Tussenschoolse opvang

De school geeft kinderen de gelegenheid tussen de middag op school te eten. De verantwoordelijkheid voor en de organisatie hiervan is in handen van de onze stichting SCPO.
Het overblijven moet plaatsvinden in een veilige en kindvriendelijke ruimte.
Echter; de ouders blijven verantwoordelijk voor de bekostiging van de tussenschoolse opvang. Zij krijgen wel via de MR de mogelijkheid om mee te beslissen over de organisatie en de financiën ervan.

Het overblijven is als volgt geregeld:

 •    De kinderen eten onder leiding van vaste overblijfouders.
 •    Als de lessen om 12.00 u zijn afgelopen verdelen de kinderen zich over de 3 overblijf-groepen: kleuters, middenbouw (groep 3 t/m 5) en bovenbouw (gr. 6 t/m 8).
 •    We proberen het eten, net als thuis, voor de kinderen gezellig te maken.
 •    Vlak voor de vakantie worden de kinderen verrast met een smakelijke traktatie.
 •    De maaltijd wordt begonnen en afgesloten met een gebed, lied en/of een gedichtje.
 •    We gaan er van uit dat de kinderen het brood dat ze mee krijgen, op eten. Wilt      u daarom genoeg, maar niet te veel brood mee geven?
 •    Het drinken graag in goede bekers! Blikjes (drinken) vinden wij niet gepast evenals andere koolzuurhoudende drankjes.
 •    Snoepen en eten past volgens ons niet bij elkaar.  Geen snoep, chocola, e.d. meegeven, die worden weer meegegeven naar huis.
 •    De regels die tijdens het overblijven gelden, (behalve bij de kleuters) hangen in de overblijfruimtes.
 •    Na het eten hebben de kinderen, vanaf groep 4, om de beurt corvee.
 •    Bij de kleuters wordt na het eten eerst voorgelezen. daarna gaan ze buiten spelen.
 •    Er is speciaal speelgoed voor het overblijven. Hiermee mogen de kinderen, na het eten spelen.
 •    Spelen: bij mooi weer buiten, bij slecht weer binnen.
 •    Voor de jongste groepen staat bij slecht weer af en toe een dvd klaar.

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de overblijfouders.

Annet Dierkes (coördinator)       
25 30 88  

De kosten voor het overblijven
Structureel:  € 1,00 per dag  (vast jaarbedrag)
Incidenteel:
*
met strippenkaart, € 15,00 voor 10 x,          € 30,00 voor 20 x
*
per keer contant betalen, € 2,00

Wijze van betalen:
Structureel:
*via automatische incasso. Hiervoor dient een doorlopende machtiging getekend te worden.
* via een factuur. Na ontvangst van de factuur dient het verschuldigde bedrag per
bank/giro          overgemaakt te worden op de schoolrekening van Het Lichtschip,
NL84 RABO 0114 2992 69.

Incidenteel: 
* met een strippenkaart. Deze ontvangt u na overmaking bedrag op rekeningnummer. NL84 RABO 0114 2992 69 o.v.v. strippenkaart en naam van uw kind.

* contant. U maakt gebruik van de incidentele overblijfvorm en betaalt contant.

 Wanneer een strippenkaart vol is krijgt uw kind deze mee naar huis, zodat u weet dat u weer een nieuwe kaart dient te kopen.

Opgave
Ouders melden hun kind aan door middel van een inschrijfformulier. Dit formulier is te verkrijgen bij de overblijfmoeders en bij de directie van de school. U kunt hier het formulier ook downloaden. Hier kunt u het ingevulde formulier ook weer inleveren. Ieder schooljaar en bij een wijziging dient er een nieuw inschrijfformulier ingevuld te worden.

U kunt uw kind opgeven voor 1, 2, 3, of 4 dagen per week. (dit hoeven geen vaste dagen te zijn)