie zijn de werkdagen van juf Mieke en juf Janneke gewijzigd. Voortaan staat juf Janneke maandag t/m woensdag voor de groep en juf Mieke donderdag en vrijdag.  

Pietronella van Dijk-Jongbloed
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’

Project: Home Sweet Home
Deze maand is er weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen, hiervoor klikt u op de volgende link: https://mailchi.mp/18adb1c0a6a8/nieuwsbrief-april-2019?e=f3150c9121

We sparen nog steeds voor ons project Home Sweet Home. Geeft u uw kind ook af en toe wat kleingeld mee naar school? Kleine beetjes bij elkaar maken ook een groot bedrag! 

Kind op Maandag
Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstige vorming. De methode wijdt kinderen in in de traditie van het Christendom. Er is dan ook voor gekozen om de Bijbelverhalen centraal te stellen. 
Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Daarnaast zijn steeds meer werkvormen te vinden op de website, voor gebruik op het digibord. Het materiaal is verdeeld in vier bouwen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke week zijn er vertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er gespreksvragen, knutseltips, werkbladen en nog veel meer.

Periode-overzicht nr. 6 (23-04 t/m 07-06)
Tussen Pasen en Pinksteren lezen we hoe Jezus na zijn opstanding opnieuw bij zijn leerlingen kwam. Uiteindelijk gaat hij naar de hemel en ontvangen zijn leerlingen de heilige Geest. Ook lezen we het verhaal van Ruth, de vrouw uit Moab die met haar schoonmoeder mee ging naar Bethlehem. In alle verhalen speelt toekomstperspectief een belangrijke rol. De toekomst is al lang begonnen!

Week 20 ? 13/05 - 17/05 Blijf je hier? Ruth 2: 18-23 en 3: 1-15
Er is een verschil tussen ergens een tijdje zijn en je ergens thuis gaan voelen. In de verhalen van deze week wordt steeds meer duidelijk dat Ruth in Betlehem zal blijven. Ze gaat in de nacht naar Boaz en ze worden verliefd op elkaar.

Parro
Zoals u weet hebben we inmiddels Parro (communicatie-app) definitief ingevoerd op school. Alle groepen en bijna alle ouders hebben zich inmiddels aangemeld.
Naar aanleiding van waardevolle feedback van een ouder willen we duidelijkheid scheppen m.b.t. onze communicatie.
Parro zal onze hoofdcommunicatiebron gaan worden. Dit betekent dat we mails zoveel mogelijk gaan beperken en de Brulboei (deze Brulboei wordt dan ook voor het laatst per mail verstuurd) en andere bestanden/informatie gaan delen via Parro. Naast informatie delen de leerkracht ook foto’s van activiteiten in de klas. Op deze manier willen we ouders nog meer betrekken bij ons onderwijs. Inmiddels is bijvoorbeeld de agenda in Parro compleet bijgewerkt met alle groeps- en schoolbrede activiteiten. Dit vraagt van u wel dat u regelmatig (minimaal 2 keer per week) de app opent om nieuwe berichten te lezen.
Naar aanleiding van de vele positieve feedback over het gebruik van deze app vertrouwen we erop dat dit een prettige en effectieve manier van communicatie is. Naast de hoofdcommunicatie met betrekking tot berichten/informatie zal de persoonlijke informatie over leerlingen via persoonlijke contact met de leerkracht-ouders blijven verlopen. Hiervoor wordt vooralsnog Parro niet ingezet.
Hierbij willen we ook graag de ouders/verzorgers die nog niet gekoppeld zijn oproepen hun mailadres door te geven. Dit kan door een mail te sturen naar cbshetlichtschip@aves.nl onder vermelding van de naam en groep van uw kind. School zorgt er dan voor dat u eenmalig een koppelcode ontvangt in uw mailbox, zodat u zich ook kunt aanmelden voor Parro. Het is handig om vooraf de app Parro al te installeren op uw telefoon.
Mochten over bovenstaande nog vragen zijn, dan weet u mij (Pietronella) vast inmiddels te vinden.

Voortzetten Schoolfruit?
De Schoolfruitperiode is voor de meivakantie afgesloten. Het was lekker en leerzaam om kennis te maken met verschillende soorten groenten en fruit, gesponsord door de EU.
In de vorige Brulboei (8 april) stond een oproep om uw mening te geven mbt het wel of niet voortzetten van SchoolGRuitdagen. Wat ontzettend fijn dat na een extra reminder in de Parro en totaal 45 ouders/verzorgers die moeite hebben genomen de mini-enquête in te vullen. Bedankt!
Graag informeer ik u over de uitkomst:
 
Hieruit concluderen we dat het merendeel van de ouders positief staat om een SchoolGruitbeleid te gaan invoeren op school. Met hierbij een kleine meerderheid voor 3 vaste dagen in de week ( ten opzichte van 5 dagen in de week).
De laatste vraag van de enquête bestond uit de mogelijkheid om een opmerking/suggestie te doen. Hier worden een aantal waardevolle opmerkingen genoemd, zoals het benoemen van ‘verantwoorde tussendoortjes’ ipv van groente en/of fruit en de suggestie voor een schoolbreed project over bijvoorbeeld voeding.  
We nemen deze input mee en zullen binnen het team een voorstel doen. Daarom zullen we tot de zomervakantie geen specifieke afspraak maken over de tussendoortjes, maar gaan we ervan uit dat u zelf voor een verantwoord tussendoortje zorgt op alle dagen in de week. Nogmaals; de SchoolGRuitperiode is afgelopen en er zal dus GEEN groente/fruit worden uitgedeeld op woensdag t/m vrijdag. U geeft dit zelf mee.

Luizenpluizen
Op woensdag 8 mei is er weer luizenpluizen. Voor de zekerheid melden we nog eens om op de dag van het luizenpluizen geen gel of lak in het haar te doen en ook geen ingewikkelde kapsels, dat is lastig voor het pluizen.

PBS

Inmiddels is het traditie om na elke schoolvakantie de week te openen met een schoolbreed PBS moment. Deze week werd dit verzorgd door juf Diana en juf Gerrie. Het thema was: ‘Samen één school’. Deze week heeft elk kind een maatje, een leerling uit de OB of BB, daarmee mag een opdracht worden uitgevoerd. De Energizer van vandaag was ‘Spiegelen’. Vraag uw kind er maar eens naar!
Aanstaande vrijdag sluiten we de PBS week weer af en we zijn erg benieuwd wat de kinderen hebben opgeschreven op het opdrachtkaartje…

Roprarun
Hallo allemaal, 
Ik ben Arrianne Dreves, de moeder van Max (groep 4).
Dit jaar doe ik met een groep vrienden mee met de ROPARUN, dit is een estafette loop van Parijs naar Rotterdam. Ons team heet ‘Ik loop hard’. Dit is een hardloopgroep die op Facebook ontstaan is.
Wij lopen op 8, 9 en 10 juni 2019 deze estafette.
Het doel hiervan is zo veel mogelijk geld in te zamelen ter ondersteuning van projecten die het leven van terminale kankerpatiënten zo aangenaam mogelijk maken.
Onder het motto: “Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden  toegevoegd aan het leven” rennen acht lopers 530 km in ruim 40 uur non stop, ondersteunt door fietsers, fysio, enz, enz.
We kennen allemaal wel iemand die deze nare ziekte heeft gehad, er tegen vecht of de strijd verloren heeft.
In overleg met het team ‘Het Lichtschip’ mag ik voor dit doel collectebussen plaatsen. U heeft vanaf woensdag 8 mei tot en met woensdag 29 mei de mogelijkheid om ons loopteam te steunen door een kleine bijdrage te doen in de collectebussen die in alle groepen komen te staan.
We hopen dat we op u mogen rekenen.  

Met vriendelijke groet,
Arrianne Dreves
www.ikloophardroparun.nl 

De volgende Brulboei verschijnt maandag 20 mei 2019!

Brulboei nr. 15 - 2018-2019

Agenda
Maandag 8 april                                              Oudercafé over ons identiteitsbewijs/nieuwe schoolplan (inloop 19.00 uur – start 19.15 uur, eindtijd 20.30 uur)

Woensdag 10 april                                          Schoolvoetbal meisjes

Donderdag 11 april                                        Bruiloft juf Janneke & Arnoud

Vrijdag 12 april                                                Koningsspelen

Dinsdag 16 april - donderdag 18 april     Centrale Eindtoets groep 8

Dinsdag 16 april - donderdag 18 april     Entreetoets groep 7

Woensdag 17 april                                          Schoolvoetbal jongens

Donderdag 18 april                                        Alle leerlingen om 12.00 uur vrij!

Lichtschip Passion - Paasviering met het hele gezin

Vrijdag 19 april                                                 Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij

Maandag 22 april                                            Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij

Dinsdag 23 april t/m vrijdag 3 mei           Meivakantie!

Dinsdag 14 mei                                                Praktisch verkeersexamen groep 8

Donderdag 16 mei                                          Schoolfotograaf


Van de directie…

Beste ouders/verzorgers,

Vanavond staat onze ouderavond over ons identiteitsbewijs gepland. We hopen dat we u mogen begroeten en dat u wilt meedenken over de vraag hoe we met elkaar onze kernwaarden kunnen vormgeven voor de komende schooljaren. Inloop vanaf 19.00 uur, we starten om 19.15 uur en hopen uiterlijk 20.30 uur af te sluiten.

Op vrijdag 29 maart was het genieten van een prachtig propjescorso! Twaalf wagens met hun bouwers reden trots door de gang van school. Kon u er niet bij zijn, geniet dan hier!

Afgelopen week kwam het leuke bericht dat groep 6/7 door is naar de volgende ronde en auditie mag doen in Sneek op 28 mei voor Lang Leve de Muziekshow! Een knappe prestatie van de kinderen (en meester en juf Annie). Het potten- en pannenconcert viel klaarblijkelijk in de smaak! 

Ook slaagden alle leerlingen van groep 8 voor het theorie-examen van verkeer. Nu wacht hen nog het praktijkexamen op dinsdag 14 mei in Emmeloord.

Aanstaande donderdag zal juf Janneke trouwen met Arnoud, we hopen dat dit een feestelijke, onvergetelijke dag wordt en dat we er mét elkaar een mooie dag van gaan maken.

Zoals u weet zit onze schoolfruitperiode er bijna op. De EU heeft dit Schoolfruitproject gesponsord. We hebben er dan 40 weken schoolfruit opzitten, 3x in de week (woensdag t/m vrijdag) werd dit voor ons verzorgd. Het is de bedoeling dat scholen dit op eigen initiatief voort gaan zetten. Natuurlijk hebben we hier als team een idee over, maar we betrekken u ook graag bij dit verhaal. Daarom heb ik een kleine enquête samengesteld. Het zou erg fijn zijn als u 5 minuten wilt besteden om een aantal vragen  te beantwoorden. Hiervoor heeft u de tijd t/m donderdag 18 april. We hopen op uw medewerking! Klik hier voor de enquête.

Ook zijn de eerste voorbereidingen begonnen voor onze Passion. In Parro zag ik al verzoekjes voor het verzamelen van kleding en decorstukken langskomen.  Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. De eerste groepen starten om 16.30 uur. We willen u nadrukkelijk vragen om zich aan de opgegeven tijden te houden, zodat alles volgens planning kan verlopen. In een aantal groepen zal er een scène worden uitgespeeld. Hier zal een verdeling worden gemaakt welke kinderen als eersten een aantal keer de scène spelen en daarna met hun gezin de Passion kunnen lopen en wie de tweede helft de scenes uitspeelt. We vertrouwen hierbij op uw medewerking.

In de week van Pasen zullen we namens de drie basisscholen in Ens een Paasgroet brengen aan onze buurtbewoners. Hiervoor zullen de kinderen een kaartje versieren en de groepen 1 t/m 6 zullen de attenties langsbrengen in de buurt, omdat groep 8 zich geheel focust op de Cito eindtoets en groep 7 op de Entreetoets.  
Na Pasen kunnen we heerlijk bijtanken en genieten van twee weken welverdiende vakantie. Graag zien we alle leerlingen weer terug op maandag 6 mei!

Lief en Leed
Begin maart is Daan gestart in groep 1/2B bij juf Denise. We hopen dat je inmiddels al gewend bent in je nieuwe groep en al vriendjes/vriendinnetjes hebt gemaakt!

Pietronella van Dijk-Jongbloed
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’

Project: Home Sweet Home
Deze keer weer een nieuwe nieuwsbrief
We sparen nog steeds voor ons project Home Sweet Home. Geeft u uw kind ook af en toe wat kleingeld mee naar school? Kleine beetjes bij elkaar maken ook een groot bedrag!

Kind op Maandag
Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstige vorming. De methode wijdt kinderen in in de traditie van het Christendom. Er is dan ook voor gekozen om de Bijbelverhalen centraal te stellen. 
Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Daarnaast zijn steeds meer werkvormen te vinden op de website, voor gebruik op het digibord. Het materiaal is verdeeld in vier bouwen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke week zijn er vertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er gespreksvragen, knutseltips, werkbladen en nog veel meer.

Periode-overzicht nr. 5 (11-03 t/m 19-04)
We lezen deze weken uit het evangelie van Johannes. De toon wordt gezet door het verhaal over Lazarus, die uit de dood wordt opgewekt. Angst en verdriet hebben niet het laatste woord, God maakt een nieuw begin. Het thema van deze veertigdagentijd is ‘Pak mijn hand’. Dat kun je zeggen als je zelf bang of verdrietig bent, maar ook als je juist een ander uit de angst en het verdriet wilt halen.

Week 15 ? 08/04 - 12/04 Is dit de koning? (Johannes 18: 28-40 en 19: 1-37)
Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen en uitgelachen. Is dat nou een koning? Uiteindelijk sterft Jezus aan het kruis. Hij lijkt wel een misdadiger. Moet het verhaal dan zo aflopen?

Week 16 ? 15/04 - 19/04 Jezus leeft! (Johannes 19: 38-42 en 20: 1-23)
Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. De dood is overwonnen, Jezus leeft!

Periode-overzicht nr. 6 (23-04 t/m 07-06)
Tussen Pasen en Pinksteren lezen we hoe Jezus na zijn opstanding opnieuw bij zijn leerlingen kwam. Uiteindelijk gaat hij naar de hemel en ontvangen zijn leerlingen de heilige Geest. Ook lezen we het verhaal van Ruth, de vrouw uit Moab die met haar schoonmoeder mee ging naar Bethlehem. In alle verhalen speelt toekomstperspectief een belangrijke rol. De toekomst is al lang begonnen!

Week 17 ? 23/04 - 26/04 Jezus komt terug (Johannes 20: 24-29 en 21: 1-23)
Na Pasen is Jezus aan zijn leerlingen verschenen, maar Tomas was daar niet bij. Als hij hoort wat er gebeurd is, kan hij het niet geloven. Later ziet hij zelf ook dat Jezus leeft. Aan de oever van het meer verschijnt Jezus nog eens aan zijn leerlingen. Hun netten raken vol vis, Jezus eet met hen.

Schoolfruit
De Schoolfruitperiode duurt 20 weken, dus tot en met de week voor Pasen wordt al dit gezonde lekkers geleverd op school. Vorige week hadden we voor het eerst radijsjes, deze waren wisselend populair! Gelukkig waren er ook druiven en peren.

Deze week staan: waspeen, peer en komkommer op het menu.

Vanuit het PBS-Kidsteam:

Beloning PBS

We hebben de beloning voetballen tegen de meester en juffen als beloning gehad. Dat was heel erg leuk. Het was steeds een groep tegen de meester en juffen van de hele school.

Wie als eerst had gescoord had gewonnen.

PBS-vergadering

We hebben besproken welke straffen wel helpen en welke niet. Dat deden we in tweetallen.

We hadden ook besproken wat ons opviel. En wat niet goed ging.

En dat bespreken we de volgende keer. Er waren ook 2 ideeën in de ideeënbus.

Geschreven door Peter en Maud (twee leden van het PBS-kidsteam)

Koningsspelen

Vrijdag is het zover, koning Willem Alexander opent de Koningsspelen in Lemmer. Vijf jaar geleden was dat bij ons in Ens.
Ook zonder de koning wordt het weer een mooie dag.
Alle kinderen worden om acht uur op school verwacht en dan ontbijten we met de hele school. Neem bord, beker en bestek mee.
De groepen 1 en 2 gaan naar de sporthal om daar een fijne ochtend te hebben. Van 9.00 uur tot 10.30 uur gaan de kinderen van groep 3 en 4 bezig met de sportonderdelen en van 10.30 uur tot 12.00 uur zijn de kinderen van groep 5 en 6 aan de beurt.

Groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur vrij. Om 12.00 uur eten de kinderen van groep 5 t/m 8 op school

(eigen lunchpakket meenemen!) en gaat groep 7 en 8 om 12.30 uur naar de verschillende sportonderdelen. Om 14.00 uur kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 naar huis.
De weersvoorspelling lijkt goed, dus het belooft een leuke dag te worden!

De volgende Brulboei verschijnt maandag 19 mei 2019!

Brulboei nr. 14 - 2018-2019

Agenda

Maandag 25 maart                                        
Schoonmaakavond 19.30 – 21.30 uur

Donderdag 28 maart                                    
Klassenlunch voor groep 7 & 8

Vrijdag 29 maart                                            
Propjescorso – onder schooltijd voor groep 1 t/m 4 en vanaf 14.00 uur voor ouders en andere belangstellenden

Maandag 8 april                                             
Oudercafé over ons identiteitsbewijs/nieuwe schoolplan (inloop 19.00 uur – start 19.15 uur, eindtijd 20.30 uur)

Woensdag 10 april                                         
Schoolvoetbal meisjes

Donderdag 11 april                                       
Bruiloft juf Janneke & Arnoud

Vrijdag 12 april                                               
Koningsspelen

Dinsdag 16 april t/m donderdag 18 april              
Centrale Eindtoets groep 8

Woensdag 17 april                                         
Schoolvoetbal jongens

Donderdag 18 april                                       
Lichtschip Passion - Paasviering met het hele gezin

Vrijdag 19 april                                                
Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij

Maandag 22 april                                           
Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij

Dinsdag 23 april t/m vrijdag 3 mei          
Meivakantie!

                       
Van de directie…

Beste ouders/verzorgers,

Het voorjaar is langzaam zichtbaar, de temperatuur wordt langzaamaan wat aangenamer, de zon laat zich meer zien en de bollen steken hun kopjes op.  
Woensdag 20 maart stelden we onze deuren open voor ‘nieuwe’ ouders. Dankzij een drietal moeders en de inzet van de leerlingen uit de bovenbouw verliep alles voorspoedig. We hebben negen potentiële nieuwe gezinnen over de vloer gehad. Het is even afwachten of zij definitief voor ‘het Lichtschip kiezen, het merendeel was zich aan het oriënteren en ging de andere basisscholen ook bezoeken. Even afwachten dus!

Vanavond staat onze tweede schoonmaakavond van dit schooljaar gepland. Het rooster is vorige week nogmaals via Parro gedeeld. Vanmorgen waren de eerste ouders al actief, de keuken bij de gemeenschapsruimte ziet er weer uit om door een ringetjes te halen, super bedankt!!

