Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze kent twee geledingen: ouders en personeelsleden.

Via de MR en de GMR hebben ouders en leerkrachten invloed op het school- respectievelijk stichtingsbeleid. De MR functioneert vergelijkbaar met bijv. een ondernemingsraad in een bedrijf of instelling. Hierbij is natuurlijk rekening gehouden met de specifieke kenmerken van een school. U kunt hierbij denken aan de belangen van leerkrachten als werknemer van de stichting en kinderen/ouders met hun belang bij een zo goed en plezierig mogelijke vorming en onderwijs. Het is dan ook zo dat zowel ouders als leerkrachten zitting hebben in de (G)MR. De bevoegdheden (advies of instemming) kunnen afhankelijk van het onderwerp verschillen.
In formele zin zijn school en  directies de gesprekspartners van de (G)MR. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven over schoolse zaken en daarmee beleid toetsen en beïnvloeden.
De MR van Het Lichtschip bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders, zij vergaderen zes keer per jaar waarvan minimaal twee maal in aanwezigheid van de directeur. De directeur kan zich overigens, als daar aanleiding voor is,  vaker laten uitnodigen dan wel uitgenodigd worden. Onderwerpen die het afgelopen schooljaar zijn gepasseerd waren bijvoorbeeld: begroting, schoolontwikkeling, schoolplan, formatie, leermethodes etc.
U als ouder (of leerkracht) kunt zowel een vergadering, voor zover niet in strijd met vertrouwelijkheid, bijwonen alsook op verzoek een specifiek onderwerp agenderen en zonodig toelichten. Als MR willen we u van harte uitnodigen uw mening over “schoolse zaken” te geven. Naast eerder genoemde “formele” route kunt u ook een MR lid via het hier onderstaande emailadres benaderen. Wij als MR hebben uitgesproken de activiteiten op en door het Lichtschip op een positief-kritische manier te volgen, om daarmee een bijdrage te leveren aan een goed en plezierig leer- en werkklimaat.

MR  Het Lichtschip
Ivo Bakker, ouder/voorzitter
Irene Spiekerman van Wezelenburg, ouder
Janneke Zuidhof, leerkracht/secretaris    
Freerk Postmus,  leerkracht/lid                  

e-mail: mrhetlichtschip@hotmail.com

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:
Henry Dam

Even voorstellen... Ivo Bakker

Ik ben als voorzitter betrokken bij de medezeggenschapsraad van het Lichtschip. Mijn naam is Ivo Bakker, vader van Femke, Finn en  Björn. Bijna mijn hele leven woon ik al in Ens en ik ben dan ook een oud leerling van het Lichtschip. In het dagelijks leven ben ik naast vader en man bezig als verkoopleider bij  één van de oudste verfmerken van Nederland. Mede vanuit mijn verleden als docent aan een ROC vertrouw ik erop dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan het MR van onze school. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen dat kunt u mij altijd aanspreken.

Even voorstellen... Irene Spiekerman van Wezelenburg

Ik ben Irene en heb een dochter op het VO en een zoon in groep 7, Moritz, dus ook al geruime tijd betrokken bij Het Lichtschip. Naast het moederschap werk ik 4 dagen in de week bij de JP van den Bent Stichting, een stichting die ondersteuning verleent bij het leven van mensen met een beperking. Voor een woonlocatie in Wolvega ben coördinator. Hier werk ik nu sinds ruim 3 jaar met heel veel plezier! Ik word heel blij van het mogen begeleiden van mensen, of het nu ouders van cliënten zijn, medewerkers of cliënten zelf… om bij te mogen dragen aan de kwaliteit van leven van een persoon brengt mij veel voldoening! Hiernaast haal ik mijn energie uit mijn gezin, sport ik graag en vind het heerlijk om uitgebreid te koken. Ik hoop door kritisch mee te denken een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de school van onze kinderen, zodat onze kinderen, en ook wij als ouders zich prettig voelen en blijven voelen op Het Lichtschip.