Brulboei nr. 4 - 8 oktober 2018

Agenda
Dinsdag 9 oktober                                                        MR-vergadering
Woensdag 10 oktober                                                  Studiedag SCPO NOP, alle leerlingen vrij!
Zaterdag 13 oktober                                                     Eerste scholencross (Emmeloord)
Dinsdag 16 oktober                                                      Afsluiting project in de sporthal
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober            Herfstvakantie!
Maandag 29 oktober                                                    Brulboei
Dinsdag 30 oktober                                                       Waterles in groep 7/8
Woensdag 31 oktober                                                  Studiedag, alle leerlingen vrij!
Dinsdag 6 november                                                    Nationaal Schoolontbijt
Zaterdag 10 november                                                Tweede scholencross (Emmeloord)
Maandag 12 november                                               Voorlichting vg. ond. ouders gr. 8 en 7

Kind op maandag
Nr. 1: 03-09 t/m 26-10 – Je bent een held!

Pas op!
Breekbaar Exodus 19, Exodus 20: 1-17 en Exodus 31: 18
Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen tafelen. Tien aanwijzingen die helpen op weg naar het beloofde land. Het is een kostbaar verbond, maar ook een breekbaar verbond. Je moet er zuinig op zijn!

Hoe kun je dat nou doen?
Exodus 32: 1-20 en Exodus 34
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij dat de Israëlieten een gouden kalf hebben gemaakt als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit verontwaardiging gooit hij de stenen tafelen kapot. Maar het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes opnieuw zijn tien woorden van leven.

Nieuw op de website:
Nieuws uit groep 1/2, Kettingreactie en bezoek HVC van groep 7/8

Van de directie…

De eerste maand is alweer om gevlogen. En de herfst laat al flink van zich horen.
Op school zijn we druk met het afvalproject. In elke groep staan nu vier afvalbakken, vraag de kinderen er maar eens naar. De opening van het project van afgelopen dinsdag was erg geslaagd. Leuk dat er ook een aantal ouders bij waren. Groep 4 heeft voor ons hun indrukken genoteerd. Verderop hierover meer. Ook staat ons nog een les over plastic soep (groep 5/6) en een voorstelling te wachten. De voorstelling zal op dinsdag 16 oktober zijn in de gymzaal tegenover school. Ouders zijn hierbij ook van harte welkom. De tijden zijn als volgt: groep 1/2 11.00 uur, groep 3/4 13.15 uur en groep 5 t/m 8 14.15 uur. We verwachten dat u bij maximaal 1 voorstelling aanschuift ivm de beschikbare ruimte, ook de groepen van de andere scholen in Ens schuiven aan. De inhoud zal in elke voorstelling hetzelfde zijn, alleen dan afgestemd op de leeftijdsgroep.
Afgelopen twee weken hebben we met elkaar veel aandacht besteed aan de gedragsverwachtingen in het toilet. Op een paar kleine incidentjes na (theekransjes) weten de meeste leerlingen al prima hoe het wel moet. Fijn hoor!

De komende twee weken staan de afspraken in het algemene ruimtes centraal. Hiermee bedoelen we met name het werken in de gangen en gemeenschapsruimte. Met elkaar gaan we hierop letten. Onze afspraken zijn als volgt:

Denken jullie hier met elkaar om?
Ik wens jullie weer goede weken toe!

Met vriendelijke groet,
Pietronella van Dijk, directeur

Even voorstellen …
Inmiddels is onze school ook twee stagiaires rijker. Juf Saskia is op dinsdag te vinden in groep 3 en juf Karen is op donderdag te vinden in groep 7/8.

Mijn naam is Karen, ik ben 27 jaar en ik ben geboren en getogen in Emmeloord. Vier jaar geleden ben ik afgestudeerd als Docent Muziek en ik werk sindsdien als zelfstandig muziekdocent in het basisonderwijs.

Het komende half jaar loop ik stage bij meester Freerk in groep 7/8, wat volgens mij een ontzettend leuke groep is! De stage doe ik voor de deeltijd opleiding van de Pabo (bij NHL Stenden in Leeuwarden).

