Vacature - december 2018

De vacature is te openen als PDF.

Brulboei nr. 7, 26 november 2018

Agenda
Dinsdag 27 november                                                  Spreekavond

Donderdag 29 november                                            Oudercafé (8.45-9.30 uur)

Woensdag 5 december                                                Sinterklaasviering

Zaterdag 15 december                                                First Lego League

Donderdag 20 december                                            Kerstviering in de klas

 

Van de directie…

Aanstaande donderdag organiseren we ons eerste oudercafé. We gaan rondom het thema identiteit met elkaar in gesprek. Wie ben je, waar sta je voor, wat vind jij belangrijk voor je eigen kind(eren) en wat verwacht je hierin van school? Allemaal vragen die aan de orde zullen komen. De koffie en thee staat klaar (met wat lekkers)! In de bijlage is de flyer nogmaals te lezen. U komt toch ook?

Inmiddels zijn er ook pietenplaatje gesignaleerd bij ons op school. 5 december komt snel dichterbij, de schoenen worden volgende week gezet en (hopelijk ook) gevuld, lootjes zijn getrokken en de school is omgetoverd in Sinterklaassfeer. Hartelijk dank aan alle ouders die zich afgelopen vrijdag zo geweldig ingezet hebben!

Naast de vertrouwde Brulboei in Word ontvangt u ook een Brulboei gemaakt in Sway. Deze versie is prettig te lezen op telefoon op tablet/iPad en heeft dezelfde inhoud. Als u de link opent verschijnt rechtsonder in het beeld een vierkant  donkergrijs icoontje met lijnen, als u daar op klikt krijgt u een andere opmaak met de kopjes van de artikelen. Dit scheelt een boel 'geswipe'. Hopelijk weet u deze versie te waarderen.

Tot slot vraag ik uw aandacht voor het invullen van de ouderenquête. U heeft tot 12 december de tijd om de enquête in te vullen. Verderop in deze Brulboei meer informatie hierover.

Pietronella van Dijk-Jongbloed

Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’

PBS Groep 5/6 verdiende afgelopen donderdag hun groepsbeloning. Ze hadden nl 50 muntjes met PBS gehaald , zij mochten extra lang buitenspelen op het hele plein met school- en eigen speelgoed. Zo was het plein gevuld met skelters, skeeleraars, voetballers en nog veel meer vrolijke kinderen.

Kind op Maandag Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstige vorming. De methode wijdt kinderen in in de traditie van het Christendom. Er is dan ook voor gekozen om de Bijbelverhalen centraal te stellen.  Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Daarnaast zijn steeds meer werkvormen te vinden op de website, voor gebruik op het digibord. Het materiaal is verdeeld in vier bouwen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke week zijn er navertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er gespreksvragen, knutseltips, werkbladen en nog veel meer.

Periode-overzicht nr. 2 (29-10 t/m 30-11) Na de zomervakantie zijn we begonnen met de verhalen van Mozes en het volk Israël. In deze periode horen we hoe ze aankomen in het beloofde land. Maar in dat land lukt het niet altijd om een gelukkig en goed leven te leiden. Er komt een tijd waarin mensen maar doen waar ze zelf zin in hebben, in plaats van te luisteren naar God. Het is de tijd van de rechters. In die tijd wordt Simson geboren, de man met de lange haren en onwaarschijnlijke kracht. Kan hij een begin maken met de bevrijding van Israël?

Week 48 ? 26/11 - 30/11: Geen haar op mijn hoofd… (Rechters 16: 1-21) Simson heeft een groot geheim: zijn haren mogen niet afgeknipt worden, want dat is het teken dat hij bij God hoort. Als Delila blijft aandringen, vertelt Simson het haar toch. Terwijl hij slaapt, laat Delila zijn haren afscheren zodat Simson zijn kracht verliest.

Periode-overzicht nr. 3 (03-12 t/m 11-01)    In deze weken speelt tellen een belangrijke rol. De keizer wil zijn volk tellen, wij tellen de dagen en weken af naar kerst. In de verhalen gaat het over gewone mensen die voor God heel belangrijk zijn: de priester Zacharias, Maria, de herders in het veld. Zij tellen mee in het verhaal van God en de mensen. Het thema van deze weken is dan ook: Tel je mee?

Week 49 ? 03/12 - 07/12: Tel je mee? (Lucas 1: 5-56) Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag dat cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de tempel een engel aan hem verschijnt die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een engel: Zij, een gewoon meisje uit Nazaret, wordt de moeder van Jezus.

Nieuw op de website Op de website leest u weer een stukje over ons thema: ‘Herfst’ bij groep 1/2. Foto’s bij groep 5-6 van de paddenstoelenexcursie en de PBS-beloning en de Voorleeskampioen van groep 7-8.

Nieuws van groep 1 en 2 Voor onze pietjes hebben we lege doosjes nodig voor de inpakhoek. Deze cadeautjes kunnen we weer gebruiken met pietengym.

Voorleeskampioen Het was spannend vrijdagochtend in de gemeenschapsruimte. Corina en Christha hadden de zware taak om als jury de voorleeskampioen van Het Lichtschip aan te wijzen. Er werd op hoog niveau voor gelezen, dus dat maakte het extra moeilijk voor de jury. Maud stak er net iets bovenuit en mag zich nu voor een jaar Voorleeskampioen noemen van Het Lichtschip. En nu op naar de voorronde in Emmeloord.

Zapplive op zondag Afgelopen zaterdag mochten de kinderen van groep 7/8 de opname bijwonen van Zapplive op zondag. Het bijzondere ervaring met Klaas van Kruistum en Beau Schneider als gast. De hele uitzending is hier terug te zien. https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/456463/Zapplive_Op_Zondag.html Alle ouders die gereden hebben, enorm bedankt!!

Sinterklaas op ‘Het Lichtschip’ De school is weer in Sinterklaassfeer. Alle ouders die hieraan hebben meegewerkt heel erg bedankt! Het ziet er weer heel gezellig uit! Woensdag 5 december is het dan zo ver! Dan komt Sinterklaas ook bij ons op school! We verwachten Sinterklaas en zijn Pieten om ongeveer 9.00 uur op school. Ouders zijn van harte welkom bij de aankomst! Na de aankomst gaan we snel naar binnen en gaan we met de kinderen kijken naar een Sinterklaasmusical die opgevoerd wordt door de kinderen van groep 7/8. Daarna zullen Sinterklaas en de Pieten de kinderen in de klas bezoeken. Voor de kleine pauze hoeven de kinderen die dag geen eten en drinken mee te nemen. Wie dat wil, mag als Sint of Piet verkleed op school komen.

De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen cadeaus voor in de klas. Groep 5 t/m 8 heeft lootjes getrokken. Zij kopen een klein cadeautje en maken een mooie surprise en een zelfgemaakt gedicht.

Versieren van de school – De school is nu prachtig versierd in Sinterklaassfeer. Zodra Sinterklaas weer is vertrokken, zal een aantal ouders van de Activiteitencommissie op vrijdag 7 december vanaf 8.45 uur de Sinterklaasversiering opruimen en de school gaan versieren in Kerstsfeer. Een dubbele klus. Wie zou er willen helpen?

Schoolfruit Het EU- schoolfruitprogramma is van start gegaan. Vorige week stonden appels, peren en dino-meloen op het menu.  Nederland neemt in schooljaar 2018/2019 voor het tiende jaar deel aan de Europese schoolfruitregeling. De regeling heeft als doel: - de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren - kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren - de afzet van groente en fruit te bevorderen

Onze GRuitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdagmorgen. De leerlingen krijgen in de kleine pauze van die ochtenden fruit en/of groente via school. Er hoeft dan dus geen pauzehap mee gegeven te worden. Mocht uw zoon/dochter een slechte fruit en/of groente eter zijn, geef dan zelf groente/fruit mee aan uw kind. Alternatief is een boterham met hartig beleg. 

