Onderbouwd

Vol aandacht zitten de kinderen van de groepen 1 en 2 van Het Lichtschip te kijken en te luisteren naar het gesprek dat Tante Truus voert met Arie de Letterkanarie. Arie heeft het koud, het is immers winter. Hij wil graag een paar sokken aan zijn voeten, maar hij heeft slechts één sok.  Arie zet de sok op zijn hoofd, maar of zijn voeten daar warmer van worden……?

Arie de Letterkanarie is een handpop die met regelmaat gebruikt wordt in de groepen 1 en 2. De kinderen weten dat wanneer Arie in de klas is, er gewerkt gaat worden met letters. Hij heet niet voor niets Arie de Letterkanarie.
Zo hebben we ook Sjoerd de Cijferwoerd voor het omgaan met de cijfersymbolen en de rangtelwoorden.  Fred de Bever heeft een autootje. Moet hij linksaf, rechtsaf of rechtdoor? De kinderen helpen Fred met de ruimtelijke oriëntatie. Soms is de juf geen juf meer maar ‘Tante Truus’. Zij ruimt de boel netjes op, ze houdt van orde en netheid: sorteren en seriëren (kleur, vorm, groot en klein). 

De handpoppen behoren bij de methode ‘Onderbouwd’, ontwikkeld en geschreven door drs. Simone de Groot.
Onze school is de eerste in de Noordoostpolder die werkt met deze methode.

We hebben in de klas twee torens staan: de Rekenflat en Villa Letterpret. In deze torens wonen onze handpoppen.
Met de Rekenflat werken we doelgericht aan het stimuleren van de reken-wiskundige ontwikkeling van jonge kinderen.
Villa Letterpret is voor de bevordering van de taalontwikkeling en het fonemisch bewustzijn (het begrijpen dat gesproken woorden uit klanken, fonemen bestaan).

 

Het gebruik van poppen in ons onderwijs is zeer educatief en nuttig omdat de kinderen zich identificeren met de poppen en hun eigen gevoelens en conflicten projecteren op de figuren. Gebleken is dat het gebruik van poppen zeer effectief is bij kinderen met een gebrek aan communicatieve vaardigheden of met een faalangstige houding. Bovendien heeft het gebruik van poppen een positieve invloed op kinderen met een te korte aandachtsspanne.
Poppenspel vereist creativiteit en flexibiliteit van zowel de leerkracht als het kind.
Leerkrachten moeten bereid zijn te handelen op het niveau van het kind. Ze moeten zich kunnen inleven in de speelwereld van het kind en moeten als het ware even zelf ‘kind’ durven zijn, zonder daarbij hun professionaliteit te verliezen.

Naast de genoemde torens hebben we ook themapakketten. Deze zorgen in combinatie met het ontwikkelingsmateriaal voor een betekenisvol aanbod.

In onze school denken we vanuit doelen. Doelen die passen bij de leeftijd van het kind. Het gericht stimuleren van de doelen draagt bij aan betere leerresultaten.
Binnen het kleuteronderwijs heeft Simone de Groot ons drie stappen van leren aangereikt:
1. Aanbieden van het doel in de grote kring
2. Verwerken van het doel binnen de werkles        
3. Controleren of het doel behaald is

Klik hier om bovenstaand artikel als PDF-bestand te openen.

Kerndoelen

Elke school, dus ook het Lichtschip, heeft de verantwoording om de door de overheid gedefinieerde kerndoelen aan te bieden aan de kinderen in de groep.
Kerndoelen zijn eisen aan leraren om kinderen in elk geval datgene aan te bieden wat in de kerndoelen beschreven staat. Een leerstofaanbod dus. Kerndoelen zijn eisen die door de overheid aan het onderwijs worden gesteld. Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstelling hanteert. Het zijn ankerpunten die leraren houvast bieden bij het maken van inhoudelijke keuzen en uitwerkingen. In de kerndoelen is op hoofdlijnen vastgelegd wat belangrijk wordt gevonden om aan basisschoolkinderen mee te geven.
Onderbouwd zet alle ontwikkelingsmaterialen in een duidelijke leerlijn en heeft bij ieder te behalen kern- en leerdoel een passend spel geselecteerd. Het lerende kind kan zo door middel van het spelen van een spel de doelen behalen die belangrijk zijn voor de doorgaande lijn.
Onderbouwd is gebaseerd op de kerndoelen zoals gedefinieerd door de Stichting Leerplan Ontwikkeling.