Verder zing en speel ik met veel plezier bij operettevereniging La Mascotte uit Emmeloord, daar ben ik ook regieassistent. Ook speel ik graag piano en begeleid ik zo nu en dan het koor Canticum (ook uit Emmeloord).

Ik kijk uit naar een fijne en leerzame tijd op het Lichtschip!

Home Sweet Home
Dinsdag 25 september kwam Susan van Home Sweet Home langs om meer over het project en het leven in Oeganda te vertellen.
Fédric en Naemi uit groep 5 maakten dit mooie verslag:

In Oeganda maken ze voetballen van bladeren en bananenschillen. Als ze naar school gaan moeten ze een uniform aan. Op het laatst mocht je proberen om zelf met een bak water op je hoofd te lopen. Ze maakten zelf muziekinstrumenten van pitten en stokken en bollen. En er waren heel veel slangen. Het was leuk om meer te leren over dit land!

In groep 5/6 zijn diverse acties gehouden. Lege flessen zijn verzameld en kinderen namen ook eigen zakgeld mee voor het project. Bij elkaar heeft de groep € 63,47 opgehaald! Kanjers! De tussenstand van het schoolbedrag is: € 103,22.
Van groep 8 van vorig jaar lag er nog een envelop met € 43,90 +  gespaard geld van voor de vakantie. In totaal kunnen we ruim € 250,- storten, wat goed gebruikt kan worden voor het schoolgeld van de kinderen van Home Sweet Home.

Kinderpostzegels
Afgelopen donderdag werd de opbrengst van de Kinderpostzegels bekend gemaakt door Dylan Haegens. Groep 8 heeft er een flinke bijdrage aan geleverd. Bijna € 2200,00. Met een gemiddelde van € 200,00 per leerling is dat wel iets om trots op te zijn.

Bezoek afvalcentrale Lelystad (groep 7/8)
Op donderdag 27 september is onze groep 7/8 naar HVC geweest.
We hebben veel geleerd over afval scheiden, het was echt heel erg leuk en natuurlijk ook leerzaam.

Aankomst bij HVC
Toen we in Lelystad aankwamen gingen we eerst een gebouw binnen en kregen we een presentatie.

De presentatie ging over wat ze  als eerst doen met afval.

Eerst deden we een spel en waren er vier groepjes. We moesten op een poster de goede dingen met een groene stift omcirkelen en de foute dingen met de rode stift daarvoor kregen we punten.

Rondleiding
We splitsten op in twee groepen, de ene groep kreeg eerst een rondleiding en de andere groep gingen eerst spelletjes doen.
Bij de rondleiding gingen we op terrein en zagen we hoe goed alles gescheiden was.

En we zagen een fabriek waar stoom uit kwam en mensen die spullen kwamen brengen. We zagen ook mensen die aan het werk waren.

Aan het einde gingen we de quiz doen en dat was super leuk, de winnaars kregen een auto die op zonne-energie en iedereen kreeg een mini vuilnisbak.
Het was een leuke ochtend.
Martijn en Estelle

Terugblik opening project
We hebben de leerlingen van groep 4 gevraagd om te vertellen hoe zij de opening van het project hebben ervaren.

Onderweg zagen we heel veel plastic.
Midden op de weg viel de appels van juf Pietronella’s hoed.
We waren met z’n allen op het Bloemenplein.
We zagen meesters en juffen van andere scholen: de meester had een papieren hoed, de juffen hadden een plastic hoed en een fruithoed.
We zagen heel veel vuilniswagens.
We zagen groep 8 op containers spelen.
We gingen het afvallied zingen.
Op het eind zei een meneer: Als jullie alles goed opruimen, krijg je een schoner Ens.
Op de terugweg heb ik 35 stukjes afval gezien.
We hebben heel lang gelopen.
We hadden het heel leuk met z’n allen.

Inschrijven broertjes/zusjes

Wordt uw zoon of dochter in het schooljaar 2018-2019 vier jaar en komt hij/zij ook bij ons op school? Welkom! In verband met de voorbereidingen voor de formatie van volgend schooljaar is het fijn om te weten welke leerlingen we nog mogen verwachten. Een inschrijfformulier is beschikbaar bij de directie/administratie.