De Schoolfruitperiode duurt 20 weken, dus tot en met de week voor Pasen wordt al dit gezonde lekkers geleverd op school.

Enquêtes 2018 Onze school is bezig met het afnemen van een aantal enquêtes. De Schoolenquête (alle leerkrachten, de schoolleider en de ouders uit de Medezeggenschapsraad (MR) en activiteitencommissie) is inmiddels afgerond. In groep 5 t/m 8 zijn ze gestart met het afnemen van de leerling enquête en u als ouder heeft inmiddels de eerste uitnodiging gehad voor het invullen van de ouder-enquete.   Alle enquêtes worden uitgevoerd in samenwerking met Mijnonderzoekcentrum. Dit digitale centrum verwerkt uw antwoorden professioneel en anoniem. De resultaten van het onderzoek helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. De resultaten van deze onderzoeken helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. De uitkomst wordt besproken met team en MR.  De gegevens kunnen t.z.t. ook vergeleken worden met andere scholen die het onderzoek hebben afgenomen. We vertrouwen op uw medewerking!

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 10 december.

Brulboei nr. 6, 12 november 2018

Agenda
Maandag 12 november                                               Voorlichting vo ouders gr. 8 en 7
Dinsdag 13 november                                                  Eerste schoonmaakavond
Donderdag 22 november                                            Spreekavond
Vrijdag 23 november                                                    Voorleeskampioen groep 7/8
Zaterdag 24 november                                                Groep 7/8 woont een opname bij van Zapplive
Dinsdag 27 november                                                  Spreekavond
Donderdag 29 november                                            Oudercafé (8.45-9.30 uur)
Woensdag 5 december                                                Sinterklaasviering
Zaterdag 15 december                                                First Lego League

Kind op Maandag
Periode-overzicht nr. 2 (29-10 t/m 30-11)
Na de zomervakantie zijn we begonnen met de verhalen van Mozes en het volk Israël. In deze periode horen we hoe ze aankomen in het beloofde land. Maar in dat land lukt het niet altijd om een gelukkig en goed leven te leiden. Er komt een tijd waarin mensen maar doen waar ze zelf zin in hebben, in plaats van te luisteren naar God. Het is de tijd van de rechters. In die tijd wordt Simson geboren, de man met de lange haren en onwaarschijnlijke kracht. Kan hij een begin maken met de bevrijding van Israël?

Week 46: 12 t/m 16 november 2018 - Ben jij een engel?
Rechters 13: 1-23
Het is een beloofd land, maar dat betekent niet dat het altijd goed gaat. Er breken donkere tijden aan voor Israël: Iedereen doet waar hij zelf zin in heeft in plaats van te leven volgens Gods wet. De Israëlieten worden overheerst door de Filistijnen. In die tijd komt er een engel bij een vrouw met een bijzonder bericht: Ze zal een zoon krijgen en hij zal een begin maken met de bevrijding van zijn volk. Simson is zijn naam.

Week 47: 19 t/m 23 november 2018 - Wordt het daar beter van?
Rechters 14: 5-20 en 15: 1-5
Simson is geweldig sterk. Hij kan een leeuw verslaan en is sterker dan de Filistijnen. Maar wordt het er beter van als je geweld gebruikt?

Home Sweet Home
In oktober is er € 51,60 gespaard, een mooi bedrag. De kinderen van het gezinshuis kunnen het goed gebruiken, voor schoolgeld, levensonderhoud, medische kosten en noem maar op. Hartelijk dank voor jullie bijdragen!

Nieuw op de website
Foto’s van de dierendans bij groep 1/2.

Van de directie…
Hopelijk heeft iedereen een goed weekend gehad.
Het eerste ‘feest’ van de komende periode is achter de rug, 11 november. Het is nu al volop herfst, maar gelukkig laat het zonnetje zich ook nog regelmatig zien. De activiteitencommissie is alweer druk met de voorbereidingen voor 5 december.
De afgelopen tijd en ook de komende periode zal er af en toe een leerkracht afwezig zijn voor een studiedag of om medische redenen. Tot nu toe lukt het om een invaller te kunnen inzetten, daar zijn we blij mee! Soms is het voor de kinderen even omschakelen, want het gaat toch anders dan dat je eigen juf/meester het doet. Dan is het weer extra fijn als je eigen leerkracht er weer is!

Op donderdag 29 november staat ons eerste oudercafé gepland. Mocht er nog behoefte zijn om over een bepaald onderwerp in gesprek te gaan, dan mag u dit z.s.m. laten weten door te mailen naar: pietronella.van.dijk@scpo-nop.nl Alvast bedankt!

Op dinsdag 6 november hadden we een gezellig en gezond schoolontbijt op school. Het zag er allemaal goed uit. Er was voor elk wat wils, bolletjes, krentenbollen, sneetjes brood, crackers, yoghurt, muesli, melk, thee en fruit.

Woensdag 7 november kregen we ‘hoog’ bezoek op school. Don Kincaid is een Amerikaanse professor aan de afdeling Kind & Familie van de Universiteit van Zuid Florida en coördinator van een universitair expertisecentrum voor ontwikkelingsstoornissen. Hij richt zich op individuele handelingsplanning, PBS, beperkingen en school- en systeemverandering. Ook is hij onderzoeker van een aantal PBS projecten. Hij was voor een conferentie in Nederland en wilde graag een kijkje op een PBS-school nemen. Margreet en Gerrie hebben hem bij ons op school ontvangen. We hebben hem de school laten zien, ons PBS-lied gezongen en hij is in gesprek gegaan met ons Kidsteam. Het was een geweldig leuke ervaring!

Op donderdag 22 november en dinsdag 27 november zijn er weer spreekavonden. Tot en met woensdag 14 november kunt u het kenbaar maken als u hier gebruik van wilt maken. Zie ook het opgavebriefje van de mail van 5 november. Uiterlijk vrijdag 16 november gaat de indeling van de spreekavond mee naar huis.
Tot slot in de bijlage een bedankkaartje van wethouder Anjo Simonse over de manier waarop de leerlingen op school bezig zijn met het scheiden van afval én het plein en de schoolomgeving netjes houden.

Lief en Leed
30 oktober was juf Janneke Z 12,5 jaar werkzaam in het onderwijs. Ze heeft namens de stichting een mooie bos bloemen gekregen en namens het team een cadeaubon. Er staat ook nog een bedrag voor een feestje met de klas, dit hebben de leerlingen nog tegoed.
Ook hebben we afgelopen week Annet Dierkes in het zonnetje gezet, zij is al 20 jaar werkzaam bij ons op school als overblijfmoeder. Namens het team hebben we haar een mooie bos bloemen overhandigd. Ook de schijvende pers heeft er aandacht aan besteed. Er was o.a. een stuk in de Stentor te lezen en ook de Noordoostpolder heeft er aandacht aan besteed. Op naar de volgende 20 jaar!

Pietronella van Dijk-Jongbloed
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’

Woordenschatvlog - PASTAGE
Wat was het een geweldige periode, het stemmen op onze woordenschatvlog. Maar om meer dan 900 stemmen te halen viel niet mee. We zijn tevreden met de 264 stemmen en de zesde plek. Een topprestatie. Onze vlog nog een keer bekijken of de andere vlogs? Neem maar een kijkje op: www.woordenschatvlog.nl

Voorleeskampioen
Op vrijdag 23 november wordt de voorleeskampioen van Het Lichtschip bekend. Estelle, Marit, Peter, Matthé, Jorieke, Maud, Milan en Chanel gaan enorm hun best doen. Wie gaat Ilse opvolgen? Ze gaan een stukje voorlezen en de jury krijgt een hele klus om daar de kampioen uit te zoeken. Succes allemaal!