De maand april komt eraan, er staat een aantal feestjes en sportieve activiteiten op het programma. Eerst hebben we de bruiloft van Juf Janneke en Arnoud op donderdag 11 april. Hierover onder meer. Op 12 april hebben we de Koningsspelen, hierover heeft u inmiddels een (oranje) informatiebrief gehad. Na de Koningsspelen schakelen we weer om een mooie Passion met elkaar neer te zetten (zie verderop voor meer informatie). Ook start het schoolvoetbaltoernooi weer in april. Genoeg mooie en leuke feestjes dus!

Pasen
Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om een paasviering te vieren met het hele gezin op school. We zullen een Passion op gaan voeren in de school, waarbij u samen met uw gezin de scènes uit het paasverhaal opeenvolgend zult gaan bekijken/ervaren. Elke groep is namelijk verantwoordelijk voor een scene en zal dit na eigen inzicht vormgeven. Dit kan zijn in de vorm van toneel, dans, lied, een filmpje of tekeningen. De leerlingen die in groep 1/2 starten het vroegst, nl om 16.30 uur en om de 5 minuten zal er een groep van ongeveer 15/20 personen starten. De leerlingen uit groep 7/8 starten met hun ouders als laatste, namelijk rond 17.45 uur. Aan het eind van de Passion is er onder het genot van koffie/thee/limonade en iets lekkers ruimte om in de middenruimte om met elkaar na te praten. Maandag 1 april zullen we de officiële uitnodiging voor onze Passion naar u versturen. We hopen u allemaal te ontmoeten op 18 april! 

Ook beginnen langzaamaan de gesprekken weer over het samenstellen van de groepen voor komende schooljaar (2019-2010). Daarbij is het handig om te weten of er nog broertjes/zusjes zijn die komende schooljaar vier jaar worden. Mocht dit zo zijn, en wilt u ook dat uw andere zoon/dochter naar ‘het Lichtschip’ komt, haalt u dan een inschrijfpakket op bij de administratie/directeur.

Op maandag 8 april krijgt de studiedag rondom het identiteitsbewijs een vervolg, zowel voor de teamleden als de ouders. ’s Avonds bent u dan ook van harte uitgenodigd om de ouderavond hierover bij te wonen. Zoals eerder gezegd is ons identiteitsbewijs (en dat is meer dan de levensbeschouwelijke identiteit) de basis voor ons handelen in de school en zal dan ook het fundament zijn voor het schoolplan voor de komende jaren. U komt toch ook? We starten om 19.15 uur.

Lief en Leed
Op donderdag 11 april trouwen juf Janneke en Arnoud. Groep 5/6 is uitgenodigd bij het burgerlijk huwelijk. Het team zal ’s avonds naar de trouwdienst in de kerk gaan en aansluitend naar het feest. De voorbereidingen om dit een geslaagde feestelijk dag te laten zijn, zijn begonnen. We hopen dat het een mooie dag wordt en wensen het paar alvast veel liefde en gezondheid toe voor de komende jaren!

Pietronella van Dijk-Jongbloed
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’

Project: Home Sweet Home
We sparen nog steeds voor ons project Home Sweet Home. Geeft u uw kind ook af en toe wat kleingeld mee naar school? Kleine beetjes bij elkaar maakt ook een groot bedrag!

Schoolfruit
De Schoolfruitperiode duurt 20 weken, dus tot en met de week voor Pasen wordt al dit gezonde lekkers geleverd op school.

Deze week staan: een bloedsinaasappel, druiven en waspeen op het menu.

Kind op Maandag
Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstige vorming. De methode wijdt kinderen in in de traditie van het Christendom. Er is dan ook voor gekozen om de Bijbelverhalen centraal te stellen. 
Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Daarnaast zijn steeds meer werkvormen te vinden op de website, voor gebruik op het digibord. Het materiaal is verdeeld in vier bouwen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke week zijn er vertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er gespreksvragen, knutseltips, werkbladen en nog veel meer.

Periode-overzicht nr. 5 (11-03 t/m 19-04)
We lezen deze weken uit het evangelie van Johannes. De toon wordt gezet door het verhaal over Lazarus, die uit de dood wordt opgewekt. Angst en verdriet hebben niet het laatste woord, God maakt een nieuw begin. Het thema van deze veertigdagentijd is ‘Pak mijn hand’. Dat kun je zeggen als je zelf bang of verdrietig bent, maar ook als je juist een ander uit de angst en het verdriet wilt halen.

Week 13 ? 25/03 - 29/03 Moet het echt? (Johannes 12: 20-36 en 13: 1-30)
Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: Hij zal dood gemaakt worden en weer opstaan. Moet dat echt? Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en wast de voeten van zijn leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester die de voeten van zijn leerlingen wast? Het moet echt zo, vertelt Jezus. Als je bij hem wilt horen, moet je worden zoals hij.

Week 14 ? 01/04 - 05/04 Ik vecht voor jou (Johannes 13: 31-38 en 18: 1-27)
Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan hij dat ook? Kun je iemand blijven helpen als je zelf bang en onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie keer dat hij Jezus niet kent.

PBS in groep 1/2B
‘in het rechte spoor houden’ in onze groep.

Wij zorgen voor elkaar en vinden het fijn als iedereen plezier heeft.

Bij ons in de klas zorgen we goed voor elkaar. Elke ochtend gaat juf Denise een kopje thee halen met de hulpjes. Toen ze terug kwamen, was er een beker omgevallen. Een leerling was heel zorgzaam en heeft alles netjes opgeruimd. Verder had ze gevraagd: wat wil je verder nog drinken?? Er werd gekozen uit het pakje drinken van de leerling die opgeruimd had. Dat mocht! 2 leerlingen ervaren een positieve en leuke sfeer. De ene leerling was lief en zorgzaam met een compliment gekregen en de andere leerling voelt zich verzorgd en kreeg ook nog paar slokjes van het lekkere drinken. Hoe lief zijn ze voor elkaar? Hoe betrokken zijn ze door elkaar te helpen!

Koningsspelen 2019

De opzet van de Koningsspelen is iets anders dan in voorgaande jaren. Maar samen met de Horizon en de Regenboog maken we er weer een mooi gebeuren van. De eerste briefjes van ouders die willen helpen druppelen al binnen. Geweldig! Hulp is altijd welkom, dus er zijn nog veel meer briefjes welkom. De brief van vorige week is bijgevoegd als bijlage.

MeeR MuZieK iN De KLaS

Afgelopen weken zijn de kinderen van groep 6 & 7 druk bezig geweest met het maken van potten- en pannenmuziek. Een hele klus, eerst leuke ritmes bedenken en dat tot een geheel maken.  Inmiddels is het projectje, dankzij juf Annie, geslaagd en ingestuurd. Nu maar afwachten of we mee mogen doen met de auditie op 17 mei. Klik hier om het filmpje te bekijken.

Tosti mededeling
Op vrijdag mogen de kinderen altijd brood meenemen voor een tosti. De laatste tijd nemen kinderen steeds meer tosti´s mee wat natuurlijk heel erg lekker is. Maar daardoor zijn we erg lang aan het eten (en bakken) en komt het buiten spelen in gedrang.
Met ingang van 1 april willen we een lijn trekken wat betreft de hoeveelheid tosti per kind om het allemaal leuk te houden.
Twee broodjes welke in het tosti ijzer mogen en de rest van het brood graag met gewoon beleg wat opgegeten kan worden.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
Groet van de overblijfmoeders

De volgende Brulboei verschijnt maandag 8 april 2019!

Brulboei nr. 13 - 2018-2019

Agenda
Woensdag 20 maart                                     
Open dag voor ouders die zich op een basisschool oriënteren (9.00-11.30 uur)

Vrijdag 29 maart                                            
Propjescorso – onder schooltijd voor groep 1 t/m 4 en vanaf 14.00 uur voor ouders en andere belangstellenden

Maandag 8 april                                             
Oudercafé over ons identiteitsbewijs/nieuwe schoolplan (inloop 19.00 uur – start 19.15 uur, eindtijd 20.30 uur)

Woensdag 10 april                                         
Schoolvoetbal meisjes

Vrijdag 12 april                                               
Koningsspelen (nadere informatie volgt)

Woensdag 17 april                                         
Schoolvoetbal jongens

Donderdag 18 april                                       
Lichtschip Passion - Paasviering met het hele gezin (start late middag/begin avond)


Van de directie…

Beste ouders/verzorgers,
De maand maart is alweer begonnen.
In de vorige Brulboei stond een link voor het invullen van de korte enquête over het gebruik van Parro. In totaal hebben we 34 reacties gekregen. Het is heel goed om te lezen dat u erg positief bent over het gebruik van Parro, u adviseert de school dan ook allemaal om Parro definitief in te voeren. Als team zijn we ook erg enthousiast en zien we Parro als waardevolle aanvulling. Zowel het team als de ouders denken wisselend over het evt. gaan gebruiken van de mogelijkheid voor het sturen van (wederzijds) berichten. We vinden het persoonlijke contact erg belangrijk en zien op dit moment geen noodzaak voor de invoer van deze optie. We denken dat we als school goed genoeg bereikbaar zijn (mail en telefonisch) en leerkrachten zich toegankelijk genoeg opstellen, zodat u of uw kind hen kan aanspreken. We zullen ons dan ook dan voorlopig beperken tot de mededelingen uit de groep (en school), het vragen voor ouderhulp bij activiteiten en het inplannen van oudergesprekken. Er zijn nog wat andere losse opmerkingen gemaakt door ouders en leerkrachten deze zullen we indien mogelijk zoveel mogelijk meenemen. Zo zullen we voortaan ouders met meerdere kinderen op school de mogelijkheid geven om eerder in te plannen voor de oudergesprekken. Dit voorkomt dat zij op meerdere dagen en/of 2 uur moeten doorbrengen op school ivm de spreiding van de tijden.  
Als team hebben we afgelopen donderdag de schoolresultaten van onze leerlingen besproken. We zijn over het algemeen erg tevreden over de resultaten. Het harde werken van de leerlingen en leerkrachten is terug te zien. Er zijn per groep of soms per leerlingen acties die worden uitgezet in de komende periode.
Afgelopen vrijdag hebben we een intensieve maar goede studiedag gehad. ’s Morgens zijn we onder leiding van Eline de Vries aan de slag gegaan met ons identiteitsbewijs. Hiervoor hadden we een aantal ouders en leerlingen uitgenodigd om als klankbordgroep input te geven over hoe zij als ‘klanten’ naar onze school kijken. De middag stond in teken van ICT, hieruit zijn weer een aantal acties uitgerold voor de komende periode.
Op maandag 8 april krijgt de studiedag rondom het identiteitsbewijs een vervolg, zowel voor de teamleden als de ouders. ’s Avonds bent u dan ook van harte uitgenodigd om de ouderavond hierover bij te wonen. Zoals eerder gezegd is ons identiteitsbewijs (en dat is meer dan de levensbeschouwelijke identiteit) de basis voor ons handelen in de school en zal dan ook het fundament zijn voor het schoolplan voor de komende jaren.
Op woensdag 20 maart houdt Aves open dag! Ouders die zich oriënteren op een basisschool nodigen we van harte uit om een kijkje te nemen in onze fijne school. Attendeert u evt. belangstellingen hierop? We zijn open van 9.00-11.30 uur. Natuurlijk is het ook mogelijk om een aparte kennismakingsafspraak te maken met ondergetekende. 

Lief en Leed
Vorige week heb ik bekend gemaakt in groep 1/2A dat juf Hilde Koeslag tot de zomer twee ochtenden komt werken naast juf Danielle. Juf Hilde zal er op maandag- en woensdagmorgen zijn, juf Danielle over de overige dagen. We hopen dat ze zich snel thuis voelt op ‘het Lichtschip’.

Pietronella van Dijk-Jongbloed
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’


Even voorstellen…
Mijn naam is Hilde Koeslag -  Bos en woon samen met mijn man in Creil. Onze 3 kinderen zijn inmiddels volwassen en wonen op zich zelf.
Ik ben begonnen als “kleuterleidster” in Dronten en daarna “hoofdleidster” in Creil. Daarna heb ik ongeveer 25 jaar op het Groenhorst (tegenwoordig Aeres) praktijkonderwijs gewerkt. De laatste 2 jaar heb ik invalwerk voor SCPO gedaan om wat meer tijd voor andere dingen te hebben.
Vanaf maandag 11 maart begin ik voor 2 ochtenden op het Lichtschip in Ens. Tot de zomervakantie werk ik op de maandagochtend en woensdagochtend in de kleutergroep. Afgelopen woensdag heb ik meegelopen met juf Daniëlle en heb zo de kinderen al wat leren kennen. Ik heb er zin in en hoop op een fijne tijd op het Lichtschip.

Kind op Maandag
Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstige vorming. De methode wijdt kinderen in in de traditie van het Christendom. Er is dan ook voor gekozen om de Bijbelverhalen centraal te stellen. 
Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Daarnaast zijn steeds meer werkvormen te vinden op de website, voor gebruik op het digibord. Het materiaal is verdeeld in vier bouwen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke week zijn er vertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er gespreksvragen, knutseltips, werkbladen en nog veel meer.

Ouderbrief Kind op Maandag - periode 5

Beste ouders/verzorgers,

De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. Het thema dat we daarbij volgen is: Pak mijn hand. Het zijn woorden die Jezus misschien wel vaak gebruikt heeft: Pak mijn hand, dan help ik je. Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand maar, dan breng ik je verder. De woorden ‘pak mijn hand’ zijn een uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze woorden gebruiken als een vraag. Misschien zelfs als een gebed: Pak mijn hand, laat me niet alleen.

In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de woorden ‘pak mijn hand’ op die beide manieren zou kunnen zeggen. Hij steekt zijn hand uit naar mensen die het moeilijk hebben. Zijn vriend Lazarus roept hij zelfs uit de dood tevoorschijn. Maar tegelijk horen we ook hoe Jezus zelf het moeilijk heeft. Er zijn mensen die hem naar het leven staan, uiteindelijk wordt hij zelfs gearresteerd en veroordeeld. Misschien heeft Jezus toen wel gebeden tot zijn Vader: ‘Pak mijn hand, laat me niet alleen.’ Met Pasen vieren we dat God dat gebed verhoort. Jezus staat op uit de dood.

 

Met vriendelijke groet

Erik Idema

Hoofdredacteur van Kind op Maandag

Periode-overzicht nr. 5 (11-03 t/m 19-04)
We lezen deze weken uit het evangelie van Johannes. De toon wordt gezet door het verhaal over Lazarus, die uit de dood wordt opgewekt. Angst en verdriet hebben niet het laatste woord, God maakt een nieuw begin. Het thema van deze veertigdagentijd is ‘Pak mijn hand’. Dat kun je zeggen als je zelf bang of verdrietig bent, maar ook als je juist een ander uit de angst en het verdriet wilt halen.

Week 11 ? 11/03 - 15/03: Als je bang bent (Johannes 10: 22-39 en 11: 1-44)
In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen; er zijn mensen die hem dood willen maken. Daarom zijn ze naar een veilige plek gegaan. Maar dan komt het bericht dat Lazarus ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek gaan, of is dat te gevaarlijk? Na twee dagen gaan ze toch. Bij het graf van Lazarus gebeurt een wonder.

Week 12 ? 18/03 - 22/03: Help, help, hoera! (Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19)
Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om wat hij doet en wie hij is. Maar er zijn ook mensen die het maar niks vinden. Zij willen dat er een einde komt aan Jezus’ optreden.

Project: Home Sweet Home
We sparen nog steeds voor ons project Home Sweet Home. Geeft u uw kind ook af en toe wat kleingeld mee naar school? Kleine beetjes bij elkaar maakt ook een groot bedrag!

Schoolfruit
De Schoolfruitperiode duurt 20 weken, dus tot en met de week voor Pasen wordt al dit gezonde lekkers geleverd op school.

Deze week staan: een mandarijn, cherrytomaatjes en waspeen op het menu.

PBS in groep 1/2A

‘Ook al zijn we soms nog maar klein, complimentjes geven en krijgen vinden we erg fijn!’
In de groep gaan we weg gezellig met elkaar om, we proberen het elke dag fijn te hebben en elkaar morgen geven we elkaar een compliment! Dat kan best spannend zijn!
De complimentenbal verstoppen we in onze tas of ergens op een geheim plekje in de klas.  
Afgelopen periode hebben we gewerkt over het beroep kok, daar hebben jullie thuis misschien wel veel over gehoord. Nu genieten we van de fraaie creaties die in onze kapsalon gemaakt worden. De complimentjes over de kapsels vliegen ons om de oren!

Burgemeester op bezoek!
Op vrijdagmiddag 1 maart mochten we onze nieuwe burgemeester Harald Bouman verwelkomen op school.
Ferdinand en Melissa uit groep 5 maakten hierover het volgende verslagje:
De burgemeester kwam voor pbs. We hebben veel vragen gesteld, ook grappige. Hij was zelf ook grappig. Het was leuk! Hij had betrokkenheid, plezier en respect. Hij vond de school ook leuk.

Propjescorso

Er wordt keihard gewerkt door de kinderen van groep 5 t/m 8 op de “corsowagens” op tijd af te krijgen. Op 29 maart is het zover en dan gaan er 12 wagens het parcours aan de Sportweg rijden.
’s Morgens mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 genieten en ’s middags zijn alle ouders welkom om te genieten. Het wordt op prijs gesteld om eigen stoel mee te nemen. Kom wel op tijd om een mooi plekje langs het parcours te vinden. Meer informatie op de volgende Brulboei. Luizenpluizen
Het is mooi om te kunnen melden dat we de laatste keer luisvrij waren op school. Willen de ouders van wie de kinderen woensdag 9 januari niet aanwezig waren de haren zelf controleren?

Luizenpluizen
Het is mooi om te kunnen melden dat we de laatste keer luisvrij waren op school. Willen de ouders van wie de kinderen woensdag 6 maart niet aanwezig waren de haren zelf controleren?

Van de MR…

Vanuit de medezeggenschapsraad een update over de rol van de MR nu na de fusie.

In het voortraject en tijdens de fusie zijn de MR leden van het Lichtschip ook betrokken geweest bij de voortgang van de fusie. Er zijn vooraf oriënterende bijeenkomsten geweest van de SCPO en AVES MR ouders om te inventariseren wat er speelt en wat ouders belangrijk vinden. Ook waren er tijdens het fusietraject bijeenkomsten over de status van de fusie en de wegen die werden ingeslagen.

Daarnaast hebben we regelmatig overleg over de zaken die spelen op de scholen of input die via ouders is binnengekomen.

De laatste bijeenkomst hebben we gekeken of de opzet van de MR nog veranderd is na de fusie. Dit komt er op neer dat de huidige MR vanaf 1 januari geïnstalleerd is als MR in de nieuwe AVES structuur voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot drie jaar vereniging.

De overkoepelende GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) in de stichting is na de fusie ook veranderd. Door de nieuwe samenstelling zit er niet van iedere school een afgevaardigde meer in. Voor onze school was Henry Dam afgevaardigde, we zijn hem dankbaar voor de tijd die hij daarin heeft gezeten.