Nieuws vanuit groep 1 en 2:

Dit schooljaar gaan wij meer gebruik maken van de website. U kunt verhalen lezen wat wij hebben gedaan tijdens een thema. Dit is leuk voor de (nieuwe) ouders. Veel kinderen vertellen alles thuis en anderen weer heel weinig. Zo blijft u toch erbij betrokken. Kijk maar alvast op de site over onze eerste weken!

Verder willen wij maandagmiddag 15 oktober met groep 2 het dorp in afval verzamelen en sorteren. Voor de veiligheid en overzicht vinden we het fijner als er een ouder mee kan. Wie heeft er zin om mee te gaan?

Scholencross 13 oktober 2018

Zaterdag is het zover, dan gaan meer dan 20 kinderen van onze school proberen om een mooie tijd neer te zetten op de 600 meter. Morgen en donderdag gaan we nog even stevig oefenen. Mag thuis ook natuurlijk. Het begint zaterdag om 14.30 uur. De deelnemende kinderen krijgen nog een briefje mee. Voor vragen kunt u terecht bij Jolanda Stuij.

Financiële zaken

Ouderbijdrage 2018-2019 - 31 oktober a.s. wordt de ouderbijdrage 2018-2019 via automatische incasso geïnd.

Tussenschoolse opvang (overblijven) – 17 oktober a.s. wordt het eerste betalingsdeel van de TSO via automatische incasso geïnd. De bedragen zijn te vinden op de factuur die aan uw kind(eren) is meegegeven. Informatie bij Annet (woensdag) als u de factuur niet meer in uw bezit hebt.

Wilt u er voor zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat?
Ouders die ervoor gekozen hebben om dit niet te laten incasseren worden verzocht dit vóór de desbetreffende datum te doen. 

Met vriendelijke groet,
Annet Oosting

Inleveren formulieren
Denken jullie aan het inleveren van de stamkaart ( gegevens van elk gezin) en de toestemming voor gebruik van foto’s en video’s van de kinderen? We missen er nog een aantal!

Opstap (voor leerlingen in groep 1/2)
Opstap is een programma waarmee uw kind spelenderwijs gestimuleerd wordt bezig te zijn met activiteiten op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Voor ouders die hun kinderen graag een steuntje in de rug willen geven voor de ontwikkeling van hun taal-en rekenvaardigheden. Meer informatie in de bijlage die apart is meegestuurd met deze Brulboei!

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 29 oktober.

Brulboei nr. 3 - 24 september 2018

Agenda
Maandag 24 t/m vrijdag 28 september                 Actieweek Home Sweet Home

Dinsdagmorgen 25 september                                 Presentatie project Home Sweet Home

Dinsdag 25 september (ochtend)                            Screening GGD groep 7

Woensdag 26 september                                           Start Kinderpostzegelactie
Donderdag 27 september                                          Studiedag Juf Diana – Juf Truus valt in!

Donderdag 27 september                                          Groep 7/8 brengt bezoek aan HVC - Lelystad

Dinsdag 2 oktober                                                          Opening Afvalproject 13.15 uur Bloemenplein

Woensdag 10 oktober                                                  Studiedag SCPO NOP, alle leerlingen vrij!
Zaterdag 13 oktober                                                     Eerste scholencross (Emmeloord)

 

Kind op maandag

03-09 t/m 26-10 – Je bent een held!
Wie kan ons redden?
Exodus 14: 9-31, Exodus 15: 1-18 en Exodus 15: 22-26
Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De farao zit hen achterna om hen terug te brengen naar Egypte; wie kan hen nog redden? Als geen mens meer weet hoe het verder moet, weet God het wel. Hij wijst een weg door het water.

Kun jij dat oplossen?
Exodus 16: 11-24, Exodus 17: 1-7 en Exodus 18
Er is geen eten. Er is geen drinken. Er is ruzie en gemopper. Moet Mozes dat allemaal oplossen? God helpt, met brood uit de hemel en water uit de rots. En Jetro vertelt Mozes dat hij niet alles zelf moet willen oplossen, anderen moeten hem daarbij helpen.