Sinterklaas op ‘Het Lichtschip’
Binnenkort komt Sinterklaas met zijn Pieten weer in Nederland. Op vrijdag 23 november vanaf 8.45 uur zal de school versierd worden in Sinterklaassfeer. Een hele klus! Wie zou er willen helpen?

Maandag 26 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen op school zetten. De kleuters zetten hun gymschoen en de kinderen van groep 3/4 mogen een schoen van thuis meenemen. De kinderen van groep 5 t/m 8 zetten geen schoen, maar worden niet vergeten!

De kinderen van de bovenbouw helpen ook dit jaar de drukke Sint door zelf lootjes te trekken in de klas. Dit gaan ze doen op 20 november. Het bedrag voor de cadeautjes is € 4,00. Een surprise en gedicht horen er ook bij.

Sinterklaas in Ens
Op 24 november 2018 komt Sinterklaas weer bij het Wapen van Ens. Dan gaan we samen zingen, dansen en pepernoten eten en natuurlijk wil Sinterklaas dan ook graag verhalen vertellen over de kinderen uit Ens. Wil jouw kind graag bij Sinterklaas op het podium komen? Stuur dan een berichtje naar sinterklaas.ens@gmail.com met de voor- en achternaam en leeftijd van je kind. En natuurlijk een leuke wetenswaardigheid waar Sinterklaas het over kan hebben.
Heb je vragen? Dan kun je ons ook een bericht sturen op dit mailadres.
Groeten, van Sinterklaas en zijn pieten

Scholencross
De scholencross zit er weer op. In totaal hebben er meer dan 20 leerlingen van school meegedaan. We zijn trots dat onze leerlingen zich zo sportief hebben gedragen, zowel in gedrag als prestaties. Uiteindelijk hebben Mieke (gr. 3) en Mieke (gr. 7) een derde plaats behaald.
Van harte gefeliciteerd!

Schoolfruit
Het EU-schoolfruitprogramma gaat deze week van start. Dit schooljaar ontvangen bijna 3000 basisscholen 20 weken lang voor elke leerling 3 stuks gratis fruit en groente. In totaal krijgen 520.000 kinderen schoolfruit. Dat zijn gezamenlijk meer dan 31 miljoen stuks fruit en groente!
Onze GRuitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdagmorgen. De leerlingen krijgen in de kleine pauze van die ochtenden fruit en/of groente via school. Er hoeft dan dus geen pauzehap meer mee gegeven te worden. Mocht uw zoon/dochter een slechte fruit en/of groente eter zijn, geef dan zelf groente/fruit mee aan uw kind. Alternatief is een boterham met hartig beleg. 
Deze week eten we wortel, banaan en een appel. Dat wordt smullen!

Luizenpluizen
Het is mooi om te kunnen melden dat we de laatste keer luisvrij waren op school. Maar stoppen met pluizen zit er niet in, want het kan zo weer de kop op steken en dan is het fijn om er meteen iets aan te kunnen doen. We zijn dan ook erg blij met de ouders van de pluisgroep! Willen de ouders van wie de kinderen afgelopen woensdag niet aanwezig waren de haren zelf controleren? 

Ouderenquête 2018
Onze school is bezig met het afnemen van een Schoolenquête. De uitkomst van deze enquête wordt besproken met de deelnemers (alle leerkrachten, de schoolleider en de ouders uit de Medezeggenschapsraad (MR) en activiteitencommissie. Er wordt in beeld gebracht in welke mate wij zelf vinden dat de voorwaarden voor het geven van kwalitatief goed onderwijs binnen de school aanwezig zijn. 
Nu zijn wij heel benieuwd hoe ú er tegenaan kijkt. Daarom vragen wij alle ouders om hun mening te geven over de school, het onderwijs en het team. Wij doen dit door een ouderenquête uit te voeren, in samenwerking met Mijnonderzoekcentrum. Dit digitale centrum verwerkt uw antwoorden professioneel en anoniem. Om een evenwichtig beeld te krijgen, wordt de uitnodiging verstuurd naar ouders op het woonadres van onze leerlingen. De resultaten van het onderzoek helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren.
Woensdag 21 november a.s. wordt u via e-mail door Mijnonderzoekcentrum uitgenodigd om deel te nemen aan de ouderenquête. Het invullen van het onderzoek duurt zo’n 15 minuten. Na de sluitingstermijn ontvangt de directie van de school een rapportage. Wilt u alstublieft ook de ongewenste mailbox controleren, het kan zijn dat de uitnodiging daarin terecht komt, omdat het systeem de afzender niet herkent als contactpersoon.
De uitkomst van het ouderenquête wordt besproken met team en MR. De gegevens kunnen t.z.t. ook vergeleken worden met andere scholen die het onderzoek hebben afgenomen.
Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders meedoen, zodat wij een goed beeld krijgen. Gelijktijdig met de ouderenquête worden ook alle leerlingen van groep 5 t/m 8 gevraagd hun mening te geven. De leerlingen vullen een vragenlijst op de computer in. De leerling enquête wordt onder schooltijd uitgevoerd. 
De resultaten van deze onderzoeken helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. De uitkomst wordt besproken met team en MR. 
We vertrouwen op uw medewerking!

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 26 november.

Brulboei nr. 5, 29 oktober 2018

Agenda
Dinsdag 30 oktober                                                       Waterles in groep 7/8
Dinsdag 30 okober                                                       Gastles judo
Woensdag 31 oktober                                                  Studiedag, alle leerlingen vrij!
Dinsdag 6 november                                                    Nationaal Schoolontbijt
Dinsdag 6 november                                                   Gastles judo
Zaterdag 10 november                                                Tweede scholencross (Emmeloord)
Maandag 12 november                                               Voorlichting VO ouders gr. 8 en 7
Dinsdag 13 november                                                  Eerste schoonmaakavond
Donderdag 22 november                                            Spreekavond
Dinsdag 27 november                                                 Spreekavond

Kind op maandag
Nr. 2: BALANS

Kijk uit! 29/10 – 2/11
Numeri 13: 1-33 en Numeri 14: 1-8 
Het volk Israël is veertig jaar onderweg geweest door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Als ze er bijna zijn, stuurt Mozes verkenners op pad om het land te gaan bekijken. Ze komen terug met goed nieuws en slecht nieuws: het is een prachtig land, maar is er wel plek voor de Israëlieten?

Kom maar 5/11 – 9/11
Deuteronomium 34: 1-12 en Jozua 3 en 4 
Na een lang leven van honderdtwintig jaar sterft Mozes. Hij gaat het beloofde land niet binnen, maar ziet het vanuit de verte. ‘Kom maar’, zegt God tegen hem. Onder leiding van Jozua trekt het volk verder. De Heer zorgt ervoor dat ze door de Jordaan kunnen trekken: Kom maar, hier begint het nieuwe leven.

Nieuw op de website
Nieuws uit groep 1/2 en twee filmpjes bij groep 7/8

Van de directie…
We kijken terug op een geslaagde project! De leerlingen hebben veel geleerd over afval, het scheiden van afval en recyclen. Ook thema’s zoals de plastic soep zijn aan de orde gekomen. Ik heb veel leuke creatieve creaties voorbij zien komen die van ‘afval’ gemaakt waren. Leuk!
Op donderdag 11 oktober gingen alle leerlingen Ens ‘onveilig maken’. Goed om te zien hoe verantwoordelijk de oudere leerlingen zich gedragen en ze zich ontfermen over het groepje jongere leerlingen. We verzamelden in deze middag een flinke berg afval. Ongelofelijk wat mensen en kinderen laten slingeren. De leerlingen verdienden allemaal per groep 3 munten; 1 voor betrokkenheid, 1 voor respect en 1 voor plezier.

