Complimenten voor het Kidsteam!

        Twee PBS-professionals bezochten onze school.
        Ze vonden het Kidsteam super!

PBS op Het Lichtschip

Sinds een paar jaar werken we op Het Lichtschip met PBS.

Wat is PBS?

De letters staan voor Positive Behavior Support, oftewel schoolbrede preventieve, positieve aandacht voor gedrag, gericht op alle leerlingen.
Bij PBS geef je negatief gedrag zo weinig mogelijk aandacht, positief gedrag wordt gezien, gestimuleerd en beloond. De gedachte die hierachter zit: “Wat je aandacht geeft groeit!”.


Doel van PBS:

Een veilige omgeving scheppen die:
• leerling- en leerkrachtvriendelijk is
• bevordert dat leerlingen zich sociaal gedragen en zo goed mogelijk presteren


Het PBS kader: vormgeven aan vijf pijlers:

1.Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden
2.Preventief, dus problemen zoveel mogelijk voorkomen
3.Besluitvorming over gedrag op basis van data (Wat zien we? Vormt het een probleem? Welk gedrag willen we zien? Wat moet er veranderen om het voor iedereen prettiger te maken?)
4. Helder zijn in wat je wilt zien en horen, dit actief aanleren en positief bekrachtigen
5. Samenwerken met ouders


De waarden van onze school:

 1. Respect
 2. Betrokkenheid
 3. Plezier

Hoe werkt het?

Per ruimte (gang, vrijere werkruimtes, wc, plein, kleedkamer) hebben we samen met de kinderen heldere regels (bij PBS noem je dat gedragsverwachtingen) geformuleerd die ervoor moeten zorgen dat iedereen zich in die ruimte veilig en prettig voelt. Bij dat proces zijn ook ouders en overblijfkrachten betrokken geweest.

Vb. Voor het gedrag in de wc’s hebben we bedacht:

 1. Na het poepen en plassen handen wassen
 2. Ik laat anderen met rust
 3. Ik doe hier stinkend mijn best en houd het netjes voor de rest.

Vervolgens worden die gedragsverwachtingen schoolbreed geïntroduceerd d.m.v. een toneelstukje door de leerkrachten. Daarna worden de gedragsverwachtingen in elke groep aangeleerd en geoefend. Gedurende 6 weken wordt gewenst gedrag beloond met een muntje. De muntjes van de verschillende groepen worden verzameld op een centrale plaats en als we genoeg muntjes hebben verdiend volgt een schoolbrede beloning, bijv. een middagje film kijken, een uur gezelschapsspelletjes spelen door de hele school, cake versieren, enz. De beloningen worden bedacht door de kinderen.

Gedrag in de klas:
Nadat alle gedragsverwachtingen voor de algemene ruimtes waren aangeleerd, geoefend en beloond zijn we vorig schooljaar begonnen met het formuleren en zichtbaar maken van 3 algemene gedragsverwachtingen voor gedrag in de klas. Deze zijn voor de hele school gelijk, nl.:

1. We hebben respect voor elkaar
2. We zijn betrokken bij elkaar
3. We vormen een plezierige klas.

Daarnaast worden er aan het begin van elk schooljaar samen met de kinderen groepsspecifieke gedragsverwachtingen geformuleerd, geoefend en beloond. Elke week staat één van de gedragsverwachtingen centraal, te zien aan het weekdoel dat in elke klas hangt.

De waarden en gedragsverwachtingen zijn duidelijk zichtbaar en herkenbaar in alle ruimtes van de school: Bij alle ingangen, in de gangen, wc’s, enz. De kinderen kunnen ze zo aanwijzen!

Wat levert het op?

 • Duidelijke, positief geformuleerde gedragsverwachtingen, zodat alle kinderen weten wat er van hen verwacht wordt
 • Door de hele school dezelfde gedragsverwachtingen
 • Leerkrachten spreken ook kinderen van andere groepen aan op hun gedrag
 • Blijdschap op het gezicht van een kind op het moment als het een muntje gekregen heeft
 • Gezamenlijke trots als een beloning behaald is
 • Gezamenlijk ervoor gaan, het WIJ-gevoel is groot!
 • Door juist aandacht te geven aan positief gedrag groeit dat gedrag. We zien dan ook nauwelijks gedragsincidenten op onze school
 • Rust en veiligheid in de school
 • Kinderen gedragen zich zo goed dat dat tijdens bezoekjes bij ons op school en tijdens excursies door externen wordt opgemerkt.
 • Wij als leerkrachten doen ons best te benoemen wat goed gaat
 • Er worden op onze school veel complimenten gegeven
 • Doordat er weinig tijd verloren gaat met het uitpraten van ruzies kan de onderwijstijd optimaal benut worden. In een goede, rustige sfeer kunnen de kinderen optimaal presteren, wat terug te zien is in de hoge leeropbrengsten van onze school (hoge CITO-scores)

 


Hoe ver zijn we?

Voor de algemene ruimtes zijn de gedragsverwachtingen aangeleerd, geoefend en beloond. Die kennen we nu en kunnen we toepassen. Daarom worden we voor goed gedrag in die ruimtes niet meer structureel beloond, maar onverwacht en onvoorspelbaar, zo nu en dan. Die gedragsverwachtingen passen bij de waarden Respect, Betrokkenheid en Plezier. De gedragsverwachtingen voor goed gedrag in de klas zijn zichtbaar in elke klas en worden geoefend en beloond.

 

 Wat kunt u als ouder doen?

-      Geef uw kind regelmatig een compliment
-      Vertel uw kind duidelijk wat u van hem/haar verwacht, gebruik daarbij zo min   
       mogelijk het woord “niet”
       Bijv. Ik wil graag dat je…………i.p.v. je mag niet……, hou eens op met………

 

Kidsteam:

Zes kinderen uit de bovenbouw vormen samen het Kidsteam. Zij denken met ons mee, komen met suggesties en zijn een soort ambassadeurs van PBS.

 

Stuurgroep PBS:

De stuurgroep PBS bestaat uit de directeur, de intern begeleider, een leerkracht, een medewerker van de Tussenschoolse Opvang en 3 ouders.

 

Tenslotte:

Wilt u meer weten? Trek ons gerust aan de jas, we vertellen er graag meer over!
Of vraag uw kind er eens naar!