Mocht u vragen hebben voor de MR over zaken die op school of over de fusie gaan dan kunt u altijd contact opnemen met één van de ouder MR leden.

 

GMR zoekt enthousiaste ouder
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van Stichting Aves en heeft als officieel adviesorgaan instemmingsrecht op veel beleidsterreinen. 
De GMR streeft naar goed onderwijs en het waarborgen van de belangen van kinderen, ouders en personeel van de stichting. 
De GMR is samengesteld uit twaalf leden (zes leerkrachten en zes ouders) die samen alle scholen van Stichting Aves vertegenwoordigen en kent een evenwichtige verdeling tussen de openbare, de katholieke/oecumenische en de protestants-christelijke identiteit. 
Binnen de GMR van Aves is een vacature ontstaan voor een ouder met een protestants-christelijke achtergrond. We zoeken bij voorkeur iemand met kennis op financieel gebied om de GMR te komen versterken.
Meld je aan! Ben jij die enthousiaste ouder/verzorger, verbonden aan een van de Aves scholen, die mee wil denken op bestuurlijk niveau, heb je een proactieve houding en ben je in de gelegenheid om tijd te investeren in leesvoorbereiding en het bijwonen van vergaderingen (ongeveer tien keer per jaar op woensdagavond)?  Stuur dan voor 18 april 2019 je motivatie en achtergrond naar gmr@aves.nl . 
Bij meerdere aanmeldingen wordt het GMR-lid via een verkiezing gekozen.

De volgende Brulboei verschijnt maandag 25 maart 2019!

Brulboei nr. 12 2018-2019

Agenda

Maandag 25 februari                                      Spreekavond
Dinsdag 26 februari                                        MR-vergadering
Donderdag 28 februari                                   Spreekavond
Dinsdag 5 maart                                              GEEN oudercafé
Vrijdag 8 maart                                                Vrije dag alle leerlingen ivm studiedag team over o.a. het Identiteitsbewijs/Schoolplan
Maandag 8 april                                              Oudercafé over ons identiteitsbewijs/ nieuwe schoolplan (inloop 19.00 uur – start 19.15 uur, eindtijd 20.30 uur)

Van de directie…

Beste ouders/verzorgers,

Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad.
Voor de vakantie hadden we genoten van een tweetal grote activiteiten: de schoolbeloning van PBS en de Live Lichtschip Show. Over de schoolbeloning meer onder het kopje PBS.
Tijdens de 29ste editie van de Live Lichtschip Show hebben de leerlingen 26 acts verzorgd. De presentatoren (Estelle & Marit, Jason, Martijn & Milan en Marissa, Jorieke & Chanel) maakten er een spetterende show van. Ook de meesters en juffen deden een act. Meester Freerk probeert de komende tijd alle optredens op zijn YouTube kanaal te krijgen.
Voor de vakantie vertelde ik u ook over de uitkomsten van de enquêtes. Deze hebben we in het team besproken. We zijn erg blij met de uitkomsten! De ouders zijn over het algemeen erg tevreden en we hebben mooie scores ontvangen. We hebben als team mooie punten benoemd die we graag willen vasthouden en we hebben een verbeterpunt gekozen waar we de komende periode aan gaan werken. Dit is: ouders meer inzicht geven in het onderwijs wat we geven op school. We willen dit gaan doen op een aantal manieren: promoten van de meekijkochtenden én het intensiveren van het gebruik van Parro door met name meer lesinhoudelijk te delen.
De leerlingen in groep 5 t/m 8 hebben ook een enquête én een sociale veiligheidsmonitor ingevuld. De leerlingen geven de school een 8,9 als rapportcijfer, daar zijn we erg trots op! Een tweetal vragen werden wat lager (6,3) gewaardeerd, de leerkrachten konden dit moeilijk interpreteren in vergelijking de andere hoge scores. Hierover gaan de leerkrachten met de leerlingen in gesprek.     
Vrijdag 15 maart is uitgeroepen tot nationale stakingsdag. Hierover heeft u vanuit het bestuur van Aves op 8 februari een brief ontvangen. De pilot met Parro loopt bijna af, daarom willen we u vragen om een korte enquête in te vullen. De uitkomsten nemen we mee in de uiteindelijke beslissing die we als team nemen.
De link is: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K-GuqOSI5kCpyChtTH_0X6_O8168ucFBr4IW9bhdLF1UQjhYWTkyQ1NWMU5WUEoxQ1dBRzE2NjA0NC4u U heeft t/m vrijdag 1 maart de tijd om de enquête in te vullen, het invullen vraagt slechts 5 minuten van uw tijd. We hopen op uw medewerking.  
Vanmorgen zijn we weer traditioneel met elkaar gestart in de middenruimte. Onder leiding van meester Freerk en juf Mieke hielden we weer een PBS moment. Hierover meer onder het kopje PBS.
Op dinsdag 5 maart staat er een oudercafé gepland. Deze gaat niet door. Graag nodigen we u uit op maandagavond 8 april om 19.15 uur. Dan presenteren we ons identiteitsbewijs en is er de mogelijkheid om te reageren en input te leveren voor de komende schoolplanperiode. U komt toch ook? Noteert u dan alvast deze datum in uw agenda!

Lief en Leed
Voor de voorjaarsvakantie hebben we afscheid genomen van juf Riekje. Het was goed om elkaar even te zien, we hebben haar een mooi bos bloemen en persoonlijke kaarten op een memobord aangeboden. In de groep hebben de leerlingen vrijdagmiddag afscheid van haar genomen. Ze hebben haar een vriendenboekje aangeboden én een bos ‘bloemen’ met zwaaiende handen. We wensen haar alles goeds toe voor in de toekomst en misschien tot ziens!
Juf Mieke vult het gaatje op in groep 5/6, zij werkt twee dagen naast juf Janneke. Op dit moment zijn we nog druk bezig om de vacature in groep 1/2A (naast juf Danielle) van twee ochtenden in te vullen met een nieuwe collega. Hopelijk kunnen we u snel hierover informeren.

Pietronella van Dijk-Jongbloed
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’

Kind op Maandag
Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstige vorming. De methode wijdt kinderen in in de traditie van het Christendom. Er is dan ook voor gekozen om de Bijbelverhalen centraal te stellen. 
Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Daarnaast zijn steeds meer werkvormen te vinden op de website, voor gebruik op het digibord. Het materiaal is verdeeld in vier bouwen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke week zijn er vertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er gespreksvragen, knutseltips, werkbladen en nog veel meer.

Periode-overzicht nr. 4 (14-01 t/m 08-03)
We lezen deze weken uit het evangelie van Johannes. Hij vertelt wie Jezus was, wat hij deed en wat hij voor mensen betekende. Het is een bijzonder en verrassend verhaal. Een verhaal over het beste dat het leven te bieden heeft!

Week 08/09 ? 18/02 - 01/03 Kijk maar goed! (Johannes 9: 1-41)
Een blinde man wordt genezen; gelukkig maar, zou je zeggen. Maar eigenlijk begint het verhaal dan pas. De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: Is dat echt die blinde man? Hoe kan het dan dat hij kan zien? Omdat ze het niet kunnen begrijpen, kunnen ze het ook niet geloven. Wie is er eigenlijk blind in dit verhaal?

Week 10 ? 04/03 - 08/03 Ik ben er voor jou (Johannes 10: 11-15 en 15: 1-17)
Jezus vergelijkt zichzelf met een herder en een wijnstok. Hij wil voor mensen zorgen en ze beschermen. Hij hoopt dat ze met hem verbonden blijven, zodat ze kunnen groeien. Want zoals een plant alleen kan groeien als hij verbonden blijft met zijn wortels, zo kunnen mensen alleen groeien als ze verbonden blijven met God.

Project: Home Sweet Home
We sparen nog steeds voor ons project Home Sweet Home. In het nieuwe jaar zijn we weer met een lege spaarpot begonnen, er zit nu alweer 31,30 euro in. Geeft u uw kind ook af en toe wat kleingeld mee naar school? Kleine beetjes bij elkaar maakt ook een groot bedrag!
Ook is er weer een nieuwsbrief verschenen, deze is te lezen via de volgende link: https://mailchi.mp/a9c751237c76/nieuwsbrief-februari-2019?e=f3150c9121

Schoolfruit
De Schoolfruitperiode duurt 20 weken, dus tot en met de week voor Pasen wordt al dit gezonde lekkers geleverd op school.

Deze week staan: een mandarijn, een appel en een peer op het menu.

PBS
Op vrijdag 8 februari hadden we weer onze schoolbeloning verdiend. Vince uit groep 3 had het idee om te gaan voetballen tegen de juffen en meester. De leerkrachten namen dit zo serieus dat er zelfs extra voor getraind is. Elke groep mochten voetballen tegen het team. Het niveau van de leerlingen was zo goed dat ze allemaal hebben gewonnen. In Parro heeft u diverse foto’s voorbij zien komen van deze wedstrijden. Op naar de volgende schoolbeloning.
Vanmorgen hadden we weer een gezamenlijk PBS-moment. Aan het begin zongen we met elkaar het PBS lied, dit is te vinden op YouTube. De komende week zetten we ‘complimenten geven’ in het zonnetje. Er is zelf elke dag een mysterieuze complimentengever in de klas. De juf of meester geeft deze leerling aan het begin van de dag stiekem de complimentenbal. Het is de bedoeling dat ieder kind complimenten geeft, maar de leerling met de bal geeft er stiekem zoveel mogelijk, zodat dat geraden wordt dat hij/zij de complimentenbal heeft. Ook zongen we met elkaar het complimentenlied (https://www.youtube.com/watch?v=CHXaeH_NWbA). Aanstaande vrijdag sluiten we weer met elkaar af, ik ben benieuwd welke originele complementen er deze week worden gegeven.

Meekijkochtenden
We zijn blij met betrokken ouders! Wist u dat u gedurende (bijna) het gehele schooljaar ’s ochtends een kijkje kunt nemen in de groep van uw kind? Zo kunt u sfeer proeven in de klas en krijgt u beter zicht op de manier van lesgeven en het gebruik van onze methodes. Er heeft al een aantal ouders  gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Neemt u hiervoor even contact op met de leerkracht van uw kind om een meekijkmoment te plannen. U bent van harte welkom!

Dit schreef een ouder hierover: Voor de vakantie heb ik, een ouder van groep 3, meegelopen op school. Ik heb dit gedaan zodat ik kon zien wat er op school gedaan wordt en hoe. Niet alleen hartstikke leuk voor uw zoon of dochter maar ook voor uzelf.

Luizenpluizen
Het luizenpluizen wordt een week uitgesteld. Op woensdag 6 maart is er weer luizenpluizen. Voor de zekerheid melden we nog eens om op de dag van het luizenpluizen geen gel of lak in het haar te doen en ook geen ingewikkelde kapsels, dat is lastig voor het pluizen.

Schoolvoetbal – Lichtboog
In april is het schoolvoetbaltoernooi weer in Emmeloord. Op 10 april mogen de meiden aan de slag en op 17 april laten de jongens zien wat ze kunnen.
Het viel niet mee om een Lichtschip-elftal samen te stellen, dus hebben we een aantal spelers van de Regenboog die meedoen. Vandaar ook de naam Lichtboog. Er doen een paar meiden mee om ons zevental te versterken.
Irene Spiekerman van Wezelenburg gaat de jongens trainen en dat gaat gebeuren op de woensdagmiddag en Otto Bos gaat de meiden trainen op vrijdagmiddag na schooltijd.

FLYER STEUNPUNT
Op woensdag 6 maart (16.30 uur) organiseert Dorpsbelang Ens een bijeenkomst. Het thema is: ‘HOE WORDT HET STEUNPUNT EEN AANTREKKELIJKE ONTMOETINGSPLEK VOOR ENS?’ Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlage.

De volgende Brulboei verschijnt maandag 11 maart 2019!

Brulboei nr. 11 2018-2019

Agenda

Dinsdag 5 februari                                        Parro open voor inplannen spreekavond
Vrijdag 8 februari                                          PEC Zwolle – ADO Den Haag
Woensdag 13 februari                                  Laatste dag inplannen oudergesprekken via Parro
Donderdag 14 februari                                 Theatervoorstelling groep 7/8 in Emmeloord
Donderdag 14 februari                                 Rapport mee!
Vrijdag 15 februari                                        Live Lichtschip Show  (LET OP: gewijzigde schooltijden!!)
Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari           Voorjaarsvakantie
Maandag 25 februari                                    Spreekavond
Dinsdag 26 februari                                      MR-vergadering
Donderdag 28 februari                                 Spreekavond

LET OP: Vrijdag 8 maart                                Vrije dag alle leerlingen ivm studiedag team over o.a. het 
                                                                            Schoolplan

Van de directie…

Beste ouders/verzorgers,

Na een mooie winterse maand januari zijn we al weer in februari beland.
De rapporten van de school-enquête (team+ ouders MR/AC), ouder-enquête, leerling-enquête en de sociale veiligheidsvragenlijst zijn binnen. Op de teamvergadering van a.s. dinsdag zullen we samen de resultaten bespreken en kijken welke actiepunten we vanuit de geleverde input kunnen gaan oppakken. In de volgende Brulboei zal ik een korte samenvatting schrijven en u meer over evt. acties vertellen. Ik kan alvast melden dat we een mooi rapport hebben gekregen, met goede beoordelingen en opbouwende kritiek. Dank daarvoor!!
In de vorige Brulboei vertelde ik u al over het maken van een nieuw schoolplan voor de komende vier jaren. We hebben hiervoor een extra studiedag ingelast. Deze dag is vrijdag 8 maart, de leerlingen zijn dan dus vrij, maar de leerkrachten moeten extra hard werken…. Noteert u deze datum in de agenda?
Morgen (dinsdag 5 februari) zullen we Parro openzetten voor het inplannen voor de spreekavonden na de voorjaarsvakantie. U zult hiervan een melding in de app krijgen. In principe verwachten we alle ouders voor een gesprek op school met de leerkracht. Heeft u Parro nog niet, dan is dit de reden om me toch te installeren. Komt u er niet uit, neem even contact op met de leerkracht of mail met een voorkeurstijd en -dag. De ouders van groep 5/6 hebben een brief gehad over een wijziging in tijden/dagen voor de spreekavond.

Lief en Leed
Helaas hadden we de afgelopen weken twee zieke collega’s. De leerlingen hebben we gelukkig niet naar huis hoeven sturen, maar het is niet makkelijk om in deze tijd een invaller te vinden en de rust in de groep te waarborgen. We zijn ons ervan bewust dat sommige leerlingen veel moeite hebben met de wisselingen, maar u kunt er van op aan dat we onze uiterste beste doen om het voor de leerlingen zo goed en stabiel als mogelijk is op te lossen. Dank voor uw begrip en de complimenten die we ontvingen over de communicatie naar ouders toe hierover! 
Afgelopen vrijdag hebben we de leerlingen en ouders van groep 5/6 geïnformeerd over het feit dat juf Riekje afscheid gaat nemen van ‘Het Lichtschip’. Ze voelt zich op dit moment niet fit genoeg om haar werk goed en met plezier te doen. We respecteren het feit dat ze zo dapper is om dit moeilijke besluit  te nemen, maar gaan haar ook ontzettend missen. Ze heeft zich in korte tijd erg geliefd gemaakt in het team met haar expertise en we zullen haar aanwezigheid zeker gaan missen. Mogelijk komen we haar op een andere manier weer in het onderwijs tegen, want een onderwijsmens is ze! Vrijdagmiddag voor de voorjaarsvakantie zal ze afscheid nemen van de groep en het team. Inmiddels zijn we druk bezig deze ontstane vacature in te vullen.

Nieuwe leerlingen
In de maand januari zijn er weer een aantal kleuters 4 jaar geworden en bij ons op school gestart. Veerle, Daan, Bailey en Dy-Lin zijn allemaal gestart in groep 1/2B bij juf Denise. We wensen jullie alle vier veel plezier op school en hopen dat je je snel thuis voelt in je nieuwe groep.  

Er zitten nu 112 leerlingen bij ons op school, verdeeld over 6 groepen. 

Pietronella van Dijk-Jongbloed
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’

Kind op Maandag
Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstige vorming. De methode wijdt kinderen in in de traditie van het Christendom. Er is dan ook voor gekozen om de Bijbelverhalen centraal te stellen. 
Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Daarnaast zijn steeds meer werkvormen te vinden op de website, voor gebruik op het digibord. Het materiaal is verdeeld in vier bouwen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke week zijn er vertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er gespreksvragen, knutseltips, werkbladen en nog veel meer.

Periode-overzicht nr. 4 (14-01 t/m 08-03)
We lezen deze weken uit het evangelie van Johannes. Hij vertelt wie Jezus was, wat hij deed en wat hij voor mensen betekende. Het is een bijzonder en verrassend verhaal. Een verhaal over het beste dat het leven te bieden heeft!

Week 06 ? 04/02 - 08/02 Kan ik jou helpen? (Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13)
Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus vraagt aan een zieke man bij het water van Betzata (Betsaïda) wat hij wil. En een grote groep mensen heeft eten nodig na een lange dag. Wie kan deze mensen helpen? En wat is daarvoor nodig? Jezus laat zien wat God voor mensen doet.

Week 07 ? 11/02 - 15/02 Onveilig (Johannes 6: 16-21, 7: 1-17 en 8: 1-11)
In de verhalen van deze week gaat het over mensen die verlangen naar veiligheid. De leerlingen van Jezus komen in een storm op het meer terecht. Een vrouw wordt betrapt op overspel en bij Jezus gebracht met de vraag of ze gestenigd moet worden. In beide situaties zorgt Jezus voor veiligheid. Maar dat neemt niet weg dat ook hijzelf de onveiligheid kent: Tijdens het Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven gevaar loopt.

Schoolfruit
De Schoolfruitperiode duurt 20 weken, dus tot en met de week voor Pasen wordt al dit gezonde lekkers geleverd op school.

Deze week staan: een sinaasappel (145 gram), een peer (115 gram) en een stuk Galia meloen (71 gram)  op het menu.

Project: Home Sweet Home
Via de volgende link is de goed gevulde nieuwsbrief van HSH te lezen. https://mailchi.mp/57f58016eb19/nieuwsbrief-januari-2019?e=f3150c9121

Tussenschoolse Opvang
Op 13 februari 2019 wordt het tweede deel van de betaling Tussenschoolse Opvang via automatische incasso afgeschreven. Het betreft de ouders die hiervoor een machtiging hebben afgegeven. Wilt u zorgen voor voldoende saldo op uw rekening?

Mocht u hiervoor niet gekozen hebben, dan verzoek ik u vóór 13 februari 2019 het betreffende bedrag over te maken op de schoolrekening, rekeningnummer NL84 RABO 0114 2992 69 t.n.v. Het Lichtschip o.v.v. TSO (655501) en de naam van uw kind.