Afgelopen twee weken hebben we met elkaar veel aandacht besteed aan de gedragsverwachtingen in de gangen en gemeenschapsruimte. De meeste leerlingen weten zich al uitstekend te gedragen en zijn rustig en goed aan het werk in de gang en/of gemeenschapsruimte. Ook leuk om te zien dat ook elkaar op de afspraken wijzen. Zo zijn we met elkaar verantwoordelijk!

De komende twee weken staan de afspraken in bij het overblijven centraal. Onze afspraken zijn als volgt:

- Ik blijf zitten tijdens het eten.
- Ik eet met mijn mond dicht.
- Ik help mee de overblijfruimte netjes te houden.

Denken jullie hier met elkaar om?

Maandagmorgen zijn we gestart met een gezamenlijk PBS-moment in de middenruimte. We hebben o.a. het kidsteam (aangevuld met twee leerlingen uit groep 6) voorgesteld, het PBS-lied gezongen en met elkaar een Energizer gedaan. De opdracht voor deze week is om met de hele groep een receptkaart te schijven; wat heb je nodig voor een gezellig klas? Aanstaande vrijdag zullen we dit weer met elkaar delen in de middenruimte.

Aanstaande woensdag staat er een studiedag met het team gepland, de leerlingen zijn dus vrij! In de ochtend gaan we met elkaar aan de slag rondom didactisch coachen. Heleen van Veenhoven van Windesheim zal ons de ochtend gaan begeleiden. ’s Middags gaan we als team aan de slag met andere schoolzaken. We hopen dat het weer een leerzame en gezellig dag gaat worden.

Met vriendelijke groet, Pietronella van Dijk, directeur

Even voorstellen …
In deze Brulboei zal Juf Saskia weer over zichzelf vertellen. Zij is op dinsdag te vinden in groep 3.

Ik wil mij graag voorstellen. Ik ben Saskia en loop het eerste half jaar stage in groep 3 bij juf Diana. Ik ben dit schooljaar begonnen met de Pabo op hogeschool Windesheim. Samen met mijn man en kinderen wonen wij in Emmeloord. Mijn man werkt bij de politie en volgt een bachelor opleiding voor zijn werk in Apeldoorn. Wij hebben vier kinderen. Onze oudste dochter is 18 en volgt momenteel de opleiding voor onderwijsassistent, onze oudste zoon is 16 jaar en doet dit jaar eindexamen op de Bonifatius Mavo, onze jongste zoon is 6 jaar en zit in groep 3 en onze jongste dochter is 5 en zit in groep 2 beide op de Lichtboei in Emmeloord. Naast mijn gezin en studie wandel ik graag, haak ik veel en werk ik graag in de tuin. Als er nog tijd over blijft lees ik een boek al lukt dat veel te weinig. Mocht u nog vragen hebben aarzel dan niet om mij aan te schieten. Ik ben er elke dinsdag.

Luizen pluizen
I.v.m. de studiedag op 31 oktober gaan we op woensdag 7 november luizen pluizen. Mocht u ze van te voren tegenkomen, geef het even door bij de leerkracht van uw kind. Graag op de dag van luizenpluizen  geen gel en lak in het haar of ingewikkelde kapsels, dat is lastig voor het pluizen. 

Verplaatsen excursies Paddenstoelen groep 5/6
Helaas is de paddenstoelenexcursie van groep 5/6 van morgen (dinsdag 30 oktober) geannuleerd vanwege het weer. Een nieuwe datum wordt z.s.m. gecommuniceerd. 

Judoclinic
Op dinsdagmiddag 30 oktober & dinsdagmiddag 6 november heeft Harry Martens een judoclinic in ons speellokaal. De kinderen dragen een trainingsbroek en T-shirt en doen alle juwelen, oorbellen, armbandjes en horloges af. Van de meester krijgen ze een judojas en een band.
Morgen (30 oktober) zijn de groepen 2, 3 en 7/8 aan de beurt! Vergeten jullie de sportkleding niet?
De groepen 4, 5 en 6 zijn op 6 november. Veel plezier!!

Schoonmaakrooster 2018-2019
Beste ouders,
In overleg met de leerkrachten hebben we besloten om dit schooljaar opnieuw drie schoonmaakavonden in te plannen, verspreid over het jaar. We hebben de volgende data vastgelegd: dinsdag 13 november, maandag 25 maart en woensdag 10 juli. We beginnen om 19.30 uur en stoppen rond 21.30 uur.
In onderstaand rooster zijn alle ouders/verzorgers ingepland. U bent slechts eenmaal per gezin per schooljaar ingeroosterd. Natuurlijk is het mogelijk om onderling te ruilen als de door ons gekozen datum niet goed uitkomt. Graag dit zelf regelen en noteren op het rooster dat op de plank ligt bij de kamer van juf Pietronella.
Per avond zijn er twee of drie leden van de activiteitencommissie aanwezig (deze namen zijn vet gedrukt in het rooster) en zijn het aanspreekpunt voor evt. vragen.
Wij danken jullie alvast voor de inzet dit schooljaar. Samen zorgen we voor een schone leeromgeving voor onze kinderen!
(In de bijlage bij deze Brulboei vindt u het rooster)
Namens de activiteitencommissie: Jessie Prins en Karin Barneveld.

Nieuws uit groep 1 en 2
Nu we heerlijk hebben genoten van de herfstvakantie, kunnen we er weer fris tegenaan. Er zijn wel wat dingen veranderd bij ons in de klas. We blijven in hetzelfde lokaal binnenkomen, maar de inloop was met groene en rode bakken. Vanaf de herfstvakantie mogen de kinderen kiezen:
-Boekje lezen in de leeshoek
-Puzzelen
-Tekenen/kleuren
-Leren veters strikken met papa en/of mama op maandag, dinsdag en donderdag.
Op woensdag en vrijdag is de juf er om te helpen.
-Lego
Alles ligt al klaar op de tafels en zo creëren wij meer rust en minder prikkels om uit te kiezen. Verder hebben wij gekozen voor minder inloopdagen.
Ouders mogen op maandag, dinsdag en donderdag mee de klas in. Om 8.45u gaat de bel en mogen de ouders afscheid nemen van de leerlingen en naar huis gaan. Op woensdag en vrijdag mogen ze afscheid nemen in de gang of misschien buiten. Dat mag uw eigen keuze worden.
Verder hebben wij bij binnenkomst een schrift liggen voor meldingen over arts, tandarts, kleurplaat voor verjaardagen en andere kleine dingen. Het komt wel eens voor dat de leerkracht in gesprek is met andere ouders. Dit zorgt ervoor dat wij als leerkrachten alles kunnen nalezen en niks vergeten. Maak hier ook gebruik van! Voor echt belangrijke dingen mag u het persoonlijk aan ons vertellen tijdens de inloop op maandag, dinsdag en donderdag.
Op de site staat weer een stukje over project ‘ Afval’. Zo blijft u op de hoogte  wat we allemaal in de klas hebben gedaan. Aankomende 4 weken gaan we bezig met het thema ‘ herfst’. Veel leesplezier!

Woordenschatvlog – Groep 7/8 heeft een echte vlog gemaakt. De vlog gaat over woorden die met Ens te maken hebben. Er zit ook een wedstrijdelement in met als prijs een bezoek van een vlogger op school. Maar dan zijn er minimaal 250 stemmen nodig. Inmiddels zijn er al meer dan 100. Misschien heeft u al gestemd, helemaal top. Misschien kunt u de link nog delen met familie of vrienden. Heeft u nog niet gestemd? Dan mag u dat nog doen. Klik hier om de vlog te bekijken en te stemmen. Al vast bedankt.

