Medezeggenschapsraad

Voor de meesten zijn wij reeds bekend als de ouderafgevaardigden in de medezeggenschapsraad van het Lichtschip. Voor de nieuwe ouders hierbij even een korte introductie.
Wij, Irene Spiekerman en Ivo Bakker, zijn sinds enkele jaren betrokken bij de MR. Ivo heeft nog drie kinderen op het Lichtschip zitten en Irene nog één. Als MR zijn we betrokken als klankbord in de dagelijkse gang van zaken van het Lichtschip.
Wanneer u als ouder bepaalde vragen of opmerkingen over het reilen en zeilen op school heeft of vraagtekens over zaken dan kunt u ons altijd aanspreken.
Irene heeft na dit schooljaar al haar kinderen op het voortgezet onderwijs zitten en zal dan ook na dit schooljaar afscheid nemen van de MR. De ontstane vacature die dit geeft zullen we later concreet aankondigen. Vooraf aan dit traject vragen we of u alvast wilt nadenken over het eventueel toetreden van het MR.
Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd aanspreken of via onderstaande telefoonnummers contact opnemen.

Namens het MR,
Ivo Bakker                                              06-48397241
Irene Spiekerman van Weezelenburg 06-43226019