Noteer in de agenda….. schoolfotograaf
Donderdag 16 mei komt de schoolfotograaf om onze leerlingen op de foto te zetten.
De activiteitencommissie (AC) wil graag tijdig inventariseren hoeveel ouders een broertjes/zusjes foto willen laten maken. We verzoeken u dus dit door te geven d.m.v. strookje in de bijlage of te mailen naar cbshetlichtschip@aves.nl Uiterste inleverdatum is vrijdag 15 februari 2019! Opgave op een later tijdstip is helaas NIET meer mogelijk.
Zitten niet al uw kinderen al/nog op school dan is dat geen probleem en wordt u na schooltijd ingepland.

Let op! Alleen bij opgave wordt een broer/zus foto gemaakt.

Verkeersafspraak
De meeste ouders zijn bekend met de volgende verkeersafspraak over de Sportweg en houden zich hier ook keurig aan. Graag willen we ook nieuwe ouders even attenderen op deze afspraak.
’s Morgens en ’s middags hebben we een verkeersstroom-afspraak bij de basisscholen OBS de Regenboog en CBS het Lichtschip.
Het halen en brengen met auto’s en fietsen zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Samen met onze collega’s van ‘de Regenboog’ hebben we daarom een principe-afspraak gemaakt.

We maken van de Sportweg een denkbeeldige eenrichtingsweg. We rijden aan via de Anthony Coolijnstraat en rijden af via de E.P Seidelstraat. Op deze manier zal de situatie zonder twijfel een stuk veiliger worden. Alvast bedankt voor de medewerking!

Sociaal Team NOP, goed om te weten :
Inwoners met een hulpvraag kunnen terecht bij het sociaal team.  De teams zoeken samen met inwoners welke passende ondersteuning mogelijk is.
* Voor hulp, zorg en ondersteuning
* Samen met mensen die betrokken moeten worden, besluit u wat er nodig is om de situatie te verbeteren. De medewerker van Sociaal Team NOP ondersteunt u hierbij.
Wij maken een afspraak met u voor een inventariserend gesprek. Daarin bespreken de medewerker van Sociaal Team NOP en u wie er moeten besluiten over wat er nodig is om de situatie te verbeteren.
Te bereiken op : 0527- 633911  of via@noordoostpolder.nl (Zie ook de poster in de bijlage)

Live Lichtschipshow
Dit jaar organiseren we de 29ste Live Lichtschipshow op vrijdag 15 februari. We zullen dan samen met alle kinderen van de school kijken naar verschillende acts. Alle kinderen mogen die dag verkleed op school komen.  De kinderen hoeven geen eten en drinken mee. De activiteitencommissie zorgt voor iets lekkers.

In totaal zijn er 30! acts gepland. Het wordt nog een hele klus om 12.00 uur de LLS af te ronden, daarom willen we graag tot maximaal 12.30 uur doorgaan. De overblijf is hiervan op de hoogte. Groep 5 t/m 8 start dan weer om 13.30 uur met de lessen en is om 15.15 uur vrij. We willen nog een keer benadrukken dat de leerlingen hun act even goed oefenen en deze maximaal 3 tot 5 minuten duurt. Willen de leerlingen die muziek nodig hebben, deze op een stick als MP3 bestand of via de mail en uiterlijk vrijdag 8 februari inleveren bij meester Freerk meester_freerk@hotmail.com . We hebben er ontzettend veel zin in!

MeeR MuZieK iN De KLaS – Vorig jaar hebben de kinderen van groep 7 auditie gedaan voor Lang Leve de Muziekshow. Dit was een geweldige ervaring om toen op een groot podium te staan in Haarlem.
Dit jaar willen we als groep 6/7 meedoen met MeeR MuZieK iN De KLaS. Dan is de groep ongeveer 20 kinderen groot.
Het idee is nu geboren, in samenspraak met juf Karen, om iets te doen met conservenblikken.
Voor dit gebeuren hebben we hulp nodig van ouders die willen helpen op wat voor manier dan ook en hebben we veel conservenblikken nodig. Meer informatie bij meester Freerk.

Nieuws uit groep 1/2
Normaal hebben we een speelgoedochtend op de laatste vrijdag voor een vakantie. I.v.m. Live Lichtschipshow is de speelgoedochtend verplaatst naar donderdag 14 februari.

We merken op sommige ochtenden dat ouders na de tweede bel nog binnenkomen om hun kind(eren) te brengen. We vinden het fijn als we alle kinderen voor de tweede bel binnen hebben. Wilt u hier weer op letten?

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 25 februari 2019.

Brulboei nr. 10 2018-2019

Agenda
Donderdag 14 februari                                  Rapport mee!
Vrijdag 15 februari                                          Live Lichtschip Show 
Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari            Voorjaarsvakantie
Maandag 25 februari                                     Spreekavond
Dinsdag 26 februari                                        MR-vergadering 
Donderdag 28 februari                                 Spreekavond

Van de directie…

Beste ouders/verzorgers,

De eerste schoolweken in het nieuwe jaar zitten er alweer op.
Vrijdag 11 januari hebben de leerlingen hun recept voor een fijne/goede juf of meester gedeeld. Hieronder ziet u een foto waarop een aantal recepten te zien zijn.

De inhoud was gevarieerd, maar de kern van alle recepten was de volgende:
- aardig/lief zijn
- goed uit kunnen leggen
- leuke lessen geven
- kinderen helpen
- complimentjes geven

Afgelopen vrijdag hebben we de fusie van Aves en SCPO met alle medewerkers mogen vieren in ’t Voorhuys. Het was een feestelijke avond. De pay-off is onder andere gepresenteerd (Aves, Jouw plek bij ons!) en we hebben genoten van cabaretier Kees van Amstel. We sloten het feest af op de dansvloer, onder leiding van de band Alice Springs.
Vanwege de fusie krijgen alle leerlingen ook een tas met informatie én een cadeautje. Dit krijgen ze maandag 28 januari mee naar huis.
Deze weken staan in teken van toetsen, analyses en rapporten. Voor de zomer, toen we de planning voor dit schooljaar maakten, waren we nog optimistisch dat de data van toetsen, analyses en rapporten haalbaar waren, maar we lopen nu toch tegen een tijdstekort aan. Daarom willen we alle activiteiten een week opschuiven. Dit betekent dus dat het rapport 14 februari mee gaat naar huis ipv. 7 februari en de spreekavonden na de voorjaarsvakantie zullen plaatsvinden, en wel op maandag 25 en donderdag 28 februari. Wijzigt u dit in uw agenda?
Vanwege de pilot met de Parro-app zullen we het inplannen van de gesprekken ook via deze app gaan doen. Binnenkort (dinsdag 5 februari) zult u een uitnodiging krijgen om digitaal een spreekavond in te plannen. Voor ons ook even spannend. Mocht u er niet uitkomen, meldt u dat dan even op school. Dan helpen we u op weg.
Inmiddels zijn bij de meeste groepen in elk geval 1 ouder/verzorger per leerling vertegenwoordigd. Ik zal nogmaals een herinnering sturen naar de ouders die nog niet zijn aangemeld. Ook zie ik al een aantal groepen die al foto’s of mededelingen delen via Parro, leuk en goed om te zien!
Komende maanden staan in het teken van plannen maken voor de toekomst. Om de vier jaar maakt een school een schoolplan, waarin de ambities van de school staan en hoe deze ambities in welke mate worden waargemaakt. Een externe instantie zal de school (en mij) hierin gaan begeleiden. Het is de bedoeling dat hierbij ook een studiedag met het team zal worden georganiseerd om hier samen aan te gaan werken. Dit betekent dat ik een studiedag voor het team ga inlassen en de leerlingen deze schooldag vrij zullen zijn. Deze dag staat nu nog niet in de jaarkalender! Natuurlijk zullen we hierover zo vroeg mogelijk communiceren zodat u ruim te rijd heeft voor opvang te zorgen.  Daarnaast zullen we ook een speciale ouderavond (oudercafé) gaan organiseren om ook de ouders in dit proces mee te nemen.

Lief en Leed
Na de vakantie zijn we gestart met een zesde groep (kleutergroep). Het is fijn om te zien dat dit een ieder goed doet, het is een goede keus geweest!
Ook hebben we te maken gehad met ziekte/afwezigheid van collega’s. In de Noordoostpolder beginnen we ook te merken dat het steeds lastiger wordt om een invalkracht te krijgen. Tot nu toe hebben we nog geen leerlingen moeten verdelen of naar huis sturen. Dit komt mede dankzij de inzet van collega’s op school die bereid zijn om zich flexibel op te stellen. We hopen zo met elkaar een heel eind te kunnen komen, zeker als u hierin begrip toont.  Ziekte en afwezigheid van leerkrachten blijven lastige situaties om aan iedereens belangen en wensen te kunnen voldoen. Het belang van kwalitatief goed onderwijs voor de leerlingen staat altijd bovenaan, maar soms haalt de werkelijkheid je wel eens in en moet er snel en adequaat worden gehandeld. Mede dankzij de inzet van de Parro-app proberen we de communicatie in zulke situaties zo snel en zorgvuldig mogelijk te verzorgen. 


Pietronella van Dijk-Jongbloed
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’


Burgemeester op school?
De nieuwe burgemeester nodigt mensen in de Noordoostpolder uit middels een filmpje iets met hem te delen waar je trots op bent. Nienke Mannes uit groep 6 is trots op PBS op onze school. Daarom heeft zij samen met het Kidsteam een filmpje gemaakt over PBS, waarin de kinderen laten zien wat PBS op onze school inhoudt. Ook nodigen zij de burgemeester uit een keer bij ons op school te komen, om te zien hoe het werkt. We hopen maar dat hij komt! Een leuk initiatief, Nienke!

Klik hier om het filmpje te bekijken.

Home Sweet Home (zendingsproject):
We feliciteren Susan en Zenon met de geboorte van hun dochter Rebecca! Die felicitaties zijn natuurlijk voor alle gezinsleden van Home Sweet Home. Kortgeleden hebben we € 335,- kunnen sturen, een prachtig bedrag om onder andere het schoolgeld van te kunnen betalen. Dank aan alle gevers! De busjes in de groepen zijn weer leeg. Alle munten zijn welkom, want vele kleinen maken een grote. 
www.homesweethomeuganda.nl 

Kind op Maandag
Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstige vorming. De methode wijdt kinderen in in de traditie van het Christendom. Er is dan ook voor gekozen om de Bijbelverhalen centraal te stellen. 
Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Daarnaast zijn steeds meer werkvormen te vinden op de website, voor gebruik op het digibord. Het materiaal is verdeeld in vier bouwen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke week zijn er vertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er gespreksvragen, knutseltips, werkbladen en nog veel meer.

Periode-overzicht nr. 4 (14-01 t/m 08-03)
We lezen deze weken uit het evangelie van Johannes. Hij vertelt wie Jezus was, wat hij deed en wat hij voor mensen betekende. Het is een bijzonder en verrassend verhaal. Een verhaal over het beste dat het leven te bieden heeft!

Week 04 ? 21/01 - 25/01: De dag van je leven (Johannes 1: 35-52 en 2: 1-11)
Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van hun leven’ beleven. Een paar mannen besluiten om met Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven achter en beginnen opnieuw. Het verhaal uit Johannes 2 gaat over een bruiloft. Als op die bruiloft de wijn op raakt, lijkt het alsof deze bijzondere dag ineens afgelopen is. Maar Jezus is er ook nog.

Week 05 ? 28/01 - 01/02: Jezus wijst naar God (Johannes 2: 13-25, 3: 1-21 en 4: 1-26)
Jezus gaat naar de tempel, het huis van God. Maar het lijkt er wel een marktplaats! Jezus stuurt de verkopers weg. Later komt Nikodemus in de nacht naar Jezus toe en praat met hem over het koninkrijk van God. En bij een bron vertelt Jezus aan een Samaritaanse vrouw over het levende water. Zo vertelt hij over God aan iedereen die het horen wil.

Schoolfruit
De Schoolfruitperiode duurt 20 weken, dus tot en met de week voor Pasen wordt al dit gezonde lekkers geleverd op school.

Deze week staan: een appel, een peer en waspeen op het menu.


Oproep medewerking masteronderzoek kleurenblindheid
Beste ouder,

Voor mijn masterthesis aan de Universiteit Utrecht ga ik onderzoek doen naar de invloed van kleurgebruik in rekensommen op kleurenblinde kinderen. Zelf ben ik kleurenblind en werkzaam als leerkracht in het onderwijs. Om mijn onderzoek te doen slagen ben ik op zoek naar kleurenblinde kinderen (4-12 jaar) die mee kunnen doen aan mijn onderzoek, aan wie ik een aantal rekensommen met kleur wil voorleggen. Dit onderzoek kan op school of bij u thuis plaatsvinden en duurt zo’n 15-20 minuten. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden tot uw kind.

Wilt u meehelpen, of wilt u meer weten over het onderzoek? Klik dan op onderstaande link. Alvast heel erg bedankt!

https://goo.gl/forms/BDgv9agDNsSMaewv1

Met vriendelijke groet,

Jasper Rietman

Live Lichtschipshow
Dit jaar organiseren we de 29ste Live Lichtschipshow op vrijdag 15 februari. We zullen dan samen met alle kinderen van de school kijken naar verschillende acts. Vorige week zijn de opgavebriefjes mee gegaan naar huis. Er hebben zich al kinderen opgegeven, maar er kunnen nog meer bij! Je kunt je t/m vrijdag 1 februari nog opgeven bij je juf of meester.

Propjescorso
Na een jaar van afwezigheid, komt dit schooljaar het roemruchte propjescorso weer. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan de mooiste praalwagens maken die maar te bedenken zijn. Het corso wordt gehouden op 15 maart (onder voorbehoud).
We hebben een heleboel spullen nodig. Te denken valt aan wc-rollen, kranten, gaas, verpakkingen, flesjes, dopjes etc. De bananendozen zijn geleverd door Gerlan Jans. Hartelijk dank daarvoor.
Het wordt weer een fantastisch gebeuren, waar u als ouder misschien ook hulp aan kunt geven.
Na schooltijd wordt er door enkele wagenbouwgroepen keihard gewerkt aan de wagens. Dit kan tot 16.00 uur. Op vrijdagmiddag tijdens crea wordt er tijd aan besteed.

Luizenpluizen
Het is mooi om te kunnen melden dat we de laatste keer luisvrij waren op school. Willen de ouders van wie de kinderen woensdag 9 januari niet aanwezig waren de haren zelf controleren?

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 4 februari 2019.

Brulboei nr. 9 2018-2019

Agenda

Woensdag 9 januari                       Luizencontrole
Week 3 en 4  (5)                              Toetsperiode Cito
donderdag 7 februari                     Rapport mee!
Maandag 11 februari                     Spreekavond
Donderdag 14 februari                  Spreekavond
Vrijdag 15 februari                          Live Lichtschipshow 

Van de directie…

Beste ouders/verzorgers,

Het was fijn vandaag weer te starten op school. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer voldoende opgeladen is om er een mooie tweede helft van het schooljaar van te maken.
We kijken terug op een zeer sfeervol kerstfeest met dank aan alle ouders die meehielpen en onze leerlingen. De vieringen in de groep waren sfeervol en de buitenzang was erg mooi. Wat fijn dat er zoveel ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden waren.
In de bijlage vindt u een sfeerimpressie van de Kerstviering.
Voor de kerstvakantie was het een gezellige drukke boel in de school. De schoolbeloning van PBS hadden we verdiend. Er waren 500 munten verzameld en dat betekende dat de leerlingen die schoolbeloning kregen: verstoppertje spelen in de school. Jong en oud deed enthousiast mee. Nu beginnen we weer opnieuw met sparen, ben benieuwd wat de volgende schoolbeloning zal zijn. Vanmorgen zijn we het nieuwe jaar gestart met een inloop tot 9.00 uur en een gezamenlijke start in de middenruimte. Leuk dat er ook een aantal ouders bij was! We hebben de Energizer ‘ja , dat ben ik” gedaan. Dit zorgde soms voor grote hilariteit bij leerlingen, leerkrachten en ouders. Vraag uw kind er maar eens naar. Ook hebben we samen ons PBS-lied gezongen en hebben alle leerlingen ene opdracht meegekregen voor deze week. Zij mogen een recept krijgen voor een fijne juf of meester. Wat doet een fijne juf of meester in jouw groep? Aanstaande vrijdag zullen we onder leiding van juf Denise de uitkomsten met elkaar delen.  
Vanwege de fusie met Aves (per 1 januari 2019) zijn de mailadressen veranderd. U kunt de school bereiken via het algemene mailadres: cbshetlichtschip@aves.nl en mij als directeur via p.vandijk@aves.nl. De website blijft wel gewoon bereikbaar via www.hetlichtschip.nl
Vanwege de overgang naar @Aves lukt het mij nu ook niet om een Sway te maken in het oorspronkelijke format. Dit vraagt wat extra uitzoektijd en dus komt er weer een Sway uitgave bij de volgende Brulboei.  

Lief en Leed
Voor de kerstvakantie hebben we ook afscheid genomen van onze conciërge Henk Kruijer. De kinderen hadden allemaal een kerstwens of kerstbal versierd en dit hebben we aan hem overhandigd. We zullen Henk en zijn klustalent zeker gaan missen. Mogelijk krijgt onze school wel weer versterking van een conciërge, maar dat is op dit moment nog niet duidelijk. 

Vandaag is juf Mieke Bronsema gestart in groep 1/2A. Zij werkt op maandag- en vrijdagmorgen naast juf Danielle. Nogmaals van harte welkom!
Ook was het voor de leerlingen in groep 1/2 even wennen. De groep is opgesplitst na de kerstvakantie vanwege het grote aantal. Ook zag hun klas er heel anders uit, de leerkrachten hadden in de vakantie de lokalen opnieuw ingericht. Het zag er vanmorgen verzorgd en opgeruimd uit!

Pietronella van Dijk-Jongbloed
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’ 

Kind op Maandag
Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstige vorming. De methode wijdt kinderen in in de traditie van het Christendom. Er is dan ook voor gekozen om de Bijbelverhalen centraal te stellen. 
Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Daarnaast zijn steeds meer werkvormen te vinden op de website, voor gebruik op het digibord. Het materiaal is verdeeld in vier bouwen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke week zijn er navertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er gespreksvragen, knutseltips, werkbladen en nog veel meer.

Periode-overzicht nr. 3 (03-12 t/m 11-01)   
In deze weken speelt tellen een belangrijke rol. De keizer wil zijn volk tellen, wij tellen de dagen en weken af naar kerst. In de verhalen gaat het over gewone mensen die voor God heel belangrijk zijn: de priester Zacharias, Maria, de herders in het veld. Zij tellen mee in het verhaal van God en de mensen. Het thema van deze weken is dan ook: Tel je mee?

Week 02 ? 07/01 - 11/01: Wie wijst jou de weg? (Matteüs 2: 1-23)
Wijze mannen uit het Oosten gaan naar Jeruzalem, ze zoeken de pasgeboren koning. Een ster wijst hen de weg en de profeet Micha vertelde al eeuwen eerder waar de Messias geboren zou worden. Later gaan ook Jozef en Maria op weg. Een engel vertelt Jozef in zijn droom waar ze naartoe kunnen gaan.