Nationaal schoolontbijt

Op dinsdag 6 november staat het nationaal schoolontbijt gepland. De ingrediënten worden dit schooljaar maandag op school bezorgd.
Deze 16e editie draagt het thema ‘Een feestje voor iedereen!’. Omdat elk jaar scholen met z’n allen aan de ontbijttafel gaan en er voor iedereen gezonde keuzes zijn. En omdat we dit jaar de Stichting Kinderpostzegels steunen, die binnen één van hun projecten kinderen laat zien dat iedereen erbij hoort met verjaardagsfeestjes voor de voltallige klas.
De kinderen nemen deze ochtend zelf een beker, bestek en een bord mee (voorzien van naam). Voor de rest wordt gezorgd!
Het uitgebreide pakket is elk jaar een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt dat voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Dit jaar met nog meer variatie: in ieder geval volkorenbrood, tarwebolletjes, krentenbollen, glutenvrije crackers, halvarine, 30+ kaas, aardbeienjam, fruit/groentespread, halfvolle melk, halfvolle yoghurt, cruesli, thee, tuinkers, komkommers en appels. Op https://www.schoolontbijt.nl/ontbijtpakket kunnen jullie meer lezen over alle ontbijtproducten en hier is ook informatie over de voedingswaarde en allergenen te vinden.
In het pakket vinden jullie ook vrolijke placemats en er is voor alle kinderen een leuk doeboekje om mee naar huis te nemen: vol spelletjes, tips en weetjes en met recepten voor een gezonde traktatie en stickers om die extra feestelijk te maken.

Evaluatie Frequentie Brulboei
Tot de herfstvakantie hebben een de Brulboei om de twee weken uitgegeven, we zijn erg benieuwd wat jullie als ouders/verzorgers hiervan vinden. Zouden jullie kort via de mail willen reageren? Wat is er wel of niet prettig aan een Brulboei om de twee weken? Hebben jullie nog tips en tops aangaande de inhoud/lay-out van de Brulboei? Het zou heel fijn zijn als u de moeite neemt even uw reactie te sturen. Dit mag naar: het.lichtschip@scpo-nop.nl Alvast bedankt!!
Binnen het team gaan we ook een kort evaluatierondje houden. Dan zullen we besluiten of we de frequentie wel of niet zo houden. 

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 5 of 12 november.

Brulboei nr. 4 - 8 oktober 2018

Agenda
Dinsdag 9 oktober                                                        MR-vergadering
Woensdag 10 oktober                                                  Studiedag SCPO NOP, alle leerlingen vrij!
Zaterdag 13 oktober                                                     Eerste scholencross (Emmeloord)
Dinsdag 16 oktober                                                      Afsluiting project in de sporthal
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober            Herfstvakantie!
Maandag 29 oktober                                                    Brulboei
Dinsdag 30 oktober                                                       Waterles in groep 7/8
Woensdag 31 oktober                                                  Studiedag, alle leerlingen vrij!
Dinsdag 6 november                                                    Nationaal Schoolontbijt
Zaterdag 10 november                                                Tweede scholencross (Emmeloord)
Maandag 12 november                                               Voorlichting vg. ond. ouders gr. 8 en 7

Kind op maandag
Nr. 1: 03-09 t/m 26-10 – Je bent een held!

Pas op!
Breekbaar Exodus 19, Exodus 20: 1-17 en Exodus 31: 18
Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen tafelen. Tien aanwijzingen die helpen op weg naar het beloofde land. Het is een kostbaar verbond, maar ook een breekbaar verbond. Je moet er zuinig op zijn!

Hoe kun je dat nou doen?
Exodus 32: 1-20 en Exodus 34
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij dat de Israëlieten een gouden kalf hebben gemaakt als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit verontwaardiging gooit hij de stenen tafelen kapot. Maar het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes opnieuw zijn tien woorden van leven.

Nieuw op de website:
Nieuws uit groep 1/2, Kettingreactie en bezoek HVC van groep 7/8

Van de directie…

De eerste maand is alweer om gevlogen. En de herfst laat al flink van zich horen.
Op school zijn we druk met het afvalproject. In elke groep staan nu vier afvalbakken, vraag de kinderen er maar eens naar. De opening van het project van afgelopen dinsdag was erg geslaagd. Leuk dat er ook een aantal ouders bij waren. Groep 4 heeft voor ons hun indrukken genoteerd. Verderop hierover meer. Ook staat ons nog een les over plastic soep (groep 5/6) en een voorstelling te wachten. De voorstelling zal op dinsdag 16 oktober zijn in de gymzaal tegenover school. Ouders zijn hierbij ook van harte welkom. De tijden zijn als volgt: groep 1/2 11.00 uur, groep 3/4 13.15 uur en groep 5 t/m 8 14.15 uur. We verwachten dat u bij maximaal 1 voorstelling aanschuift ivm de beschikbare ruimte, ook de groepen van de andere scholen in Ens schuiven aan. De inhoud zal in elke voorstelling hetzelfde zijn, alleen dan afgestemd op de leeftijdsgroep.
Afgelopen twee weken hebben we met elkaar veel aandacht besteed aan de gedragsverwachtingen in het toilet. Op een paar kleine incidentjes na (theekransjes) weten de meeste leerlingen al prima hoe het wel moet. Fijn hoor!

De komende twee weken staan de afspraken in het algemene ruimtes centraal. Hiermee bedoelen we met name het werken in de gangen en gemeenschapsruimte. Met elkaar gaan we hierop letten. Onze afspraken zijn als volgt:

Denken jullie hier met elkaar om?
Ik wens jullie weer goede weken toe!

Met vriendelijke groet,
Pietronella van Dijk, directeur

Even voorstellen …
Inmiddels is onze school ook twee stagiaires rijker. Juf Saskia is op dinsdag te vinden in groep 3 en juf Karen is op donderdag te vinden in groep 7/8.

Mijn naam is Karen, ik ben 27 jaar en ik ben geboren en getogen in Emmeloord. Vier jaar geleden ben ik afgestudeerd als Docent Muziek en ik werk sindsdien als zelfstandig muziekdocent in het basisonderwijs.

Het komende half jaar loop ik stage bij meester Freerk in groep 7/8, wat volgens mij een ontzettend leuke groep is! De stage doe ik voor de deeltijd opleiding van de Pabo (bij NHL Stenden in Leeuwarden).

Verder zing en speel ik met veel plezier bij operettevereniging La Mascotte uit Emmeloord, daar ben ik ook regieassistent. Ook speel ik graag piano en begeleid ik zo nu en dan het koor Canticum (ook uit Emmeloord).

Ik kijk uit naar een fijne en leerzame tijd op het Lichtschip!

Home Sweet Home
Dinsdag 25 september kwam Susan van Home Sweet Home langs om meer over het project en het leven in Oeganda te vertellen.
Fédric en Naemi uit groep 5 maakten dit mooie verslag:

In Oeganda maken ze voetballen van bladeren en bananenschillen. Als ze naar school gaan moeten ze een uniform aan. Op het laatst mocht je proberen om zelf met een bak water op je hoofd te lopen. Ze maakten zelf muziekinstrumenten van pitten en stokken en bollen. En er waren heel veel slangen. Het was leuk om meer te leren over dit land!

In groep 5/6 zijn diverse acties gehouden. Lege flessen zijn verzameld en kinderen namen ook eigen zakgeld mee voor het project. Bij elkaar heeft de groep € 63,47 opgehaald! Kanjers! De tussenstand van het schoolbedrag is: € 103,22.
Van groep 8 van vorig jaar lag er nog een envelop met € 43,90 +  gespaard geld van voor de vakantie. In totaal kunnen we ruim € 250,- storten, wat goed gebruikt kan worden voor het schoolgeld van de kinderen van Home Sweet Home.