Van de directie…

Afgelopen twee weken hebben we met elkaar veel aandacht besteed aan de gedragsverwachtingen in de gang. Het lukt al steeds beter om het goede gedrag te laten zien. Fijn hoor!

De komende twee weken staan de afspraken in het toilet centraal. Met elkaar gaan we hierop letten. Onze afspraken zijn als volgt:

 

Denken jullie hier met elkaar om?

Verderop staat meer informatie over het grote Afvalproject wat we in Ens met alle basisscholen gaan doen. Het belooft spectaculair te worden. Komt allen!!!

En tot slot.Goed nieuws! Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangen alle leerlingen drie gratis porties groente en fruit per leerling per week. Dit zal waarschijnlijk op woensdag t/m vrijdag zijn. Later hierover meer!
Ik wens jullie een fijne week toe!

Met vriendelijke groet,

Pietronella van Dijk, directeur

 

Even voorstellen …
Dit schooljaar starten we met vier nieuwe collega’s. In een vorige editie hebben Juf Denise (groep 1/2), juf Riekje (groep 5/6) en juf Pietronella (directeur) zich al voorgesteld.
Hieronder zal juf Marisca (onderwijsassistent groep 5/6) meer over zichzelf vertellen.

Hallo, ik ben Marisca Koeman en ik ben 30 jaar oud. Ik ben getrouwd met Jeffrey en wij hebben 2 zoontjes van 3 en bijna 1 jaar. Ik ben geboren in de Wieringermeer, maar ben als kind verhuisd naar de Noordoostpolder. Wij wonen met veel plezier in Emmeloord.

In mijn vrije tijd ga ik graag winkelen en sport ik graag. Ook leuke dingen doen met het gezin staan voorop zoals reizen en dagjes uit.

Al jong wist ik dat ik met kinderen wilde werken en daar mijn passie van wilde maken. Na vele jaren gewerkt te hebben in de kinderopvang heb ik dit jaar de overstap gemaakt naar het onderwijs. 10 jaar geleden heb ik mijn diploma voor onderwijsassistent gehaald en nu eindelijk de kans gekregen om op Het Lichtschip te gaan werken. Ik sta nu met veel plezier voor groep 5/6.

Mocht u mij tegen komen binnen school, ik sta altijd open voor uw vragen en ik houd van een praatje!

Stagiaires

Ook zullen er binnenkort twee pabostagiaires starten op ‘Het Lichtschip’. Karen Reinders komt in groep 7/8 en Saskia van Woerden komt stagelopen in groep 3. In een volgende Brulboei zullen ze wat meer over zichzelf vertellen.

Afwezig
Juf Diana gaat donderdag 27 september naar de Netwerkdag van het Landelijk Netwerk Taal. Juf Truus Schra vervangt haar. We wensen juf Truus veel plezier in groep 3.

Home Sweet Home
Dinsdagmorgen 25 september zullen we op school in twee groepen een presentatie te zien krijgen over ons spaarproject ‘Home Sweet Home’. Susan Otim – den Hartog komt ons meer vertellen en laten zien wat Home Sweet Home nu precies inhoudt en wat op dit moment de lopende projecten zijn. Zo leren we ook meer over het land Oeganda en kunnen we nog beter zien waar we eigenlijk elke week voor sparen!

Screening leerlingen groep 7 GGD
Op dinsdagmorgen 25 september komt de GGD voor de screening van de leerlingen uit groep 7. Ouders hebben hiervoor thuis een uitnodiging gekregen. De onderzoeken vinden op school plaats in de kantoorruimte van de directeur.

Ontruimingsoefening
Het is belangrijk dat iedereen op school weet wat er moet gebeuren in geval van nood. Daarom zal er aanstaande vrijdag 28 september een ontruimingsoefening gehouden worden. Als het alarm gaat, gaan alle kinderen onder begeleiding naar de verzamelplek bij de parkeerplaats bij de Seidelhorst. De leerkrachten nemen een leerlingenlijst met telefoonnummers mee om te kijken of iedereen er is. De oefening van vrijdag is vooraf bekend bij de kinderen. In de komende tijd zal er ook een tweede spontane oefening zijn.