Periode-overzicht nr. 4 (14-01 t/m 08-03)

We lezen deze weken uit het evangelie van Johannes. Hij vertelt wie Jezus was, wat hij deed en wat hij voor mensen betekende. Het is een bijzonder en verrassend verhaal. Een verhaal over het beste dat het leven te bieden heeft!

Week 03 ? 14/01 - 18/01: Een boek over Jezus (Johannes 1: 1-18)
Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. Hij schrijft een boek waarin hij alles over hem vertelt. Maar hoe begin je zo’n boek, wat is het eerste dat je moet vertellen? Johannes denkt er even over na en begint dan bij het allereerste begin: de dag dat God de wereld maakte. Eigenlijk is het verhaal van Jezus toen al begonnen, vindt hij.

Groep 1/2
-We missen nog een paar rapporten. Zouden jullie die mee willen geven aan de kinderen?
-De groep is gesplitst. Op woensdag en vrijdag blijft de inloop zonder ouders. De rest van de dagen mag u gerust mee naar binnen komen.
-Woensdag 16 januari hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 een voorleesmoment over het boek ‘Koekediefje’. De schrijfster/illustrator komt uit Kampen speciaal om het boek voor te lezen. Hier zijn de jongere broertjes/zusjes die niet op school zitten ook welkom. Het is van 8.45uur tot 9.15uur. 

Groep 5/6
Janneke Z heeft aanstaande donderdag een bovenschoolse beleidsdag voor ICT. Daarom staat deze dag juf Riekje voor de groep.

Schoolfruit
De Schoolfruitperiode duurt 20 weken, dus tot en met de week voor Pasen wordt al dit gezonde lekkers geleverd op school.

Deze week staan: een appel, een mandarijn en een stuk komkommer op het menu.

Pilot communicatie-app
Deze week starten we met het gebruik van de Parro communicatieapp. We zullen dit twee maanden uitproberen. Doet u ook met ons mee? U heeft inmiddels een e-mail ontvangen zodat u zich kunt aanmelden.
Deze fantastische app geeft ons veel voordelen.
Altijd op de hoogte
Het wordt heel makkelijk om ouders op de hoogte te houden. De berichten van school of de leerkracht komen direct aan én kun je - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken!
Bekijk de leukste momenten van je kind
De leerkrachten kunnen (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de leukste foto’s met de ouders delen. Geniet mee met de leukste avonturen van je kind.
Direct contact met onze school
Het is mogelijk om via de app direct te communiceren met een groep ouders of een specifieke ouder. Op dit moment maken we nog geen gebruik van deze mogelijkheid.
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com.

Als voorbereiding is het handig om alvast ‘Parro’ op te zoeken in de Apple App Store of Google play store op je telefoon en/of tablet. Voor computer of Windows Phone: Ga naar https://talk.parro.com.
Vanmorgen zijn alle ouders/verzorgers -die gekoppeld zijn aan hun kind én een eigen mailadres hebben- uitgenodigd voor de app. Heeft u geen mail/bericht gekregen, neem dan z.s.m. even contact op met mij (Pietronella) om het alsnog in orde te maken.

In eerste instantie hebben we binnen het team afgesproken dat de leerkrachten minimaal 1x per week een mededeling met evt. foto’s aan de groep ouders sturen.

Propjescorso
Na een jaar van afwezigheid, komt dit schooljaar het roemruchte propjescorso weer. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan de mooiste praalwagens te maken die maar te bedenken zijn. Niet met bloemen maar met propjes van crêpepapier. Het corso wordt gehouden op 15 maart (onder voorbehoud).
We hebben een heleboel spullen nodig. Te denken valt aan wc-rollen, kranten, gaas, verpakkingen, flesjes, dopjes etc. We zijn ook nog op zoek naar 12 bananendozen.
Het wordt weer een fantastisch gebeuren, waar u als ouder misschien ook hulp aan kunt geven.
Wordt vervolgd…..

Open dagen voorgezet onderwijs
De maand januari staat bekend om de open dagen. De kinderen van groep 8 (en soms 7) gaan zich oriënteren op de scholen in het voortgezet onderwijs.
Het is de bedoeling om de open dagen in Emmeloord met groep 8 te bezoeken.
Hieronder volgen de data en de tijden:
17 januari Aeres – 13.00 uur vertrek van school
22 januari Vakcollege – rond 12.45 vertrek van school
24 januari Zuyderzee – 8.15 uur vertrek van school
28 januari Bonifatius – 12.30 uur vertrek van school
29 januari Emelwerda – 8.30 uur vertrek van school
Voor deze ochtenden/middagen is er vervoer nodig. Er hangt een lijst in de klas.
Als er niet genoeg vervoer is dan de open dag niet met de hele groep worden bezocht.
’s Avonds is er natuurlijk ook gelegenheid om de scholen te bezoeken.

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 21 januari 2019

Brulboei nr. 8 2018-2019

Agenda

Zaterdag 15 december                                                  First Lego League

Donderdag 20 december                                              Kerstviering in de klas

Vrijdag 21 december                                                      Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Maandag 7 januari 2019                                                Inloop alle groepen tot 9.00 uur

Maandag 7 januari 2019                                               Gezamenlijke start in de middenruimte
9.00--9.30 uur                                                                 (leerlingen en geïnteresseerde ouders)

Maandag 7 januari                                                         Brulboei + start communicatie app ‘Parro’


Van de directie…

Beste ouders/verzorgers,

We kijken terug op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest. Er heerste een gezellige sfeer en de minimusical over Sinterklaas van groep 7/8 was erg leuk! Verderop in de Brulboei meer hierover.
De sinterklaasversiering is alweer allemaal opgeruimd en afgelopen vrijdag heeft een groep ouders de school omgetoverd in een gezellige kerstsfeer. Weer hartelijk dank hiervoor! Het kerstfeest vieren we dit jaar op donderdagavond 20 december. Meer hierover kunt u verderop in deze Brulboei lezen.
Op maandag 7 januari start het schooljaar 2019. We beginnen deze dag met een inloop in alle groepen tot 9 uur. Dit doen we zodat er tijd is voor de leerlingen, de ouders en de leerkracht om elkaar een goed nieuw jaar kunnen wensen. Daarna verzamelen we de leerlingen én geïnteresseerde ouders voor een gezamenlijk start van het schooljaar in de middenruimte. Hier zal o.a. aandacht zijn voor PBS. Ook hierbij bent u van harte welkom! Deze opening duurt tot ongeveer 9.30 uur.
Na de kerstvakantie starten we ook met een extra groep. Het leerlingaantal van 'Het Lichtschip' groeit en dat is fijn! Op dit moment betekent dit dat onze kleutergroepen richting de 30 leerlingen groeien. Gelukkig hebben we dit zien aankomen en hebben we vanaf de zomer al formatie gespaard om in het nieuwe schooljaar een extra kleutergroep te kunnen starten. Afgelopen dinsdag hebben de ouders van groep 1/2 hierover een uitgebreide brief gekregen. Op dit moment zijn we bezig met de samenstelling van beide groepen 1/2 en het invullen van de vacature. Juf Daniëlle en juf Denise blijven vaste gezichten bij ons op school, alleen gaat juf Denise nu 5 dagen in één kleutergroep voor haar rekening nemen. Dit betekent dat we naast juf Danielle een vacature van twee ochtenden moeten vullen. Inmiddels is de vacature de deur uit en hopen we nog voor kerst een nieuwe collega kunnen benoemen. 

Lief en Leed
Griepachtige verschijnselen waren helaas volop aanwezig. Leerlingen en leerkrachten hadden er last van. Gelukkig was Juf Janneke woensdag weer aanwezig op school. Fijn dat juf Minke dinsdag in groep 5/6 was!
Voor de kerstvakantie nemen we ook afscheid van Henk Kuijer. Hij is als conciërge werkzaam op verschillende scholen van SCPO. Na jarenlange trouwe dienst mag hij gaan genieten van een welverdiend pensioen. Hij heeft veel grote en kleine klussen/projecten opgepakt. We zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor ‘Het Lichtschip’ heeft gedaan en wensen hem alle goeds toe voor de toekomst. 

Samen met de leerlingen zullen we hem een hele speciale kerstwensboom aanbieden. Henk, het ga je goed! 

Pietronella van Dijk-Jongbloed
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’

Kind op Maandag
Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstige vorming. De methode wijdt kinderen in in de traditie van het Christendom. Er is dan ook voor gekozen om de Bijbelverhalen centraal te stellen. 
Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Daarnaast zijn steeds meer werkvormen te vinden op de website, voor gebruik op het digibord. Het materiaal is verdeeld in vier bouwen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke week zijn er navertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er gespreksvragen, knutseltips, werkbladen en nog veel meer.

Periode-overzicht nr. 3 (03-12 t/m 11-01)   
In deze weken speelt tellen een belangrijke rol. De keizer wil zijn volk tellen, wij tellen de dagen en weken af naar kerst. In de verhalen gaat het over gewone mensen die voor God heel belangrijk zijn: de priester Zacharias, Maria, de herders in het veld. Zij tellen mee in het verhaal van God en de mensen. Het thema van deze weken is dan ook: Tel je mee?

Week 50 ? 10/12 - 14/12: Alles plus één (Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a)
Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus één, de dag van de volheid en dan nog net iets meer. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over een mens die Israël compleet zou maken. Hij zal geboren worden in Betlehem, de stad van koning David.

Week 51 ? 17/12 - 21/12: Ontelbaar (Lucas 2: 1-20)
De keizer houdt een volkstelling: Alle mensen in zijn land moeten geteld worden. Precies als hij klaar is met tellen, laat God een kind geboren worden. Dat kind telt voor de keizer misschien nog niet mee, maar hij zal de wereld veranderen.

Nieuw op de website
Foto’s van Sinterklaas bij groep 1/2 en bij groep 7/8 de  Sinterklaasmusical en waterraket

Terugblik Sinterklaas op ‘Het Lichtschip’
Afgelopen woensdag mochten we Sinterklaas, de Springpiet en de Coole Piet verwelkomen op school. Dit jaar kwam hij met een geleende camper, omdat Amerigo nieuwe hoefijzers moest. Nadat we samen met Sinterklaas en de Pieten genoten hebben van een geweldige musical van groep 7/8 ging Sinterklaas bij alle groepen op bezoek. De kinderen zijn verwend met een aantal groepscadeaus, waar ze met elkaar op school mee kunnen spelen.
Dank aan alle hulpouders die dit mooie feest mogelijk hebben gemaakt! In de aparte bijlage vindt u een kleine foto-impressie.

Kerstviering 2018 – Het Kerstfeest vieren we op donderdag 20 december om 19.00 uur in de klas. De kinderen vieren dit feest met hun juf(fen) of meester in de eigen klas. Om 20.00 uur sluiten we de kerstviering af met het gezamenlijk zingen van een aantal Kerstliederen op het plein o.l.v. Wichert Jan en Daniëlle Koopman.

U bent vanaf 19.45 uur welkom op het (grote) plein om een kopje koffie / thee te drinken. Wie zou iets lekkers willen bakken voor dit samenzijn? In school hangen intekenlijsten waarop u kunt aangeven wat u wilt bakken.
De kinderen komen na de viering gezamenlijk (als klas) naar buiten.
Na het zingen van de liederen kunt u de kinderen van groep 1 t/m 4 ophalen bij de leerkracht. De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zelfstandig naar hun ouders gaan.

De kinderen krijgen een kleine attentie.                                                   

Tijdens de Kerstviering wordt ook een collecte gehouden. Het goede doel van dit jaar is “FEEST VOOR NOP”. Deze organisatie zet zich in voor kinderen in de Noordoostpolder die tijdens hun verjaardag of met Sinterklaas geen cadeaus krijgen. Met de opbrengst van de collecte kunnen cadeaus worden aangeschaft. Uiteraard kan er ook speelgoed worden gegeven. Dit mag deze of volgende week worden ingeleverd. Op school zullen we kijken of het geschikt is. Het speelgoed moet natuurlijk wel heel en compleet zijn. Momenteel is men voorzien van voldoeende knuffels, dus die liever niet. Neem anders even een kijkje op de website.
We bevelen deze organisatie van harte aan, want het opgehaalde geld en de cadeaus komen goed terecht!

Lege potten
Voor de Kerstviering hebben we (veel) lege potten (zonder wikkel) nodig. Wilt u met ons mee sparen? De lege potten kunnen ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.
 
Versieren van de school 
De school is nu prachtig versierd in Kerstsfeer. Fijn dat er vrijdag zoveel ouders hebben geholpen! Bedankt!

Vrijdag 21 december worden vanaf 8.45 uur alle spullen weer opgeruimd. Wie zou dan nog even willen helpen?

Schoolfruit
Het EU- schoolfruitprogramma is van start gegaan. Vorige week stond het Gruit in het teken van Sinterklaas met wortels, sinaasappels en mandarijnen. Deze week eten we: sinaasappel, appel en een stuk meloen.
De Schoolfruitperiode duurt 20 weken, dus tot en met de week voor Pasen wordt al dit gezonde lekkers geleverd op school.

Enquêtes 2018
Onze school is bezig met het afnemen van een aantal enquêtes. De Schoolenquête (alle leerkrachten, de schoolleider en de ouders uit de Medezeggenschapsraad (MR) en activiteitencommissie) is inmiddels afgerond. In groep 5 t/m 8 zijn ze gestart met het afnemen van de leerling enquête en u als ouder heeft inmiddels de eerste uitnodiging gehad voor het invullen van de ouderenquête.  
Alle enquêtes worden uitgevoerd in samenwerking met Mijnonderzoekcentrum. Dit digitale centrum verwerkt uw antwoorden professioneel en anoniem. De resultaten van het onderzoek helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren.
Inmiddels staat het percentage van ingevulde enquêtes op 40% . Een verdubbeling wat betreft vorige week! Tot en met aanstaande woensdag heeft u de tijd om de enquête in te vullen. Heeft u er geen ontvangen en wilt u toch uw stem laten horen, mail dan z.s.m. even naar het.lichtschip@scpo-nop.nl
De resultaten van deze onderzoeken helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. De uitkomst wordt besproken met team en MR.  De gegevens kunnen t.z.t. ook vergeleken worden met andere scholen die het onderzoek hebben afgenomen.
We vertrouwen op uw medewerking!

Pilot communicatie-app
Na de kerstvakantie starten we een pilot met een communicatie-app op school. Deze pilot duurt twee maanden.
Waarom een communicatie-app?
Door het gebruik van een app verkleinen we de afstand met ouders nog meer. We kunnen op een snelle manier laten zien wat we allemaal op school doen én leren. Ook heeft een app bijv. een mogelijkheid om een activiteit te organiseren en om digitaal oudergesprekken in te plannen. Deze app’s hebben een veilige manier voor het delen van gegevens van bijv. foto’s. De nieuwe wet op de privacy (mei 2018) maakt dat we met persoonlijke gegevens zeer zorgvuldig om moeten gaan. Een app kan ons hierbij helpen. 
In eerste instantie gaan we Parro testen, ook omdat dit nauw aansluit bij ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Wilt u alvast wat rond kijken? Meer informatie vindt u hier: https://parro.education/ouders/ In de Brulboei van 7 januari krijgt u meer informatie.
Na de periode van twee maanden zullen we schoolbreed evalueren of deze manier van communiceren brengt wat we graag willen. Nog kortere lijntjes tussen ouders en school, waardoor we onze samenwerking nog meer kunnen verdiepen. Dit alles komt ten goede aan de ontwikkeling van het kind.      

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 7 januari 2019.

Brulboei nr. 7, 26 november 2018

Agenda
Dinsdag 27 november                                                  Spreekavond

Donderdag 29 november                                            Oudercafé (8.45-9.30 uur)

Woensdag 5 december                                                Sinterklaasviering

Zaterdag 15 december                                                First Lego League

Donderdag 20 december                                            Kerstviering in de klas

 

Van de directie…

Aanstaande donderdag organiseren we ons eerste oudercafé. We gaan rondom het thema identiteit met elkaar in gesprek. Wie ben je, waar sta je voor, wat vind jij belangrijk voor je eigen kind(eren) en wat verwacht je hierin van school? Allemaal vragen die aan de orde zullen komen. De koffie en thee staat klaar (met wat lekkers)! In de bijlage is de flyer nogmaals te lezen. U komt toch ook?

Inmiddels zijn er ook pietenplaatje gesignaleerd bij ons op school. 5 december komt snel dichterbij, de schoenen worden volgende week gezet en (hopelijk ook) gevuld, lootjes zijn getrokken en de school is omgetoverd in Sinterklaassfeer. Hartelijk dank aan alle ouders die zich afgelopen vrijdag zo geweldig ingezet hebben!

Naast de vertrouwde Brulboei in Word ontvangt u ook een Brulboei gemaakt in Sway. Deze versie is prettig te lezen op telefoon op tablet/iPad en heeft dezelfde inhoud. Als u de link opent verschijnt rechtsonder in het beeld een vierkant  donkergrijs icoontje met lijnen, als u daar op klikt krijgt u een andere opmaak met de kopjes van de artikelen. Dit scheelt een boel 'geswipe'. Hopelijk weet u deze versie te waarderen.

Tot slot vraag ik uw aandacht voor het invullen van de ouderenquête. U heeft tot 12 december de tijd om de enquête in te vullen. Verderop in deze Brulboei meer informatie hierover.

Pietronella van Dijk-Jongbloed

Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’

PBS Groep 5/6 verdiende afgelopen donderdag hun groepsbeloning. Ze hadden nl 50 muntjes met PBS gehaald , zij mochten extra lang buitenspelen op het hele plein met school- en eigen speelgoed. Zo was het plein gevuld met skelters, skeeleraars, voetballers en nog veel meer vrolijke kinderen.

Kind op Maandag Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstige vorming. De methode wijdt kinderen in in de traditie van het Christendom. Er is dan ook voor gekozen om de Bijbelverhalen centraal te stellen.  Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Daarnaast zijn steeds meer werkvormen te vinden op de website, voor gebruik op het digibord. Het materiaal is verdeeld in vier bouwen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke week zijn er navertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er gespreksvragen, knutseltips, werkbladen en nog veel meer.

Periode-overzicht nr. 2 (29-10 t/m 30-11) Na de zomervakantie zijn we begonnen met de verhalen van Mozes en het volk Israël. In deze periode horen we hoe ze aankomen in het beloofde land. Maar in dat land lukt het niet altijd om een gelukkig en goed leven te leiden. Er komt een tijd waarin mensen maar doen waar ze zelf zin in hebben, in plaats van te luisteren naar God. Het is de tijd van de rechters. In die tijd wordt Simson geboren, de man met de lange haren en onwaarschijnlijke kracht. Kan hij een begin maken met de bevrijding van Israël?

Week 48 ? 26/11 - 30/11: Geen haar op mijn hoofd… (Rechters 16: 1-21) Simson heeft een groot geheim: zijn haren mogen niet afgeknipt worden, want dat is het teken dat hij bij God hoort. Als Delila blijft aandringen, vertelt Simson het haar toch. Terwijl hij slaapt, laat Delila zijn haren afscheren zodat Simson zijn kracht verliest.