Kinderpostzegels
Afgelopen donderdag werd de opbrengst van de Kinderpostzegels bekend gemaakt door Dylan Haegens. Groep 8 heeft er een flinke bijdrage aan geleverd. Bijna € 2200,00. Met een gemiddelde van € 200,00 per leerling is dat wel iets om trots op te zijn.

Bezoek afvalcentrale Lelystad (groep 7/8)
Op donderdag 27 september is onze groep 7/8 naar HVC geweest.
We hebben veel geleerd over afval scheiden, het was echt heel erg leuk en natuurlijk ook leerzaam.

Aankomst bij HVC
Toen we in Lelystad aankwamen gingen we eerst een gebouw binnen en kregen we een presentatie.

De presentatie ging over wat ze  als eerst doen met afval.

Eerst deden we een spel en waren er vier groepjes. We moesten op een poster de goede dingen met een groene stift omcirkelen en de foute dingen met de rode stift daarvoor kregen we punten.

Rondleiding
We splitsten op in twee groepen, de ene groep kreeg eerst een rondleiding en de andere groep gingen eerst spelletjes doen.
Bij de rondleiding gingen we op terrein en zagen we hoe goed alles gescheiden was.

En we zagen een fabriek waar stoom uit kwam en mensen die spullen kwamen brengen. We zagen ook mensen die aan het werk waren.

Aan het einde gingen we de quiz doen en dat was super leuk, de winnaars kregen een auto die op zonne-energie en iedereen kreeg een mini vuilnisbak.
Het was een leuke ochtend.
Martijn en Estelle

Terugblik opening project
We hebben de leerlingen van groep 4 gevraagd om te vertellen hoe zij de opening van het project hebben ervaren.

Onderweg zagen we heel veel plastic.
Midden op de weg viel de appels van juf Pietronella’s hoed.
We waren met z’n allen op het Bloemenplein.
We zagen meesters en juffen van andere scholen: de meester had een papieren hoed, de juffen hadden een plastic hoed en een fruithoed.
We zagen heel veel vuilniswagens.
We zagen groep 8 op containers spelen.
We gingen het afvallied zingen.
Op het eind zei een meneer: Als jullie alles goed opruimen, krijg je een schoner Ens.
Op de terugweg heb ik 35 stukjes afval gezien.
We hebben heel lang gelopen.
We hadden het heel leuk met z’n allen.

Inschrijven broertjes/zusjes

Wordt uw zoon of dochter in het schooljaar 2018-2019 vier jaar en komt hij/zij ook bij ons op school? Welkom! In verband met de voorbereidingen voor de formatie van volgend schooljaar is het fijn om te weten welke leerlingen we nog mogen verwachten. Een inschrijfformulier is beschikbaar bij de directie/administratie.

Nieuws vanuit groep 1 en 2:

Dit schooljaar gaan wij meer gebruik maken van de website. U kunt verhalen lezen wat wij hebben gedaan tijdens een thema. Dit is leuk voor de (nieuwe) ouders. Veel kinderen vertellen alles thuis en anderen weer heel weinig. Zo blijft u toch erbij betrokken. Kijk maar alvast op de site over onze eerste weken!

Verder willen wij maandagmiddag 15 oktober met groep 2 het dorp in afval verzamelen en sorteren. Voor de veiligheid en overzicht vinden we het fijner als er een ouder mee kan. Wie heeft er zin om mee te gaan?

Scholencross 13 oktober 2018

Zaterdag is het zover, dan gaan meer dan 20 kinderen van onze school proberen om een mooie tijd neer te zetten op de 600 meter. Morgen en donderdag gaan we nog even stevig oefenen. Mag thuis ook natuurlijk. Het begint zaterdag om 14.30 uur. De deelnemende kinderen krijgen nog een briefje mee. Voor vragen kunt u terecht bij Jolanda Stuij.

Financiële zaken

Ouderbijdrage 2018-2019 - 31 oktober a.s. wordt de ouderbijdrage 2018-2019 via automatische incasso geïnd.

Tussenschoolse opvang (overblijven) – 17 oktober a.s. wordt het eerste betalingsdeel van de TSO via automatische incasso geïnd. De bedragen zijn te vinden op de factuur die aan uw kind(eren) is meegegeven. Informatie bij Annet (woensdag) als u de factuur niet meer in uw bezit hebt.

Wilt u er voor zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat?
Ouders die ervoor gekozen hebben om dit niet te laten incasseren worden verzocht dit vóór de desbetreffende datum te doen. 

Met vriendelijke groet,
Annet Oosting

Inleveren formulieren
Denken jullie aan het inleveren van de stamkaart ( gegevens van elk gezin) en de toestemming voor gebruik van foto’s en video’s van de kinderen? We missen er nog een aantal!

Opstap (voor leerlingen in groep 1/2)
Opstap is een programma waarmee uw kind spelenderwijs gestimuleerd wordt bezig te zijn met activiteiten op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Voor ouders die hun kinderen graag een steuntje in de rug willen geven voor de ontwikkeling van hun taal-en rekenvaardigheden. Meer informatie in de bijlage die apart is meegestuurd met deze Brulboei!

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 29 oktober.

Brulboei nr. 3 - 24 september 2018

Agenda
Maandag 24 t/m vrijdag 28 september                 Actieweek Home Sweet Home

Dinsdagmorgen 25 september                                 Presentatie project Home Sweet Home

Dinsdag 25 september (ochtend)                            Screening GGD groep 7

Woensdag 26 september                                           Start Kinderpostzegelactie
Donderdag 27 september                                          Studiedag Juf Diana – Juf Truus valt in!

Donderdag 27 september                                          Groep 7/8 brengt bezoek aan HVC - Lelystad

Dinsdag 2 oktober                                                          Opening Afvalproject 13.15 uur Bloemenplein

Woensdag 10 oktober                                                  Studiedag SCPO NOP, alle leerlingen vrij!
Zaterdag 13 oktober                                                     Eerste scholencross (Emmeloord)

 

Kind op maandag

03-09 t/m 26-10 – Je bent een held!
Wie kan ons redden?
Exodus 14: 9-31, Exodus 15: 1-18 en Exodus 15: 22-26
Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De farao zit hen achterna om hen terug te brengen naar Egypte; wie kan hen nog redden? Als geen mens meer weet hoe het verder moet, weet God het wel. Hij wijst een weg door het water.

Kun jij dat oplossen?
Exodus 16: 11-24, Exodus 17: 1-7 en Exodus 18
Er is geen eten. Er is geen drinken. Er is ruzie en gemopper. Moet Mozes dat allemaal oplossen? God helpt, met brood uit de hemel en water uit de rots. En Jetro vertelt Mozes dat hij niet alles zelf moet willen oplossen, anderen moeten hem daarbij helpen.

Van de directie…

Afgelopen twee weken hebben we met elkaar veel aandacht besteed aan de gedragsverwachtingen in de gang. Het lukt al steeds beter om het goede gedrag te laten zien. Fijn hoor!

De komende twee weken staan de afspraken in het toilet centraal. Met elkaar gaan we hierop letten. Onze afspraken zijn als volgt:

 

Denken jullie hier met elkaar om?

Verderop staat meer informatie over het grote Afvalproject wat we in Ens met alle basisscholen gaan doen. Het belooft spectaculair te worden. Komt allen!!!

En tot slot.Goed nieuws! Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangen alle leerlingen drie gratis porties groente en fruit per leerling per week. Dit zal waarschijnlijk op woensdag t/m vrijdag zijn. Later hierover meer!
Ik wens jullie een fijne week toe!

Met vriendelijke groet,

Pietronella van Dijk, directeur

 

Even voorstellen …
Dit schooljaar starten we met vier nieuwe collega’s. In een vorige editie hebben Juf Denise (groep 1/2), juf Riekje (groep 5/6) en juf Pietronella (directeur) zich al voorgesteld.
Hieronder zal juf Marisca (onderwijsassistent groep 5/6) meer over zichzelf vertellen.