Kinderpostzegels
Op de laatste woensdag van september komen de kinderen van de drie scholen uit Ens bij u langs voor de Kinderpostzegelactie. Naast de postzegels kunt u ook kiezen uit mooie kaarten, thee met  een lepeltje (nu al een verzamelobject), pleisters of een mooie tas. U kunt al vast een kijkje nemen op www.kinderpostzegels.nl. Is er niemand bij u langs geweest, dan kunt u altijd nog even langskomen in groep 7/8 om een bestelling te plaatsen.


Project: Afval (2 oktober t/m donderslag 18 oktober)
Op dinsdagmiddag 2 oktober willen we het Afvalproject spectaculair openen. Om 13.00 uur vertrekken we vanuit school naar het Bloemenplein. De gemeente zal ervoor zorgen dat de omgeving tijdelijk afgesloten zal worden. Op het Bloemenplein verzamelen we samen met de andere leerlingen uit Ens (‘De Horizon’ en ‘De Regenboog’). Om 13.15 uur zullen we het project openen door een originele compositie gemaakt op afvalcontainers. Daarna geven we onder andere het woord aan de wethouder en iemand van HVC. Ook zullen we samen een lied zingen. Alle ouders en verzorgers zijn van harte welkom! Tot dan!

 

Bezoek HVC Lelystad
Volgende week begint het afvalproject met de drie scholen in Ens. Als voorbereiding daarop gaan de kinderen van groep 7/8 een kijkje nemen bij de inzamellocatie van HVC in Lelystad. De kinderen moeten om 8.20 uur op school zijn, zodat we de 27ste om 8.30 uur kunnen vertrekken.

 

First Lego League
Negen kinderen uit groep 8 zijn gestart met de First Lego League. Dit is een wedstrijd die alles heeft te maken met de 21st Skills. Zo kunnen de kinderen een robot programmeren en moeten ze een presentatie houden. Na schooltijd zijn ze druk bezig. Ze zijn nog op zoek naar iemand die verstand heeft van ruimtevaart. Misschien kent u iemand die hen daarbij kan helpen. Meer info bij groep 8.

 

Scholencross
Dit jaar wil ‘Het Lichtschip’ weer meedoen met de scholencross. Uw kind heeft vandaag een brief meegekregen hierover..
Jolanda Stuij wil de coördinatie van de scholencross wel op zich nemen.
Als uw kind mee wil/mag doen dan graag voor 28 september de opgaven inleveren met het bedrag en de naam en geboortejaar van uw kind.
De eerste cross zal plaatsvinden op zaterdag 13 oktober a.s., de tweede op zaterdag 10 november. De eerste is een cross over 600 meter, de tweede is 1.000 meter. Ieder kind dat de basisschool bezoekt en geboren is in de jaren 2006 t/m 2012, kan meedoen. De kosten bedragen € 1,50 per cross per kind.

We gaan oefenen op dinsdag- en donderdagmiddag om kwart voor één.

Luizenprotocol
Het de wisseling van mooi naar wat frisser weer worden ook de luizen weer actief. Het hebben van hoofdluis is geen schande. Hoofdluis heeft immers niets te maken met hygiëne. Het is zelfs zo dat hoofdluizen zich prettiger voelen op een schoon hoofd, dan op een hoofd met ongewassen haar. Wanneer u bij uw kind luizen of neten constateert, stellen wij het zeer op prijs als u dit aan de groepsleerkracht en aan de luizencoördinator meldt. Zo kunnen we goed in de gaten houden of de hoofdluis goed bestreden wordt.
Het luizenprotocol is wat aangepast ten opzichte van de versie van vorig schooljaar. Op de woensdagen na de vakantie worden nog steeds alle leerlingen gecontroleerd op de aanwezigheid van neten en/of luizen. Mocht er bij een kind luizen en/of neten worden aangetroffen dan belt de groepsleerkracht van de leerling zo spoedig mogelijk naar de ouders/verzorgers. We vragen jullie dan om zo spoedig mogelijk op school te komen om de leerling te behandelen. Na de behandeling is de leerling natuurlijk weer welkom in de groep. De klasgenootjes van de leerling krijgen een brief of een mail met het verzoek om zelf de haren van de kinderen ook goed te controleren. De controleouders zullen in de groep dan een paar keer extra controleren.
José Jans is voor onze school contactpersoon. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ook bij haar terecht.