Periode-overzicht nr. 3 (03-12 t/m 11-01)    In deze weken speelt tellen een belangrijke rol. De keizer wil zijn volk tellen, wij tellen de dagen en weken af naar kerst. In de verhalen gaat het over gewone mensen die voor God heel belangrijk zijn: de priester Zacharias, Maria, de herders in het veld. Zij tellen mee in het verhaal van God en de mensen. Het thema van deze weken is dan ook: Tel je mee?

Week 49 ? 03/12 - 07/12: Tel je mee? (Lucas 1: 5-56) Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag dat cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de tempel een engel aan hem verschijnt die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een engel: Zij, een gewoon meisje uit Nazaret, wordt de moeder van Jezus.

Nieuw op de website Op de website leest u weer een stukje over ons thema: ‘Herfst’ bij groep 1/2. Foto’s bij groep 5-6 van de paddenstoelenexcursie en de PBS-beloning en de Voorleeskampioen van groep 7-8.

Nieuws van groep 1 en 2 Voor onze pietjes hebben we lege doosjes nodig voor de inpakhoek. Deze cadeautjes kunnen we weer gebruiken met pietengym.

Voorleeskampioen Het was spannend vrijdagochtend in de gemeenschapsruimte. Corina en Christha hadden de zware taak om als jury de voorleeskampioen van Het Lichtschip aan te wijzen. Er werd op hoog niveau voor gelezen, dus dat maakte het extra moeilijk voor de jury. Maud stak er net iets bovenuit en mag zich nu voor een jaar Voorleeskampioen noemen van Het Lichtschip. En nu op naar de voorronde in Emmeloord.

Zapplive op zondag Afgelopen zaterdag mochten de kinderen van groep 7/8 de opname bijwonen van Zapplive op zondag. Het bijzondere ervaring met Klaas van Kruistum en Beau Schneider als gast. De hele uitzending is hier terug te zien. https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/456463/Zapplive_Op_Zondag.html Alle ouders die gereden hebben, enorm bedankt!!

Sinterklaas op ‘Het Lichtschip’ De school is weer in Sinterklaassfeer. Alle ouders die hieraan hebben meegewerkt heel erg bedankt! Het ziet er weer heel gezellig uit! Woensdag 5 december is het dan zo ver! Dan komt Sinterklaas ook bij ons op school! We verwachten Sinterklaas en zijn Pieten om ongeveer 9.00 uur op school. Ouders zijn van harte welkom bij de aankomst! Na de aankomst gaan we snel naar binnen en gaan we met de kinderen kijken naar een Sinterklaasmusical die opgevoerd wordt door de kinderen van groep 7/8. Daarna zullen Sinterklaas en de Pieten de kinderen in de klas bezoeken. Voor de kleine pauze hoeven de kinderen die dag geen eten en drinken mee te nemen. Wie dat wil, mag als Sint of Piet verkleed op school komen.

De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen cadeaus voor in de klas. Groep 5 t/m 8 heeft lootjes getrokken. Zij kopen een klein cadeautje en maken een mooie surprise en een zelfgemaakt gedicht.

Versieren van de school – De school is nu prachtig versierd in Sinterklaassfeer. Zodra Sinterklaas weer is vertrokken, zal een aantal ouders van de Activiteitencommissie op vrijdag 7 december vanaf 8.45 uur de Sinterklaasversiering opruimen en de school gaan versieren in Kerstsfeer. Een dubbele klus. Wie zou er willen helpen?

Schoolfruit Het EU- schoolfruitprogramma is van start gegaan. Vorige week stonden appels, peren en dino-meloen op het menu.  Nederland neemt in schooljaar 2018/2019 voor het tiende jaar deel aan de Europese schoolfruitregeling. De regeling heeft als doel: - de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren - kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren - de afzet van groente en fruit te bevorderen

Onze GRuitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdagmorgen. De leerlingen krijgen in de kleine pauze van die ochtenden fruit en/of groente via school. Er hoeft dan dus geen pauzehap mee gegeven te worden. Mocht uw zoon/dochter een slechte fruit en/of groente eter zijn, geef dan zelf groente/fruit mee aan uw kind. Alternatief is een boterham met hartig beleg. 

De Schoolfruitperiode duurt 20 weken, dus tot en met de week voor Pasen wordt al dit gezonde lekkers geleverd op school.

Enquêtes 2018 Onze school is bezig met het afnemen van een aantal enquêtes. De Schoolenquête (alle leerkrachten, de schoolleider en de ouders uit de Medezeggenschapsraad (MR) en activiteitencommissie) is inmiddels afgerond. In groep 5 t/m 8 zijn ze gestart met het afnemen van de leerling enquête en u als ouder heeft inmiddels de eerste uitnodiging gehad voor het invullen van de ouder-enquete.   Alle enquêtes worden uitgevoerd in samenwerking met Mijnonderzoekcentrum. Dit digitale centrum verwerkt uw antwoorden professioneel en anoniem. De resultaten van het onderzoek helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. De resultaten van deze onderzoeken helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. De uitkomst wordt besproken met team en MR.  De gegevens kunnen t.z.t. ook vergeleken worden met andere scholen die het onderzoek hebben afgenomen. We vertrouwen op uw medewerking!

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 10 december.

Brulboei nr. 6, 12 november 2018

Agenda
Maandag 12 november                                               Voorlichting vo ouders gr. 8 en 7
Dinsdag 13 november                                                  Eerste schoonmaakavond
Donderdag 22 november                                            Spreekavond
Vrijdag 23 november                                                    Voorleeskampioen groep 7/8
Zaterdag 24 november                                                Groep 7/8 woont een opname bij van Zapplive
Dinsdag 27 november                                                  Spreekavond
Donderdag 29 november                                            Oudercafé (8.45-9.30 uur)
Woensdag 5 december                                                Sinterklaasviering
Zaterdag 15 december                                                First Lego League

Kind op Maandag
Periode-overzicht nr. 2 (29-10 t/m 30-11)
Na de zomervakantie zijn we begonnen met de verhalen van Mozes en het volk Israël. In deze periode horen we hoe ze aankomen in het beloofde land. Maar in dat land lukt het niet altijd om een gelukkig en goed leven te leiden. Er komt een tijd waarin mensen maar doen waar ze zelf zin in hebben, in plaats van te luisteren naar God. Het is de tijd van de rechters. In die tijd wordt Simson geboren, de man met de lange haren en onwaarschijnlijke kracht. Kan hij een begin maken met de bevrijding van Israël?

Week 46: 12 t/m 16 november 2018 - Ben jij een engel?
Rechters 13: 1-23
Het is een beloofd land, maar dat betekent niet dat het altijd goed gaat. Er breken donkere tijden aan voor Israël: Iedereen doet waar hij zelf zin in heeft in plaats van te leven volgens Gods wet. De Israëlieten worden overheerst door de Filistijnen. In die tijd komt er een engel bij een vrouw met een bijzonder bericht: Ze zal een zoon krijgen en hij zal een begin maken met de bevrijding van zijn volk. Simson is zijn naam.

Week 47: 19 t/m 23 november 2018 - Wordt het daar beter van?
Rechters 14: 5-20 en 15: 1-5
Simson is geweldig sterk. Hij kan een leeuw verslaan en is sterker dan de Filistijnen. Maar wordt het er beter van als je geweld gebruikt?

Home Sweet Home
In oktober is er € 51,60 gespaard, een mooi bedrag. De kinderen van het gezinshuis kunnen het goed gebruiken, voor schoolgeld, levensonderhoud, medische kosten en noem maar op. Hartelijk dank voor jullie bijdragen!

Nieuw op de website
Foto’s van de dierendans bij groep 1/2.

Van de directie…
Hopelijk heeft iedereen een goed weekend gehad.
Het eerste ‘feest’ van de komende periode is achter de rug, 11 november. Het is nu al volop herfst, maar gelukkig laat het zonnetje zich ook nog regelmatig zien. De activiteitencommissie is alweer druk met de voorbereidingen voor 5 december.
De afgelopen tijd en ook de komende periode zal er af en toe een leerkracht afwezig zijn voor een studiedag of om medische redenen. Tot nu toe lukt het om een invaller te kunnen inzetten, daar zijn we blij mee! Soms is het voor de kinderen even omschakelen, want het gaat toch anders dan dat je eigen juf/meester het doet. Dan is het weer extra fijn als je eigen leerkracht er weer is!

Op donderdag 29 november staat ons eerste oudercafé gepland. Mocht er nog behoefte zijn om over een bepaald onderwerp in gesprek te gaan, dan mag u dit z.s.m. laten weten door te mailen naar: pietronella.van.dijk@scpo-nop.nl Alvast bedankt!

Op dinsdag 6 november hadden we een gezellig en gezond schoolontbijt op school. Het zag er allemaal goed uit. Er was voor elk wat wils, bolletjes, krentenbollen, sneetjes brood, crackers, yoghurt, muesli, melk, thee en fruit.

Woensdag 7 november kregen we ‘hoog’ bezoek op school. Don Kincaid is een Amerikaanse professor aan de afdeling Kind & Familie van de Universiteit van Zuid Florida en coördinator van een universitair expertisecentrum voor ontwikkelingsstoornissen. Hij richt zich op individuele handelingsplanning, PBS, beperkingen en school- en systeemverandering. Ook is hij onderzoeker van een aantal PBS projecten. Hij was voor een conferentie in Nederland en wilde graag een kijkje op een PBS-school nemen. Margreet en Gerrie hebben hem bij ons op school ontvangen. We hebben hem de school laten zien, ons PBS-lied gezongen en hij is in gesprek gegaan met ons Kidsteam. Het was een geweldig leuke ervaring!

Op donderdag 22 november en dinsdag 27 november zijn er weer spreekavonden. Tot en met woensdag 14 november kunt u het kenbaar maken als u hier gebruik van wilt maken. Zie ook het opgavebriefje van de mail van 5 november. Uiterlijk vrijdag 16 november gaat de indeling van de spreekavond mee naar huis.
Tot slot in de bijlage een bedankkaartje van wethouder Anjo Simonse over de manier waarop de leerlingen op school bezig zijn met het scheiden van afval én het plein en de schoolomgeving netjes houden.

Lief en Leed
30 oktober was juf Janneke Z 12,5 jaar werkzaam in het onderwijs. Ze heeft namens de stichting een mooie bos bloemen gekregen en namens het team een cadeaubon. Er staat ook nog een bedrag voor een feestje met de klas, dit hebben de leerlingen nog tegoed.
Ook hebben we afgelopen week Annet Dierkes in het zonnetje gezet, zij is al 20 jaar werkzaam bij ons op school als overblijfmoeder. Namens het team hebben we haar een mooie bos bloemen overhandigd. Ook de schijvende pers heeft er aandacht aan besteed. Er was o.a. een stuk in de Stentor te lezen en ook de Noordoostpolder heeft er aandacht aan besteed. Op naar de volgende 20 jaar!

Pietronella van Dijk-Jongbloed
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’

Woordenschatvlog - PASTAGE
Wat was het een geweldige periode, het stemmen op onze woordenschatvlog. Maar om meer dan 900 stemmen te halen viel niet mee. We zijn tevreden met de 264 stemmen en de zesde plek. Een topprestatie. Onze vlog nog een keer bekijken of de andere vlogs? Neem maar een kijkje op: www.woordenschatvlog.nl

Voorleeskampioen
Op vrijdag 23 november wordt de voorleeskampioen van Het Lichtschip bekend. Estelle, Marit, Peter, Matthé, Jorieke, Maud, Milan en Chanel gaan enorm hun best doen. Wie gaat Ilse opvolgen? Ze gaan een stukje voorlezen en de jury krijgt een hele klus om daar de kampioen uit te zoeken. Succes allemaal!

Sinterklaas op ‘Het Lichtschip’
Binnenkort komt Sinterklaas met zijn Pieten weer in Nederland. Op vrijdag 23 november vanaf 8.45 uur zal de school versierd worden in Sinterklaassfeer. Een hele klus! Wie zou er willen helpen?

Maandag 26 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen op school zetten. De kleuters zetten hun gymschoen en de kinderen van groep 3/4 mogen een schoen van thuis meenemen. De kinderen van groep 5 t/m 8 zetten geen schoen, maar worden niet vergeten!

De kinderen van de bovenbouw helpen ook dit jaar de drukke Sint door zelf lootjes te trekken in de klas. Dit gaan ze doen op 20 november. Het bedrag voor de cadeautjes is € 4,00. Een surprise en gedicht horen er ook bij.

Sinterklaas in Ens
Op 24 november 2018 komt Sinterklaas weer bij het Wapen van Ens. Dan gaan we samen zingen, dansen en pepernoten eten en natuurlijk wil Sinterklaas dan ook graag verhalen vertellen over de kinderen uit Ens. Wil jouw kind graag bij Sinterklaas op het podium komen? Stuur dan een berichtje naar sinterklaas.ens@gmail.com met de voor- en achternaam en leeftijd van je kind. En natuurlijk een leuke wetenswaardigheid waar Sinterklaas het over kan hebben.
Heb je vragen? Dan kun je ons ook een bericht sturen op dit mailadres.
Groeten, van Sinterklaas en zijn pieten

Scholencross
De scholencross zit er weer op. In totaal hebben er meer dan 20 leerlingen van school meegedaan. We zijn trots dat onze leerlingen zich zo sportief hebben gedragen, zowel in gedrag als prestaties. Uiteindelijk hebben Mieke (gr. 3) en Mieke (gr. 7) een derde plaats behaald.
Van harte gefeliciteerd!

Schoolfruit
Het EU-schoolfruitprogramma gaat deze week van start. Dit schooljaar ontvangen bijna 3000 basisscholen 20 weken lang voor elke leerling 3 stuks gratis fruit en groente. In totaal krijgen 520.000 kinderen schoolfruit. Dat zijn gezamenlijk meer dan 31 miljoen stuks fruit en groente!
Onze GRuitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdagmorgen. De leerlingen krijgen in de kleine pauze van die ochtenden fruit en/of groente via school. Er hoeft dan dus geen pauzehap meer mee gegeven te worden. Mocht uw zoon/dochter een slechte fruit en/of groente eter zijn, geef dan zelf groente/fruit mee aan uw kind. Alternatief is een boterham met hartig beleg. 
Deze week eten we wortel, banaan en een appel. Dat wordt smullen!

Luizenpluizen
Het is mooi om te kunnen melden dat we de laatste keer luisvrij waren op school. Maar stoppen met pluizen zit er niet in, want het kan zo weer de kop op steken en dan is het fijn om er meteen iets aan te kunnen doen. We zijn dan ook erg blij met de ouders van de pluisgroep! Willen de ouders van wie de kinderen afgelopen woensdag niet aanwezig waren de haren zelf controleren? 

Ouderenquête 2018
Onze school is bezig met het afnemen van een Schoolenquête. De uitkomst van deze enquête wordt besproken met de deelnemers (alle leerkrachten, de schoolleider en de ouders uit de Medezeggenschapsraad (MR) en activiteitencommissie. Er wordt in beeld gebracht in welke mate wij zelf vinden dat de voorwaarden voor het geven van kwalitatief goed onderwijs binnen de school aanwezig zijn. 
Nu zijn wij heel benieuwd hoe ú er tegenaan kijkt. Daarom vragen wij alle ouders om hun mening te geven over de school, het onderwijs en het team. Wij doen dit door een ouderenquête uit te voeren, in samenwerking met Mijnonderzoekcentrum. Dit digitale centrum verwerkt uw antwoorden professioneel en anoniem. Om een evenwichtig beeld te krijgen, wordt de uitnodiging verstuurd naar ouders op het woonadres van onze leerlingen. De resultaten van het onderzoek helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren.
Woensdag 21 november a.s. wordt u via e-mail door Mijnonderzoekcentrum uitgenodigd om deel te nemen aan de ouderenquête. Het invullen van het onderzoek duurt zo’n 15 minuten. Na de sluitingstermijn ontvangt de directie van de school een rapportage. Wilt u alstublieft ook de ongewenste mailbox controleren, het kan zijn dat de uitnodiging daarin terecht komt, omdat het systeem de afzender niet herkent als contactpersoon.
De uitkomst van het ouderenquête wordt besproken met team en MR. De gegevens kunnen t.z.t. ook vergeleken worden met andere scholen die het onderzoek hebben afgenomen.
Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders meedoen, zodat wij een goed beeld krijgen. Gelijktijdig met de ouderenquête worden ook alle leerlingen van groep 5 t/m 8 gevraagd hun mening te geven. De leerlingen vullen een vragenlijst op de computer in. De leerling enquête wordt onder schooltijd uitgevoerd. 
De resultaten van deze onderzoeken helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. De uitkomst wordt besproken met team en MR. 
We vertrouwen op uw medewerking!

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 26 november.

Brulboei nr. 5, 29 oktober 2018

Agenda
Dinsdag 30 oktober                                                       Waterles in groep 7/8
Dinsdag 30 okober                                                       Gastles judo
Woensdag 31 oktober                                                  Studiedag, alle leerlingen vrij!
Dinsdag 6 november                                                    Nationaal Schoolontbijt
Dinsdag 6 november                                                   Gastles judo
Zaterdag 10 november                                                Tweede scholencross (Emmeloord)
Maandag 12 november                                               Voorlichting VO ouders gr. 8 en 7
Dinsdag 13 november                                                  Eerste schoonmaakavond
Donderdag 22 november                                            Spreekavond
Dinsdag 27 november                                                 Spreekavond

Kind op maandag
Nr. 2: BALANS

Kijk uit! 29/10 – 2/11
Numeri 13: 1-33 en Numeri 14: 1-8 
Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Als ze er bijna zijn, stuurt Mozes verkenners op pad om het land te gaan bekijken. Ze komen terug met goed nieuws en slecht nieuws: het is een prachtig land, maar is er wel plek voor de Israëlieten?

Kom maar 5/11 – 9/11
Deuteronomium 34: 1-12 en Jozua 3 en 4 
Na een lang leven van honderdtwintig jaar sterft Mozes. Hij gaat het beloofde land niet binnen, maar ziet het vanuit de verte. ‘Kom maar’, zegt God tegen hem. Onder leiding van Jozua trekt het volk verder. De Heer zorgt ervoor dat ze door de Jordaan kunnen trekken: Kom maar, hier begint het nieuwe leven.

Nieuw op de website
Nieuws uit groep 1/2 en twee filmpjes bij groep 7/8

Van de directie…
We kijken terug op een geslaagde project! De leerlingen hebben veel geleerd over afval, het scheiden van afval en recyclen. Ook thema’s zoals de plastic soep zijn aan de orde gekomen. Ik heb veel leuke creatieve creaties voorbij zien komen die van ‘afval’ gemaakt waren. Leuk!
Op donderdag 11 oktober gingen alle leerlingen Ens ‘onveilig maken’. Goed om te zien hoe verantwoordelijk de oudere leerlingen zich gedragen en ze zich ontfermen over het groepje jongere leerlingen. We verzamelden in deze middag een flinke berg afval. Ongelofelijk wat mensen en kinderen laten slingeren. De leerlingen verdienden allemaal per groep 3 munten; 1 voor betrokkenheid, 1 voor respect en 1 voor plezier.