Hallo, ik ben Marisca Koeman en ik ben 30 jaar oud. Ik ben getrouwd met Jeffrey en wij hebben 2 zoontjes van 3 en bijna 1 jaar. Ik ben geboren in de Wieringermeer, maar ben als kind verhuisd naar de Noordoostpolder. Wij wonen met veel plezier in Emmeloord.

In mijn vrije tijd ga ik graag winkelen en sport ik graag. Ook leuke dingen doen met het gezin staan voorop zoals reizen en dagjes uit.

Al jong wist ik dat ik met kinderen wilde werken en daar mijn passie van wilde maken. Na vele jaren gewerkt te hebben in de kinderopvang heb ik dit jaar de overstap gemaakt naar het onderwijs. 10 jaar geleden heb ik mijn diploma voor onderwijsassistent gehaald en nu eindelijk de kans gekregen om op Het Lichtschip te gaan werken. Ik sta nu met veel plezier voor groep 5/6.

Mocht u mij tegen komen binnen school, ik sta altijd open voor uw vragen en ik houd van een praatje!

Stagiaires

Ook zullen er binnenkort twee pabostagiaires starten op ‘Het Lichtschip’. Karen Reinders komt in groep 7/8 en Saskia van Woerden komt stagelopen in groep 3. In een volgende Brulboei zullen ze wat meer over zichzelf vertellen.

Afwezig
Juf Diana gaat donderdag 27 september naar de Netwerkdag van het Landelijk Netwerk Taal. Juf Truus Schra vervangt haar. We wensen juf Truus veel plezier in groep 3.

Home Sweet Home
Dinsdagmorgen 25 september zullen we op school in twee groepen een presentatie te zien krijgen over ons spaarproject ‘Home Sweet Home’. Susan Otim – den Hartog komt ons meer vertellen en laten zien wat Home Sweet Home nu precies inhoudt en wat op dit moment de lopende projecten zijn. Zo leren we ook meer over het land Oeganda en kunnen we nog beter zien waar we eigenlijk elke week voor sparen!

Screening leerlingen groep 7 GGD
Op dinsdagmorgen 25 september komt de GGD voor de screening van de leerlingen uit groep 7. Ouders hebben hiervoor thuis een uitnodiging gekregen. De onderzoeken vinden op school plaats in de kantoorruimte van de directeur.

Ontruimingsoefening
Het is belangrijk dat iedereen op school weet wat er moet gebeuren in geval van nood. Daarom zal er aanstaande vrijdag 28 september een ontruimingsoefening gehouden worden. Als het alarm gaat, gaan alle kinderen onder begeleiding naar de verzamelplek bij de parkeerplaats bij de Seidelhorst. De leerkrachten nemen een leerlingenlijst met telefoonnummers mee om te kijken of iedereen er is. De oefening van vrijdag is vooraf bekend bij de kinderen. In de komende tijd zal er ook een tweede spontane oefening zijn.

Kinderpostzegels
Op de laatste woensdag van september komen de kinderen van de drie scholen uit Ens bij u langs voor de Kinderpostzegelactie. Naast de postzegels kunt u ook kiezen uit mooie kaarten, thee met  een lepeltje (nu al een verzamelobject), pleisters of een mooie tas. U kunt al vast een kijkje nemen op www.kinderpostzegels.nl. Is er niemand bij u langs geweest, dan kunt u altijd nog even langskomen in groep 7/8 om een bestelling te plaatsen.


Project: Afval (2 oktober t/m donderslag 18 oktober)
Op dinsdagmiddag 2 oktober willen we het Afvalproject spectaculair openen. Om 13.00 uur vertrekken we vanuit school naar het Bloemenplein. De gemeente zal ervoor zorgen dat de omgeving tijdelijk afgesloten zal worden. Op het Bloemenplein verzamelen we samen met de andere leerlingen uit Ens (‘De Horizon’ en ‘De Regenboog’). Om 13.15 uur zullen we het project openen door een originele compositie gemaakt op afvalcontainers. Daarna geven we onder andere het woord aan de wethouder en iemand van HVC. Ook zullen we samen een lied zingen. Alle ouders en verzorgers zijn van harte welkom! Tot dan!

 

Bezoek HVC Lelystad
Volgende week begint het afvalproject met de drie scholen in Ens. Als voorbereiding daarop gaan de kinderen van groep 7/8 een kijkje nemen bij de inzamellocatie van HVC in Lelystad. De kinderen moeten om 8.20 uur op school zijn, zodat we de 27ste om 8.30 uur kunnen vertrekken.

 

First Lego League
Negen kinderen uit groep 8 zijn gestart met de First Lego League. Dit is een wedstrijd die alles heeft te maken met de 21st Skills. Zo kunnen de kinderen een robot programmeren en moeten ze een presentatie houden. Na schooltijd zijn ze druk bezig. Ze zijn nog op zoek naar iemand die verstand heeft van ruimtevaart. Misschien kent u iemand die hen daarbij kan helpen. Meer info bij groep 8.

 

Scholencross
Dit jaar wil ‘Het Lichtschip’ weer meedoen met de scholencross. Uw kind heeft vandaag een brief meegekregen hierover..
Jolanda Stuij wil de coördinatie van de scholencross wel op zich nemen.
Als uw kind mee wil/mag doen dan graag voor 28 september de opgaven inleveren met het bedrag en de naam en geboortejaar van uw kind.
De eerste cross zal plaatsvinden op zaterdag 13 oktober a.s., de tweede op zaterdag 10 november. De eerste is een cross over 600 meter, de tweede is 1.000 meter. Ieder kind dat de basisschool bezoekt en geboren is in de jaren 2006 t/m 2012, kan meedoen. De kosten bedragen € 1,50 per cross per kind.

We gaan oefenen op dinsdag- en donderdagmiddag om kwart voor één.

Luizenprotocol
Het de wisseling van mooi naar wat frisser weer worden ook de luizen weer actief. Het hebben van hoofdluis is geen schande. Hoofdluis heeft immers niets te maken met hygiëne. Het is zelfs zo dat hoofdluizen zich prettiger voelen op een schoon hoofd, dan op een hoofd met ongewassen haar. Wanneer u bij uw kind luizen of neten constateert, stellen wij het zeer op prijs als u dit aan de groepsleerkracht en aan de luizencoördinator meldt. Zo kunnen we goed in de gaten houden of de hoofdluis goed bestreden wordt.
Het luizenprotocol is wat aangepast ten opzichte van de versie van vorig schooljaar. Op de woensdagen na de vakantie worden nog steeds alle leerlingen gecontroleerd op de aanwezigheid van neten en/of luizen. Mocht er bij een kind luizen en/of neten worden aangetroffen dan belt de groepsleerkracht van de leerling zo spoedig mogelijk naar de ouders/verzorgers. We vragen jullie dan om zo spoedig mogelijk op school te komen om de leerling te behandelen. Na de behandeling is de leerling natuurlijk weer welkom in de groep. De klasgenootjes van de leerling krijgen een brief of een mail met het verzoek om zelf de haren van de kinderen ook goed te controleren. De controleouders zullen in de groep dan een paar keer extra controleren.
José Jans is voor onze school contactpersoon. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ook bij haar terecht.

