Nieuw Leerlingvolgsysteem: IEP

Vorig schooljaar hebben we na een zorgvuldig traject gekozen om aan de slag te gaan met IEP. Dit leerlingvolgsysteem past goed bij onze schoolvisie en onze leerlingen. Inmiddels zijn de leerlingen vanaf groep 3 gestart met de toetsen van IEP. Deze worden met name digitaal afgenomen. In het volgende informatiefilmpje krijgt u een korte indruk…