Afgelopen twee weken hebben we met elkaar veel aandacht besteed aan de gedragsverwachtingen in de gangen en gemeenschapsruimte. De meeste leerlingen weten zich al uitstekend te gedragen en zijn rustig en goed aan het werk in de gang en/of gemeenschapsruimte. Ook leuk om te zien dat ook elkaar op de afspraken wijzen. Zo zijn we met elkaar verantwoordelijk!

De komende twee weken staan de afspraken in bij het overblijven centraal. Onze afspraken zijn als volgt:

- Ik blijf zitten tijdens het eten.
- Ik eet met mijn mond dicht.
- Ik help mee de overblijfruimte netjes te houden.

Denken jullie hier met elkaar om?

Maandagmorgen zijn we gestart met een gezamenlijk PBS-moment in de middenruimte. We hebben o.a. het kidsteam (aangevuld met twee leerlingen uit groep 6) voorgesteld, het PBS-lied gezongen en met elkaar een Energizer gedaan. De opdracht voor deze week is om met de hele groep een receptkaart te schijven; wat heb je nodig voor een gezellig klas? Aanstaande vrijdag zullen we dit weer met elkaar delen in de middenruimte.

Aanstaande woensdag staat er een studiedag met het team gepland, de leerlingen zijn dus vrij! In de ochtend gaan we met elkaar aan de slag rondom didactisch coachen. Heleen van Veenhoven van Windesheim zal ons de ochtend gaan begeleiden. ’s Middags gaan we als team aan de slag met andere schoolzaken. We hopen dat het weer een leerzame en gezellig dag gaat worden.

Met vriendelijke groet, Pietronella van Dijk, directeur

Even voorstellen …
In deze Brulboei zal Juf Saskia weer over zichzelf vertellen. Zij is op dinsdag te vinden in groep 3.

Ik wil mij graag voorstellen. Ik ben Saskia en loop het eerste half jaar stage in groep 3 bij juf Diana. Ik ben dit schooljaar begonnen met de Pabo op hogeschool Windesheim. Samen met mijn man en kinderen wonen wij in Emmeloord. Mijn man werkt bij de politie en volgt een bachelor opleiding voor zijn werk in Apeldoorn. Wij hebben vier kinderen. Onze oudste dochter is 18 en volgt momenteel de opleiding voor onderwijsassistent, onze oudste zoon is 16 jaar en doet dit jaar eindexamen op de Bonifatius Mavo, onze jongste zoon is 6 jaar en zit in groep 3 en onze jongste dochter is 5 en zit in groep 2 beide op de Lichtboei in Emmeloord. Naast mijn gezin en studie wandel ik graag, haak ik veel en werk ik graag in de tuin. Als er nog tijd over blijft lees ik een boek al lukt dat veel te weinig. Mocht u nog vragen hebben aarzel dan niet om mij aan te schieten. Ik ben er elke dinsdag.

Luizen pluizen
I.v.m. de studiedag op 31 oktober gaan we op woensdag 7 november luizen pluizen. Mocht u ze van te voren tegenkomen, geef het even door bij de leerkracht van uw kind. Graag op de dag van luizenpluizen  geen gel en lak in het haar of ingewikkelde kapsels, dat is lastig voor het pluizen. 

Verplaatsen excursies Paddenstoelen groep 5/6
Helaas is de paddenstoelenexcursie van groep 5/6 van morgen (dinsdag 30 oktober) geannuleerd vanwege het weer. Een nieuwe datum wordt z.s.m. gecommuniceerd. 

Judoclinic
Op dinsdagmiddag 30 oktober & dinsdagmiddag 6 november heeft Harry Martens een judoclinic in ons speellokaal. De kinderen dragen een trainingsbroek en T-shirt en doen alle juwelen, oorbellen, armbandjes en horloges af. Van de meester krijgen ze een judojas en een band.
Morgen (30 oktober) zijn de groepen 2, 3 en 7/8 aan de beurt! Vergeten jullie de sportkleding niet?
De groepen 4, 5 en 6 zijn op 6 november. Veel plezier!!

Schoonmaakrooster 2018-2019
Beste ouders,
In overleg met de leerkrachten hebben we besloten om dit schooljaar opnieuw drie schoonmaakavonden in te plannen, verspreid over het jaar. We hebben de volgende data vastgelegd: dinsdag 13 november, maandag 25 maart en woensdag 10 juli. We beginnen om 19.30 uur en stoppen rond 21.30 uur.
In onderstaand rooster zijn alle ouders/verzorgers ingepland. U bent slechts eenmaal per gezin per schooljaar ingeroosterd. Natuurlijk is het mogelijk om onderling te ruilen als de door ons gekozen datum niet goed uitkomt. Graag dit zelf regelen en noteren op het rooster dat op de plank ligt bij de kamer van juf Pietronella.
Per avond zijn er twee of drie leden van de activiteitencommissie aanwezig (deze namen zijn vet gedrukt in het rooster) en zijn het aanspreekpunt voor evt. vragen.
Wij danken jullie alvast voor de inzet dit schooljaar. Samen zorgen we voor een schone leeromgeving voor onze kinderen!
(In de bijlage bij deze Brulboei vindt u het rooster)
Namens de activiteitencommissie: Jessie Prins en Karin Barneveld.

Nieuws uit groep 1 en 2
Nu we heerlijk hebben genoten van de herfstvakantie, kunnen we er weer fris tegenaan. Er zijn wel wat dingen veranderd bij ons in de klas. We blijven in hetzelfde lokaal binnenkomen, maar de inloop was met groene en rode bakken. Vanaf de herfstvakantie mogen de kinderen kiezen:
-Boekje lezen in de leeshoek
-Puzzelen
-Tekenen/kleuren
-Leren veters strikken met papa en/of mama op maandag, dinsdag en donderdag.
Op woensdag en vrijdag is de juf er om te helpen.
-Lego
Alles ligt al klaar op de tafels en zo creëren wij meer rust en minder prikkels om uit te kiezen. Verder hebben wij gekozen voor minder inloopdagen.
Ouders mogen op maandag, dinsdag en donderdag mee de klas in. Om 8.45u gaat de bel en mogen de ouders afscheid nemen van de leerlingen en naar huis gaan. Op woensdag en vrijdag mogen ze afscheid nemen in de gang of misschien buiten. Dat mag uw eigen keuze worden.
Verder hebben wij bij binnenkomst een schrift liggen voor meldingen over arts, tandarts, kleurplaat voor verjaardagen en andere kleine dingen. Het komt wel eens voor dat de leerkracht in gesprek is met andere ouders. Dit zorgt ervoor dat wij als leerkrachten alles kunnen nalezen en niks vergeten. Maak hier ook gebruik van! Voor echt belangrijke dingen mag u het persoonlijk aan ons vertellen tijdens de inloop op maandag, dinsdag en donderdag.
Op de site staat weer een stukje over project ‘ Afval’. Zo blijft u op de hoogte  wat we allemaal in de klas hebben gedaan. Aankomende 4 weken gaan we bezig met het thema ‘ herfst’. Veel leesplezier!

Woordenschatvlog – Groep 7/8 heeft een echte vlog gemaakt. De vlog gaat over woorden die met Ens te maken hebben. Er zit ook een wedstrijdelement in met als prijs een bezoek van een vlogger op school. Maar dan zijn er minimaal 250 stemmen nodig. Inmiddels zijn er al meer dan 100. Misschien heeft u al gestemd, helemaal top. Misschien kunt u de link nog delen met familie of vrienden. Heeft u nog niet gestemd? Dan mag u dat nog doen. Klik hier om de vlog te bekijken en te stemmen. Al vast bedankt.

Nationaal schoolontbijt

Op dinsdag 6 november staat het nationaal schoolontbijt gepland. De ingrediënten worden dit schooljaar maandag op school bezorgd.
Deze 16e editie draagt het thema ‘Een feestje voor iedereen!’. Omdat elk jaar scholen met z’n allen aan de ontbijttafel gaan en er voor iedereen gezonde keuzes zijn. En omdat we dit jaar de Stichting Kinderpostzegels steunen, die binnen één van hun projecten kinderen laat zien dat iedereen erbij hoort met verjaardagsfeestjes voor de voltallige klas.
De kinderen nemen deze ochtend zelf een beker, bestek en een bord mee (voorzien van naam). Voor de rest wordt gezorgd!
Het uitgebreide pakket is elk jaar een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt dat voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Dit jaar met nog meer variatie: in ieder geval volkorenbrood, tarwebolletjes, krentenbollen, glutenvrije crackers, halvarine, 30+ kaas, aardbeienjam, fruit/groentespread, halfvolle melk, halfvolle yoghurt, cruesli, thee, tuinkers, komkommers en appels. Op https://www.schoolontbijt.nl/ontbijtpakket kunnen jullie meer lezen over alle ontbijtproducten en hier is ook informatie over de voedingswaarde en allergenen te vinden.
In het pakket vinden jullie ook vrolijke placemats en er is voor alle kinderen een leuk doeboekje om mee naar huis te nemen: vol spelletjes, tips en weetjes en met recepten voor een gezonde traktatie en stickers om die extra feestelijk te maken.

Evaluatie Frequentie Brulboei
Tot de herfstvakantie hebben een de Brulboei om de twee weken uitgegeven, we zijn erg benieuwd wat jullie als ouders/verzorgers hiervan vinden. Zouden jullie kort via de mail willen reageren? Wat is er wel of niet prettig aan een Brulboei om de twee weken? Hebben jullie nog tips en tops aangaande de inhoud/lay-out van de Brulboei? Het zou heel fijn zijn als u de moeite neemt even uw reactie te sturen. Dit mag naar: het.lichtschip@scpo-nop.nl Alvast bedankt!!
Binnen het team gaan we ook een kort evaluatierondje houden. Dan zullen we besluiten of we de frequentie wel of niet zo houden. 

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 5 of 12 november.

Brulboei nr. 4 - 8 oktober 2018

Agenda
Dinsdag 9 oktober                                                        MR-vergadering
Woensdag 10 oktober                                                  Studiedag SCPO NOP, alle leerlingen vrij!
Zaterdag 13 oktober                                                     Eerste scholencross (Emmeloord)
Dinsdag 16 oktober                                                      Afsluiting project in de sporthal
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober            Herfstvakantie!
Maandag 29 oktober                                                    Brulboei
Dinsdag 30 oktober                                                       Waterles in groep 7/8
Woensdag 31 oktober                                                  Studiedag, alle leerlingen vrij!
Dinsdag 6 november                                                    Nationaal Schoolontbijt
Zaterdag 10 november                                                Tweede scholencross (Emmeloord)
Maandag 12 november                                               Voorlichting vg. ond. ouders gr. 8 en 7

Kind op maandag
Nr. 1: 03-09 t/m 26-10 – Je bent een held!

Pas op!
Breekbaar Exodus 19, Exodus 20: 1-17 en Exodus 31: 18
Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen tafelen. Tien aanwijzingen die helpen op weg naar het beloofde land. Het is een kostbaar verbond, maar ook een breekbaar verbond. Je moet er zuinig op zijn!

Hoe kun je dat nou doen?
Exodus 32: 1-20 en Exodus 34
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij dat de Israëlieten een gouden kalf hebben gemaakt als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit verontwaardiging gooit hij de stenen tafelen kapot. Maar het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes opnieuw zijn tien woorden van leven.

Nieuw op de website:
Nieuws uit groep 1/2, Kettingreactie en bezoek HVC van groep 7/8

Van de directie…

De eerste maand is alweer om gevlogen. En de herfst laat al flink van zich horen.
Op school zijn we druk met het afvalproject. In elke groep staan nu vier afvalbakken, vraag de kinderen er maar eens naar. De opening van het project van afgelopen dinsdag was erg geslaagd. Leuk dat er ook een aantal ouders bij waren. Groep 4 heeft voor ons hun indrukken genoteerd. Verderop hierover meer. Ook staat ons nog een les over plastic soep (groep 5/6) en een voorstelling te wachten. De voorstelling zal op dinsdag 16 oktober zijn in de gymzaal tegenover school. Ouders zijn hierbij ook van harte welkom. De tijden zijn als volgt: groep 1/2 11.00 uur, groep 3/4 13.15 uur en groep 5 t/m 8 14.15 uur. We verwachten dat u bij maximaal 1 voorstelling aanschuift ivm de beschikbare ruimte, ook de groepen van de andere scholen in Ens schuiven aan. De inhoud zal in elke voorstelling hetzelfde zijn, alleen dan afgestemd op de leeftijdsgroep.
Afgelopen twee weken hebben we met elkaar veel aandacht besteed aan de gedragsverwachtingen in het toilet. Op een paar kleine incidentjes na (theekransjes) weten de meeste leerlingen al prima hoe het wel moet. Fijn hoor!

De komende twee weken staan de afspraken in het algemene ruimtes centraal. Hiermee bedoelen we met name het werken in de gangen en gemeenschapsruimte. Met elkaar gaan we hierop letten. Onze afspraken zijn als volgt:

Denken jullie hier met elkaar om?
Ik wens jullie weer goede weken toe!

Met vriendelijke groet,
Pietronella van Dijk, directeur

Even voorstellen …
Inmiddels is onze school ook twee stagiaires rijker. Juf Saskia is op dinsdag te vinden in groep 3 en juf Karen is op donderdag te vinden in groep 7/8.

Mijn naam is Karen, ik ben 27 jaar en ik ben geboren en getogen in Emmeloord. Vier jaar geleden ben ik afgestudeerd als Docent Muziek en ik werk sindsdien als zelfstandig muziekdocent in het basisonderwijs.

Het komende half jaar loop ik stage bij meester Freerk in groep 7/8, wat volgens mij een ontzettend leuke groep is! De stage doe ik voor de deeltijd opleiding van de Pabo (bij NHL Stenden in Leeuwarden).

Verder zing en speel ik met veel plezier bij operettevereniging La Mascotte uit Emmeloord, daar ben ik ook regieassistent. Ook speel ik graag piano en begeleid ik zo nu en dan het koor Canticum (ook uit Emmeloord).

Ik kijk uit naar een fijne en leerzame tijd op het Lichtschip!

Home Sweet Home
Dinsdag 25 september kwam Susan van Home Sweet Home langs om meer over het project en het leven in Oeganda te vertellen.
Fédric en Naemi uit groep 5 maakten dit mooie verslag:

In Oeganda maken ze voetballen van bladeren en bananenschillen. Als ze naar school gaan moeten ze een uniform aan. Op het laatst mocht je proberen om zelf met een bak water op je hoofd te lopen. Ze maakten zelf muziekinstrumenten van pitten en stokken en bollen. En er waren heel veel slangen. Het was leuk om meer te leren over dit land!

In groep 5/6 zijn diverse acties gehouden. Lege flessen zijn verzameld en kinderen namen ook eigen zakgeld mee voor het project. Bij elkaar heeft de groep € 63,47 opgehaald! Kanjers! De tussenstand van het schoolbedrag is: € 103,22.
Van groep 8 van vorig jaar lag er nog een envelop met € 43,90 +  gespaard geld van voor de vakantie. In totaal kunnen we ruim € 250,- storten, wat goed gebruikt kan worden voor het schoolgeld van de kinderen van Home Sweet Home.

Kinderpostzegels
Afgelopen donderdag werd de opbrengst van de Kinderpostzegels bekend gemaakt door Dylan Haegens. Groep 8 heeft er een flinke bijdrage aan geleverd. Bijna € 2200,00. Met een gemiddelde van € 200,00 per leerling is dat wel iets om trots op te zijn.

Bezoek afvalcentrale Lelystad (groep 7/8)
Op donderdag 27 september is onze groep 7/8 naar HVC geweest.
We hebben veel geleerd over afval scheiden, het was echt heel erg leuk en natuurlijk ook leerzaam.

Aankomst bij HVC
Toen we in Lelystad aankwamen gingen we eerst een gebouw binnen en kregen we een presentatie.

De presentatie ging over wat ze  als eerst doen met afval.

Eerst deden we een spel en waren er vier groepjes. We moesten op een poster de goede dingen met een groene stift omcirkelen en de foute dingen met de rode stift daarvoor kregen we punten.

Rondleiding
We splitsten op in twee groepen, de ene groep kreeg eerst een rondleiding en de andere groep gingen eerst spelletjes doen.
Bij de rondleiding gingen we op terrein en zagen we hoe goed alles gescheiden was.

En we zagen een fabriek waar stoom uit kwam en mensen die spullen kwamen brengen. We zagen ook mensen die aan het werk waren.

Aan het einde gingen we de quiz doen en dat was super leuk, de winnaars kregen een auto die op zonne-energie en iedereen kreeg een mini vuilnisbak.
Het was een leuke ochtend.
Martijn en Estelle

Terugblik opening project
We hebben de leerlingen van groep 4 gevraagd om te vertellen hoe zij de opening van het project hebben ervaren.

Onderweg zagen we heel veel plastic.
Midden op de weg viel de appels van juf Pietronella’s hoed.
We waren met z’n allen op het Bloemenplein.
We zagen meesters en juffen van andere scholen: de meester had een papieren hoed, de juffen hadden een plastic hoed en een fruithoed.
We zagen heel veel vuilniswagens.
We zagen groep 8 op containers spelen.
We gingen het afvallied zingen.
Op het eind zei een meneer: Als jullie alles goed opruimen, krijg je een schoner Ens.
Op de terugweg heb ik 35 stukjes afval gezien.
We hebben heel lang gelopen.
We hadden het heel leuk met z’n allen.

Inschrijven broertjes/zusjes

Wordt uw zoon of dochter in het schooljaar 2018-2019 vier jaar en komt hij/zij ook bij ons op school? Welkom! In verband met de voorbereidingen voor de formatie van volgend schooljaar is het fijn om te weten welke leerlingen we nog mogen verwachten. Een inschrijfformulier is beschikbaar bij de directie/administratie.

Nieuws vanuit groep 1 en 2:

Dit schooljaar gaan wij meer gebruik maken van de website. U kunt verhalen lezen wat wij hebben gedaan tijdens een thema. Dit is leuk voor de (nieuwe) ouders. Veel kinderen vertellen alles thuis en anderen weer heel weinig. Zo blijft u toch erbij betrokken. Kijk maar alvast op de site over onze eerste weken!

Verder willen wij maandagmiddag 15 oktober met groep 2 het dorp in afval verzamelen en sorteren. Voor de veiligheid en overzicht vinden we het fijner als er een ouder mee kan. Wie heeft er zin om mee te gaan?

Scholencross 13 oktober 2018

Zaterdag is het zover, dan gaan meer dan 20 kinderen van onze school proberen om een mooie tijd neer te zetten op de 600 meter. Morgen en donderdag gaan we nog even stevig oefenen. Mag thuis ook natuurlijk. Het begint zaterdag om 14.30 uur. De deelnemende kinderen krijgen nog een briefje mee. Voor vragen kunt u terecht bij Jolanda Stuij.