Zorgteam
Op 16 oktober 2018 is er een zorgteamoverleg. Als ouder kunt u bij Margreet Langebeeke of bij de leerkracht van uw kind terecht als u vragen heeft omtrent opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Ook als de vragen meer in de thuissituatie liggen, denk aan problemen met luisteren, slapen, eten. Maar ook als u zich gewoon zorgen maakt om de ontwikkeling van uw kind op leergebied, sociaal emotioneel of motorisch gebied. Door met elkaar in gesprek te gaan kijken we welke hulp er nodig is. Soms is het al genoeg om zorgen te delen, te weten dat iemand met je meedenkt. Als uw als ouder aangeeft een gesprek te willen wordt er samen met Margreet en Maria van der Zee van de GGD een afspraak gemaakt.

Inleveren formulieren
Denken jullie aan het inleveren van de stamkaart ( gegevens van elk gezin) en de toestemming voor gebruik van foto’s en video’s van de kinderen?

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 8 oktober.

Brulboei nr. 2 - 10 september 2018

Agenda
Maandag 17 september                                              Kennismakingsgesprekken

Donderdag 20 september                                          Kennismakingsgesprekken

Maandag 24 t/m vrijdag 28 september                    Actieweek Home Sweet Home

Dinsdag 25 september (ochtend)                              Screening GGD groep 7

Donderdag 27 september                                          Studiedag Juf Diana – Juf Truus valt in!

 

Van de directie…

De eerste twee schoolweken zitten er alweer op. Als nieuwe directeur veel nieuwe indrukken. In de groepen hebben de leerkrachten samen met de leerlingen de groepsafspraken gemaakt. Komende twee weken staan onze gangafspraken centraal. Met elkaar gaan we hierop letten. Onze afspraken zijn als volgt:

Denken jullie hier met elkaar om?

Met vriendelijke groet,

Pietronella van Dijk, directeur


Thema van de week:

Nr. 1: 03-09 t/m 26-10 – Je bent een held!
We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de Israëlieten in Egypte: een slavenvolk, dat hard moet werken voor de farao. Zo kan het niet langer, vindt God. De slaven mogen vrij zijn, ze mogen op weg naar een veelbelovende toekomst. En Mozes speelt daarbij een belangrijke rol. Hij moet naar de farao gaan en het volk leiden in de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms weet Mozes zelf ook niet goed meer hoe het verder moet. Maar dan weet God het wel.

Project: Home Sweet Home
We sparen ook dit jaar weer voor Home Sweet Home, een christelijk weeshuis met daarbij een dagbestedings-centrum voor gehandicapte kinderen in Oeganda.
In de week van maandag 24 september t/m vrijdag 28 september besteden we extra aandacht aan dit mooie project. Dinsdag zal Susan een presentatie geven over het project zodat we kunnen zien waar ons gespaarde geld naar toe gaat! De kinderen zijn vrij om extra geld bij elkaar te sparen door bijvoorbeeld statiegeldflessen te sparen en het geld te doneren aan de spaarpot of heitjes voor een karweitje te doen. ………………….

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 24 september.

Brulboei nr.1 - 3 september

Agenda
Maandag 3 september                 Eerste schooldag 2018-2019

Vrijdag 14 september                   Informatiebrief groep mee

Maandag 17 september               Kennismakingsgesprekken

Donderdag 20 september            Kennismakingsgesprekken

 

Van de directie…
De zomervakantie zit er nu helemaal op. Het was fijn om vandaag de schooldeuren weer open te zetten en de leerlingen te mogen ontmoeten. Een aantal groepen zijn verhuisd van lokaal, de volgorde is nu groep 1/2, groep 5/6, groep 4, groep 3 en groep 7/8.
De ouders en kinderen hebben dankbaar gebruik gemaakt van de inloop. Ik vond het fijn zoveel ouders even de hand te kunnen schudden en met een flinke groep een kopje koffie/thee te kunnen drinken.

