Vertrouwenspersoon

Deze week introduceren we de vertrouwenspersonen van onze school. Dit zijn juf Tatiana (intern begeleider) en juf Sylvia (leerkracht groep 1/2B & PBS-coördinator). Vertrouwenspersonen zijn er voor ouders en leerlingen. Je kunt daar terecht als je een melding of zaken hebt die met school te maken hebben en waar je je zorgen over maakt of…