Overblijf informatie

Wij…de overblijfmoeders zullen proberen om informatie te geven over het overblijven op onze school.

Wie zijn de overblijfmoeders:

Christha Veijer, Corina IJzerman, Annet Dierkes, Sandra Tolsma, Tanja Raven

Wij proberen voor ieder kind een veilige en prettige sfeer te creëren tijdens de overblijf.

Informatiegids
In deze gids staat zoveel mogelijk alle informatie welke belangrijk is voor u, zodat alles wat met het overblijven te maken heeft hierin te lezen is. Bekijk hier de informatiegids.

Overblijfafspraken
Met de kinderen zijn er afspraken gemaakt zodat wij op een prettige manier met elkaar omgaan.

Inschrijfformulier
Aan het eind van elk schooljaar krijgen de kinderen een inschrijfformulier mee voor het overblijven. Wij willen elk jaar een nieuw inschrijfformulier zodat we ieder schooljaar beginnen met de juiste informatie. Ook bij wijzigingen willen wij een nieuw formulier zodat onze informatie up to date is.
U kunt hier het inschrijfformulier ook downloaden.

Strippenkaart
Deze wordt gemaakt na overmaking van het geld op de schoolrekening NL84 RABO 01142.99.269. o.v.v. naam van het kind(eren)

De strippenkaart blijft in een bakje bij de overblijf zodat deze niet kwijtraakt. Als er nog 2 strippen te gaan zijn krijgt uw kind een briefje mee naar huis. En als de strippenkaart vol is geven wij uw zoon/dochter de strippenkaart mee naar huis.  

Traktatie
Voor iedere vakantie trakteren we de kinderen op wat lekkers. Dit kan zijn een broodje knakworst, danoontje, suikerbrood of een ijsje.

Bij incidentele overblijf graag een berichtje
Mocht uw zoon/ dochter een keertje overblijven dan willen wij dit graag van te voren weten, zodat wij met genoeg overblijfkrachten zijn. Dit kan via een appje, sms of belletje naar Annet Dierkes.

Vragen?
Als er vragen of opmerkingen zijn horen wij dat graag. Dit kan bij Annet Dierkes.