Financiële zaken

Ouderbijdrage 2018-2019 - 31 oktober a.s. wordt de ouderbijdrage 2018-2019 via automatische incasso geïnd.

Tussenschoolse opvang (overblijven) – 17 oktober a.s. wordt het eerste betalingsdeel van de TSO via automatische incasso geïnd. De bedragen zijn te vinden op de factuur die aan uw kind(eren) is meegegeven. Informatie bij Annet (woensdag) als u de factuur niet meer in uw bezit hebt.

Wilt u er voor zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat?
Ouders die ervoor gekozen hebben om dit niet te laten incasseren worden verzocht dit vóór de desbetreffende datum te doen. 

Met vriendelijke groet,
Annet Oosting

Inleveren formulieren
Denken jullie aan het inleveren van de stamkaart ( gegevens van elk gezin) en de toestemming voor gebruik van foto’s en video’s van de kinderen? We missen er nog een aantal!

Opstap (voor leerlingen in groep 1/2)
Opstap is een programma waarmee uw kind spelenderwijs gestimuleerd wordt bezig te zijn met activiteiten op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Voor ouders die hun kinderen graag een steuntje in de rug willen geven voor de ontwikkeling van hun taal-en rekenvaardigheden. Meer informatie in de bijlage die apart is meegestuurd met deze Brulboei!

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 29 oktober.

Brulboei nr. 3 - 24 september 2018

Agenda
Maandag 24 t/m vrijdag 28 september                 Actieweek Home Sweet Home

Dinsdagmorgen 25 september                                 Presentatie project Home Sweet Home

Dinsdag 25 september (ochtend)                            Screening GGD groep 7

Woensdag 26 september                                           Start Kinderpostzegelactie
Donderdag 27 september                                          Studiedag Juf Diana – Juf Truus valt in!

Donderdag 27 september                                          Groep 7/8 brengt bezoek aan HVC - Lelystad

Dinsdag 2 oktober                                                          Opening Afvalproject 13.15 uur Bloemenplein

Woensdag 10 oktober                                                  Studiedag SCPO NOP, alle leerlingen vrij!
Zaterdag 13 oktober                                                     Eerste scholencross (Emmeloord)

 

Kind op maandag

03-09 t/m 26-10 – Je bent een held!
Wie kan ons redden?
Exodus 14: 9-31, Exodus 15: 1-18 en Exodus 15: 22-26
Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De farao zit hen achterna om hen terug te brengen naar Egypte; wie kan hen nog redden? Als geen mens meer weet hoe het verder moet, weet God het wel. Hij wijst een weg door het water.

Kun jij dat oplossen?
Exodus 16: 11-24, Exodus 17: 1-7 en Exodus 18
Er is geen eten. Er is geen drinken. Er is ruzie en gemopper. Moet Mozes dat allemaal oplossen? God helpt, met brood uit de hemel en water uit de rots. En Jetro vertelt Mozes dat hij niet alles zelf moet willen oplossen, anderen moeten hem daarbij helpen.

Van de directie…

Afgelopen twee weken hebben we met elkaar veel aandacht besteed aan de gedragsverwachtingen in de gang. Het lukt al steeds beter om het goede gedrag te laten zien. Fijn hoor!

De komende twee weken staan de afspraken in het toilet centraal. Met elkaar gaan we hierop letten. Onze afspraken zijn als volgt:

 

Denken jullie hier met elkaar om?

Verderop staat meer informatie over het grote Afvalproject wat we in Ens met alle basisscholen gaan doen. Het belooft spectaculair te worden. Komt allen!!!

En tot slot.Goed nieuws! Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangen alle leerlingen drie gratis porties groente en fruit per leerling per week. Dit zal waarschijnlijk op woensdag t/m vrijdag zijn. Later hierover meer!
Ik wens jullie een fijne week toe!

Met vriendelijke groet,

Pietronella van Dijk, directeur

 

Even voorstellen …
Dit schooljaar starten we met vier nieuwe collega’s. In een vorige editie hebben Juf Denise (groep 1/2), juf Riekje (groep 5/6) en juf Pietronella (directeur) zich al voorgesteld.
Hieronder zal juf Marisca (onderwijsassistent groep 5/6) meer over zichzelf vertellen.

Hallo, ik ben Marisca Koeman en ik ben 30 jaar oud. Ik ben getrouwd met Jeffrey en wij hebben 2 zoontjes van 3 en bijna 1 jaar. Ik ben geboren in de Wieringermeer, maar ben als kind verhuisd naar de Noordoostpolder. Wij wonen met veel plezier in Emmeloord.

In mijn vrije tijd ga ik graag winkelen en sport ik graag. Ook leuke dingen doen met het gezin staan voorop zoals reizen en dagjes uit.

Al jong wist ik dat ik met kinderen wilde werken en daar mijn passie van wilde maken. Na vele jaren gewerkt te hebben in de kinderopvang heb ik dit jaar de overstap gemaakt naar het onderwijs. 10 jaar geleden heb ik mijn diploma voor onderwijsassistent gehaald en nu eindelijk de kans gekregen om op Het Lichtschip te gaan werken. Ik sta nu met veel plezier voor groep 5/6.

Mocht u mij tegen komen binnen school, ik sta altijd open voor uw vragen en ik houd van een praatje!

Stagiaires

Ook zullen er binnenkort twee pabostagiaires starten op ‘Het Lichtschip’. Karen Reinders komt in groep 7/8 en Saskia van Woerden komt stagelopen in groep 3. In een volgende Brulboei zullen ze wat meer over zichzelf vertellen.

Afwezig
Juf Diana gaat donderdag 27 september naar de Netwerkdag van het Landelijk Netwerk Taal. Juf Truus Schra vervangt haar. We wensen juf Truus veel plezier in groep 3.

Home Sweet Home
Dinsdagmorgen 25 september zullen we op school in twee groepen een presentatie te zien krijgen over ons spaarproject ‘Home Sweet Home’. Susan Otim – den Hartog komt ons meer vertellen en laten zien wat Home Sweet Home nu precies inhoudt en wat op dit moment de lopende projecten zijn. Zo leren we ook meer over het land Oeganda en kunnen we nog beter zien waar we eigenlijk elke week voor sparen!

Screening leerlingen groep 7 GGD
Op dinsdagmorgen 25 september komt de GGD voor de screening van de leerlingen uit groep 7. Ouders hebben hiervoor thuis een uitnodiging gekregen. De onderzoeken vinden op school plaats in de kantoorruimte van de directeur.

Ontruimingsoefening
Het is belangrijk dat iedereen op school weet wat er moet gebeuren in geval van nood. Daarom zal er aanstaande vrijdag 28 september een ontruimingsoefening gehouden worden. Als het alarm gaat, gaan alle kinderen onder begeleiding naar de verzamelplek bij de parkeerplaats bij de Seidelhorst. De leerkrachten nemen een leerlingenlijst met telefoonnummers mee om te kijken of iedereen er is. De oefening van vrijdag is vooraf bekend bij de kinderen. In de komende tijd zal er ook een tweede spontane oefening zijn.

Kinderpostzegels
Op de laatste woensdag van september komen de kinderen van de drie scholen uit Ens bij u langs voor de Kinderpostzegelactie. Naast de postzegels kunt u ook kiezen uit mooie kaarten, thee met  een lepeltje (nu al een verzamelobject), pleisters of een mooie tas. U kunt al vast een kijkje nemen op www.kinderpostzegels.nl. Is er niemand bij u langs geweest, dan kunt u altijd nog even langskomen in groep 7/8 om een bestelling te plaatsen.


Project: Afval (2 oktober t/m donderslag 18 oktober)
Op dinsdagmiddag 2 oktober willen we het Afvalproject spectaculair openen. Om 13.00 uur vertrekken we vanuit school naar het Bloemenplein. De gemeente zal ervoor zorgen dat de omgeving tijdelijk afgesloten zal worden. Op het Bloemenplein verzamelen we samen met de andere leerlingen uit Ens (‘De Horizon’ en ‘De Regenboog’). Om 13.15 uur zullen we het project openen door een originele compositie gemaakt op afvalcontainers. Daarna geven we onder andere het woord aan de wethouder en iemand van HVC. Ook zullen we samen een lied zingen. Alle ouders en verzorgers zijn van harte welkom! Tot dan!

 

Bezoek HVC Lelystad
Volgende week begint het afvalproject met de drie scholen in Ens. Als voorbereiding daarop gaan de kinderen van groep 7/8 een kijkje nemen bij de inzamellocatie van HVC in Lelystad. De kinderen moeten om 8.20 uur op school zijn, zodat we de 27ste om 8.30 uur kunnen vertrekken.

 

First Lego League
Negen kinderen uit groep 8 zijn gestart met de First Lego League. Dit is een wedstrijd die alles heeft te maken met de 21st Skills. Zo kunnen de kinderen een robot programmeren en moeten ze een presentatie houden. Na schooltijd zijn ze druk bezig. Ze zijn nog op zoek naar iemand die verstand heeft van ruimtevaart. Misschien kent u iemand die hen daarbij kan helpen. Meer info bij groep 8.

 

Scholencross
Dit jaar wil ‘Het Lichtschip’ weer meedoen met de scholencross. Uw kind heeft vandaag een brief meegekregen hierover..
Jolanda Stuij wil de coördinatie van de scholencross wel op zich nemen.
Als uw kind mee wil/mag doen dan graag voor 28 september de opgaven inleveren met het bedrag en de naam en geboortejaar van uw kind.
De eerste cross zal plaatsvinden op zaterdag 13 oktober a.s., de tweede op zaterdag 10 november. De eerste is een cross over 600 meter, de tweede is 1.000 meter. Ieder kind dat de basisschool bezoekt en geboren is in de jaren 2006 t/m 2012, kan meedoen. De kosten bedragen € 1,50 per cross per kind.

We gaan oefenen op dinsdag- en donderdagmiddag om kwart voor één.

Luizenprotocol
Het de wisseling van mooi naar wat frisser weer worden ook de luizen weer actief. Het hebben van hoofdluis is geen schande. Hoofdluis heeft immers niets te maken met hygiëne. Het is zelfs zo dat hoofdluizen zich prettiger voelen op een schoon hoofd, dan op een hoofd met ongewassen haar. Wanneer u bij uw kind luizen of neten constateert, stellen wij het zeer op prijs als u dit aan de groepsleerkracht en aan de luizencoördinator meldt. Zo kunnen we goed in de gaten houden of de hoofdluis goed bestreden wordt.
Het luizenprotocol is wat aangepast ten opzichte van de versie van vorig schooljaar. Op de woensdagen na de vakantie worden nog steeds alle leerlingen gecontroleerd op de aanwezigheid van neten en/of luizen. Mocht er bij een kind luizen en/of neten worden aangetroffen dan belt de groepsleerkracht van de leerling zo spoedig mogelijk naar de ouders/verzorgers. We vragen jullie dan om zo spoedig mogelijk op school te komen om de leerling te behandelen. Na de behandeling is de leerling natuurlijk weer welkom in de groep. De klasgenootjes van de leerling krijgen een brief of een mail met het verzoek om zelf de haren van de kinderen ook goed te controleren. De controleouders zullen in de groep dan een paar keer extra controleren.
José Jans is voor onze school contactpersoon. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ook bij haar terecht.

Zorgteam
Op 16 oktober 2018 is er een zorgteamoverleg. Als ouder kunt u bij Margreet Langebeeke of bij de leerkracht van uw kind terecht als u vragen heeft omtrent opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Ook als de vragen meer in de thuissituatie liggen, denk aan problemen met luisteren, slapen, eten. Maar ook als u zich gewoon zorgen maakt om de ontwikkeling van uw kind op leergebied, sociaal emotioneel of motorisch gebied. Door met elkaar in gesprek te gaan kijken we welke hulp er nodig is. Soms is het al genoeg om zorgen te delen, te weten dat iemand met je meedenkt. Als uw als ouder aangeeft een gesprek te willen wordt er samen met Margreet en Maria van der Zee van de GGD een afspraak gemaakt.

Inleveren formulieren
Denken jullie aan het inleveren van de stamkaart ( gegevens van elk gezin) en de toestemming voor gebruik van foto’s en video’s van de kinderen?

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 8 oktober.

Brulboei nr. 2 - 10 september 2018

Agenda
Maandag 17 september                                              Kennismakingsgesprekken

Donderdag 20 september                                          Kennismakingsgesprekken

Maandag 24 t/m vrijdag 28 september                    Actieweek Home Sweet Home

Dinsdag 25 september (ochtend)                              Screening GGD groep 7

Donderdag 27 september                                          Studiedag Juf Diana – Juf Truus valt in!

 

Van de directie…

De eerste twee schoolweken zitten er alweer op. Als nieuwe directeur veel nieuwe indrukken. In de groepen hebben de leerkrachten samen met de leerlingen de groepsafspraken gemaakt. Komende twee weken staan onze gangafspraken centraal. Met elkaar gaan we hierop letten. Onze afspraken zijn als volgt:

Denken jullie hier met elkaar om?

Met vriendelijke groet,

Pietronella van Dijk, directeur


Thema van de week:

Nr. 1: 03-09 t/m 26-10 – Je bent een held!
We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de Israëlieten in Egypte: een slavenvolk, dat hard moet werken voor de farao. Zo kan het niet langer, vindt God. De slaven mogen vrij zijn, ze mogen op weg naar een veelbelovende toekomst. En Mozes speelt daarbij een belangrijke rol. Hij moet naar de farao gaan en het volk leiden in de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms weet Mozes zelf ook niet goed meer hoe het verder moet. Maar dan weet God het wel.

Project: Home Sweet Home
We sparen ook dit jaar weer voor Home Sweet Home, een christelijk weeshuis met daarbij een dagbestedings-centrum voor gehandicapte kinderen in Oeganda.
In de week van maandag 24 september t/m vrijdag 28 september besteden we extra aandacht aan dit mooie project. Dinsdag zal Susan een presentatie geven over het project zodat we kunnen zien waar ons gespaarde geld naar toe gaat! De kinderen zijn vrij om extra geld bij elkaar te sparen door bijvoorbeeld statiegeldflessen te sparen en het geld te doneren aan de spaarpot of heitjes voor een karweitje te doen. ………………….

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 24 september.

Brulboei nr.1 - 3 september

Agenda
Maandag 3 september                 Eerste schooldag 2018-2019

Vrijdag 14 september                   Informatiebrief groep mee

Maandag 17 september               Kennismakingsgesprekken

Donderdag 20 september            Kennismakingsgesprekken

 

Van de directie…
De zomervakantie zit er nu helemaal op. Het was fijn om vandaag de schooldeuren weer open te zetten en de leerlingen te mogen ontmoeten. Een aantal groepen zijn verhuisd van lokaal, de volgorde is nu groep 1/2, groep 5/6, groep 4, groep 3 en groep 7/8.
De ouders en kinderen hebben dankbaar gebruik gemaakt van de inloop. Ik vond het fijn zoveel ouders even de hand te kunnen schudden en met een flinke groep een kopje koffie/thee te kunnen drinken.

Mijn werkdagen zijn in principe maandag, dinsdag en donderdag. Soms ruil ik een werkdag i.v.m. met studiedagen of andere verplichtingen. Mocht er iets zijn, loop gerust even binnen. Ook ben ik via het mailadres: pietronella.van.dijk@scpo-nop.nl goed bereikbaar.
Deze week hopen we de ouderkalender 2018-2019 uit te delen en krijgen alle leerlingen ook een formulier mee voor het oudervertelgesprek van 17 of 20 september. We verwachten alle ouders en leidraad voor het gesprek zal dit formulier zijn.  Ouders kunnen deze week kenbaar maken of er een voorkeur is voor maandag 17 september of donderdag 20 september én jullie kunnen ook voorkeur voor een tijdstip aangeven (16.00-17.30 uur en 18.30-21.00 uur). Vul hiervoor het strookje in (laatste pagina) en lever deze in bij de leerkracht of mail de informatie door naar ons algemene mailadres.
Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om de informatieavond anders aan te pakken, de leerkrachten zullen de informatie bundelen in een informatiebrief welke op vrijdag 14 september meegaat naar huis. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen dan evt. vragen worden gesteld.
We gaan en met elkaar een mooi schooljaar van maken!

Met vriendelijke groet,

Pietronella van Dijk, directeur
       

Thema van de week – Kind op Maandag  Nr. 1: 03-09 t/m 26-10 – Je bent een held!

We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de Israëlieten in Egypte: een slavenvolk, dat hard moet werken voor de farao. Zo kan het niet langer, vindt God. De slaven mogen vrij zijn, ze mogen op weg naar een veelbelovende toekomst. En Mozes speelt daarbij een belangrijke rol. Hij moet naar de farao gaan en het volk leiden in de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms weet Mozes zelf ook niet goed meer hoe het verder moet. Maar dan weet God het wel.

Project: Home Sweet Home
We sparen ook dit jaar weer voor Home Sweet Home, een christelijk weeshuis met daarbij een dagbestedings-centrum voor gehandicapte kinderen in Oeganda.
Het doel van het project is: wezen en gehandicapte kinderen en hun families identificeren, rehabiliteren en integreren in hun gemeenschap – kinderen met een handicap op het dagbestedingscentrum helpen, ook bij de mensen aan huis – en kinderen zonder ouders laten opgroeien in een gezin, het gezin van Home Sweet Home. Hen te laten zien, dat ze uniek zijn en er mogen zijn, zoals ze zijn. De visie is om de kinderen niet alleen te voorzien in de meest essentiële levensbehoeften als eten, drinken, onderdak, maar ook om naast goed onderwijs vakgericht onderwijs te geven zodat ze verder kunnen komen in de Oegandese samenleving. Juist dit allemaal maakt het verschil voor hun toekomst!

In elke groep staat een potje waarin aan het begin van de week een kleine bijdrage voor het project gedoneerd kan worden. Vele kleintjes maken één grote.
In de eerste Brulboei van de maand maken we de tussenstand bekend.

Bibliotheek-boeken
In de vakantie hebben de leerlingen hopelijk allemaal veel leeskilometers gemaakt. Het zou fijn zijn als de geleende bibliotheekboeken uiterlijk woensdag weer op school zijn ingeleverd!

Luizen-controle
Aanstaande woensdag worden de leerlingen weer gecontroleerd. Het luizenpluis-team kan nog wel wat extra handen gebruiken. Het is voor de school erg fijn als een vast team ouders die kan/wil verzorgen. Wil je ook meehelpen, meld je dan aan bij José Jans. Elke eerste woensdag na de vakantie wordt er gecontroleerd.

Gymrooster 2018-2019
Dit schooljaar gymmen we op maandagmiddag en woensdagmorgen. Graag op deze dagen gymkleding en gymschoenen (zonder zwarte zolen) mee naar school. Voor leerlingen die nog geen veters kunnen strikken is het praktisch om gympen met klitteband mee te geven.

Maandag (spel)
13.00 – 13.45 groep 5/6
13.45 – 14.30 groep 4
14.30 – 15.15 groep 7/8

Woensdag (toestellen)
8.45 – 9.30 groep 5/6
9.30 – 10.15 groep 3
10.30 – 11.15 groep 4
11.15 – 12.00 groep 7/8