Mijn werkdagen zijn in principe maandag, dinsdag en donderdag. Soms ruil ik een werkdag i.v.m. met studiedagen of andere verplichtingen. Mocht er iets zijn, loop gerust even binnen. Ook ben ik via het mailadres: pietronella.van.dijk@scpo-nop.nl goed bereikbaar.
Deze week hopen we de ouderkalender 2018-2019 uit te delen en krijgen alle leerlingen ook een formulier mee voor het oudervertelgesprek van 17 of 20 september. We verwachten alle ouders en leidraad voor het gesprek zal dit formulier zijn.  Ouders kunnen deze week kenbaar maken of er een voorkeur is voor maandag 17 september of donderdag 20 september én jullie kunnen ook voorkeur voor een tijdstip aangeven (16.00-17.30 uur en 18.30-21.00 uur). Vul hiervoor het strookje in (laatste pagina) en lever deze in bij de leerkracht of mail de informatie door naar ons algemene mailadres.
Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om de informatieavond anders aan te pakken, de leerkrachten zullen de informatie bundelen in een informatiebrief welke op vrijdag 14 september meegaat naar huis. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen dan evt. vragen worden gesteld.
We gaan en met elkaar een mooi schooljaar van maken!

Met vriendelijke groet,

Pietronella van Dijk, directeur
       

Thema van de week – Kind op Maandag  Nr. 1: 03-09 t/m 26-10 – Je bent een held!

We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de Israëlieten in Egypte: een slavenvolk, dat hard moet werken voor de farao. Zo kan het niet langer, vindt God. De slaven mogen vrij zijn, ze mogen op weg naar een veelbelovende toekomst. En Mozes speelt daarbij een belangrijke rol. Hij moet naar de farao gaan en het volk leiden in de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms weet Mozes zelf ook niet goed meer hoe het verder moet. Maar dan weet God het wel.

Project: Home Sweet Home
We sparen ook dit jaar weer voor Home Sweet Home, een christelijk weeshuis met daarbij een dagbestedings-centrum voor gehandicapte kinderen in Oeganda.
Het doel van het project is: wezen en gehandicapte kinderen en hun families identificeren, rehabiliteren en integreren in hun gemeenschap – kinderen met een handicap op het dagbestedingscentrum helpen, ook bij de mensen aan huis – en kinderen zonder ouders laten opgroeien in een gezin, het gezin van Home Sweet Home. Hen te laten zien, dat ze uniek zijn en er mogen zijn, zoals ze zijn. De visie is om de kinderen niet alleen te voorzien in de meest essentiële levensbehoeften als eten, drinken, onderdak, maar ook om naast goed onderwijs vakgericht onderwijs te geven zodat ze verder kunnen komen in de Oegandese samenleving. Juist dit allemaal maakt het verschil voor hun toekomst!

In elke groep staat een potje waarin aan het begin van de week een kleine bijdrage voor het project gedoneerd kan worden. Vele kleintjes maken één grote.
In de eerste Brulboei van de maand maken we de tussenstand bekend.

Bibliotheek-boeken
In de vakantie hebben de leerlingen hopelijk allemaal veel leeskilometers gemaakt. Het zou fijn zijn als de geleende bibliotheekboeken uiterlijk woensdag weer op school zijn ingeleverd!

Luizen-controle
Aanstaande woensdag worden de leerlingen weer gecontroleerd. Het luizenpluis-team kan nog wel wat extra handen gebruiken. Het is voor de school erg fijn als een vast team ouders die kan/wil verzorgen. Wil je ook meehelpen, meld je dan aan bij José Jans. Elke eerste woensdag na de vakantie wordt er gecontroleerd.

Gymrooster 2018-2019
Dit schooljaar gymmen we op maandagmiddag en woensdagmorgen. Graag op deze dagen gymkleding en gymschoenen (zonder zwarte zolen) mee naar school. Voor leerlingen die nog geen veters kunnen strikken is het praktisch om gympen met klitteband mee te geven.

Maandag (spel)
13.00 – 13.45 groep 5/6
13.45 – 14.30 groep 4
14.30 – 15.15 groep 7/8

Woensdag (toestellen)
8.45 – 9.30 groep 5/6
9.30 – 10.15 groep 3
10.30 – 11.15 groep 4
11.15 – 12.00 groep 7/8