Nieuw lid oudergeleding MR bekend!

Voor het schooljaar 2020-2021 komt er een vacature vrij in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Na een oproep in de Brulboei, stelden zich twee kandidaten verkiesbaar. Daarom hielden we een echte verkiezing. De ouders van de school konden hun voorkeur voor een kandidaat aangeven door het stemformulier in te vullen en in te leveren op…