Zorgteam
Op 16 oktober 2018 is er een zorgteamoverleg. Als ouder kunt u bij Margreet Langebeeke of bij de leerkracht van uw kind terecht als u vragen heeft omtrent opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Ook als de vragen meer in de thuissituatie liggen, denk aan problemen met luisteren, slapen, eten. Maar ook als u zich gewoon zorgen maakt om de ontwikkeling van uw kind op leergebied, sociaal emotioneel of motorisch gebied. Door met elkaar in gesprek te gaan kijken we welke hulp er nodig is. Soms is het al genoeg om zorgen te delen, te weten dat iemand met je meedenkt. Als uw als ouder aangeeft een gesprek te willen wordt er samen met Margreet en Maria van der Zee van de GGD een afspraak gemaakt.

Inleveren formulieren
Denken jullie aan het inleveren van de stamkaart ( gegevens van elk gezin) en de toestemming voor gebruik van foto’s en video’s van de kinderen?

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 8 oktober.

Brulboei nr. 2 - 10 september 2018

Agenda
Maandag 17 september                                              Kennismakingsgesprekken

Donderdag 20 september                                          Kennismakingsgesprekken

Maandag 24 t/m vrijdag 28 september                    Actieweek Home Sweet Home

Dinsdag 25 september (ochtend)                              Screening GGD groep 7

Donderdag 27 september                                          Studiedag Juf Diana – Juf Truus valt in!

 

Van de directie…

De eerste twee schoolweken zitten er alweer op. Als nieuwe directeur veel nieuwe indrukken. In de groepen hebben de leerkrachten samen met de leerlingen de groepsafspraken gemaakt. Komende twee weken staan onze gangafspraken centraal. Met elkaar gaan we hierop letten. Onze afspraken zijn als volgt:

Denken jullie hier met elkaar om?

Met vriendelijke groet,

Pietronella van Dijk, directeur


Thema van de week:

Nr. 1: 03-09 t/m 26-10 – Je bent een held!
We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de Israëlieten in Egypte: een slavenvolk, dat hard moet werken voor de farao. Zo kan het niet langer, vindt God. De slaven mogen vrij zijn, ze mogen op weg naar een veelbelovende toekomst. En Mozes speelt daarbij een belangrijke rol. Hij moet naar de farao gaan en het volk leiden in de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms weet Mozes zelf ook niet goed meer hoe het verder moet. Maar dan weet God het wel.

Project: Home Sweet Home
We sparen ook dit jaar weer voor Home Sweet Home, een christelijk weeshuis met daarbij een dagbestedings-centrum voor gehandicapte kinderen in Oeganda.
In de week van maandag 24 september t/m vrijdag 28 september besteden we extra aandacht aan dit mooie project. Dinsdag zal Susan een presentatie geven over het project zodat we kunnen zien waar ons gespaarde geld naar toe gaat! De kinderen zijn vrij om extra geld bij elkaar te sparen door bijvoorbeeld statiegeldflessen te sparen en het geld te doneren aan de spaarpot of heitjes voor een karweitje te doen. ………………….

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 24 september.

Brulboei nr.1 - 3 september

Agenda
Maandag 3 september                 Eerste schooldag 2018-2019

Vrijdag 14 september                   Informatiebrief groep mee

Maandag 17 september               Kennismakingsgesprekken

Donderdag 20 september            Kennismakingsgesprekken

 

Van de directie…
De zomervakantie zit er nu helemaal op. Het was fijn om vandaag de schooldeuren weer open te zetten en de leerlingen te mogen ontmoeten. Een aantal groepen zijn verhuisd van lokaal, de volgorde is nu groep 1/2, groep 5/6, groep 4, groep 3 en groep 7/8.
De ouders en kinderen hebben dankbaar gebruik gemaakt van de inloop. Ik vond het fijn zoveel ouders even de hand te kunnen schudden en met een flinke groep een kopje koffie/thee te kunnen drinken.

Mijn werkdagen zijn in principe maandag, dinsdag en donderdag. Soms ruil ik een werkdag i.v.m. met studiedagen of andere verplichtingen. Mocht er iets zijn, loop gerust even binnen. Ook ben ik via het mailadres: pietronella.van.dijk@scpo-nop.nl goed bereikbaar.
Deze week hopen we de ouderkalender 2018-2019 uit te delen en krijgen alle leerlingen ook een formulier mee voor het oudervertelgesprek van 17 of 20 september. We verwachten alle ouders en leidraad voor het gesprek zal dit formulier zijn.  Ouders kunnen deze week kenbaar maken of er een voorkeur is voor maandag 17 september of donderdag 20 september én jullie kunnen ook voorkeur voor een tijdstip aangeven (16.00-17.30 uur en 18.30-21.00 uur). Vul hiervoor het strookje in (laatste pagina) en lever deze in bij de leerkracht of mail de informatie door naar ons algemene mailadres.
Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om de informatieavond anders aan te pakken, de leerkrachten zullen de informatie bundelen in een informatiebrief welke op vrijdag 14 september meegaat naar huis. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen dan evt. vragen worden gesteld.
We gaan en met elkaar een mooi schooljaar van maken!

Met vriendelijke groet,

Pietronella van Dijk, directeur
       

Thema van de week – Kind op Maandag  Nr. 1: 03-09 t/m 26-10 – Je bent een held!

We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de Israëlieten in Egypte: een slavenvolk, dat hard moet werken voor de farao. Zo kan het niet langer, vindt God. De slaven mogen vrij zijn, ze mogen op weg naar een veelbelovende toekomst. En Mozes speelt daarbij een belangrijke rol. Hij moet naar de farao gaan en het volk leiden in de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms weet Mozes zelf ook niet goed meer hoe het verder moet. Maar dan weet God het wel.

Project: Home Sweet Home
We sparen ook dit jaar weer voor Home Sweet Home, een christelijk weeshuis met daarbij een dagbestedings-centrum voor gehandicapte kinderen in Oeganda.
Het doel van het project is: wezen en gehandicapte kinderen en hun families identificeren, rehabiliteren en integreren in hun gemeenschap – kinderen met een handicap op het dagbestedingscentrum helpen, ook bij de mensen aan huis – en kinderen zonder ouders laten opgroeien in een gezin, het gezin van Home Sweet Home. Hen te laten zien, dat ze uniek zijn en er mogen zijn, zoals ze zijn. De visie is om de kinderen niet alleen te voorzien in de meest essentiële levensbehoeften als eten, drinken, onderdak, maar ook om naast goed onderwijs vakgericht onderwijs te geven zodat ze verder kunnen komen in de Oegandese samenleving. Juist dit allemaal maakt het verschil voor hun toekomst!

In elke groep staat een potje waarin aan het begin van de week een kleine bijdrage voor het project gedoneerd kan worden. Vele kleintjes maken één grote.
In de eerste Brulboei van de maand maken we de tussenstand bekend.

Bibliotheek-boeken
In de vakantie hebben de leerlingen hopelijk allemaal veel leeskilometers gemaakt. Het zou fijn zijn als de geleende bibliotheekboeken uiterlijk woensdag weer op school zijn ingeleverd!

Luizen-controle
Aanstaande woensdag worden de leerlingen weer gecontroleerd. Het luizenpluis-team kan nog wel wat extra handen gebruiken. Het is voor de school erg fijn als een vast team ouders die kan/wil verzorgen. Wil je ook meehelpen, meld je dan aan bij José Jans. Elke eerste woensdag na de vakantie wordt er gecontroleerd.

Gymrooster 2018-2019
Dit schooljaar gymmen we op maandagmiddag en woensdagmorgen. Graag op deze dagen gymkleding en gymschoenen (zonder zwarte zolen) mee naar school. Voor leerlingen die nog geen veters kunnen strikken is het praktisch om gympen met klitteband mee te geven.

Maandag (spel)
13.00 – 13.45 groep 5/6
13.45 – 14.30 groep 4
14.30 – 15.15 groep 7/8

Woensdag (toestellen)
8.45 – 9.30 groep 5/6
9.30 – 10.15 groep 3
10.30 – 11.15 groep 4
11.15 – 12.00 groep 7/8